Home , Haberler , İstanbul YDG Referandum Toplantısını Gerçekleştirdi

İstanbul YDG Referandum Toplantısını Gerçekleştirdi

İSTANBUL |06.022.2017| AKP hükümeti son yıllarda iç politikasının merkezine oturttuğu başkanlık sistemi hayallerine kavuşmak için meclisten geçen yasa tasarısı önerilerinin ardından önümüzdeki aylarda bir referandum gerçekleştirmeyi hedefliyor. Yeni Demokrat Gençlik faaliyetçileri gerçekleştirdikleri toplantıda YDG’nin referandum tavrının bilince çıkartılması için tartışmalar yürüttü. Egemenlerin başkanlık sistemi ile hedefledikleri, referandumun devrimci, demokrat, yurtsever kamuoyu için ne anlam ifade ettiğini, başkanlık sisteminin mevcut sistem ile arasındaki farkın bizlerce ne olduğu, egemenlerin neden rejim değişikliğine gittiği ve gerçekleştirilecek sistemin meşruiyetine dair tartışmalar gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen tartışmalar sonucunda başkanlık sisteminin ve mevcut rejimin meşru olmadığı ortaya konuldu. YDG’nin belirlediği HAYIR tavrının iki rejimin arasında yapılan bir seçim olmadığı, egemenlerin yönetememe krizinin ezilenlerin cephesinden nasıl büyütebileceğine yönelik güncel gerçeklik ile birlikte ele alınan bir tavır olduğu belirtildi.

Özelde Ortadoğu’da, genelde ise dünya çapında gerçekleşen kitle hareketlerinin egemenleri soktuğu yönetememe krizi, bugün egemenlerin iktidarlarını yeniden örgütlemeyi hedeflediği bir duruma geldiği belirtilen toplantıda, “bu krizi derinleştirmek için verilen mücadelelerle kazandığımız, kırıntı niceliğinde dahi olsa en ufak demokratik hakkımızı Aliboğazı şehitlerinin yıllardır kan ve can pahasına kazandıkları mevzileri bırakmadıkları gibi bırakmamamız gerekiyor” denildi.

Güncel gerçekliğin ve halk kitlelerinin seyrinin egemenlerin krizini pasif boykot ile derinleştiremediği bir durum olduğunu söylenen toplantıda, “mevcut gerçekliğimizi gözeterek egemenlerin krizini HAYIR bayrağını yükseltip halk gençliğine öncülük ederek derinleştirmek, ezilenlerin mücadelesini diz çökmeden büyütme sorumluluğu ile karşı karşıyayız” diye belirtildi. Başkanlık sisteminin nüvelerini 15 Temmuz sonrası OHAL ile birlikte görmeye başladığını, „darbecilere“ yönelik başlatıldığı iddia edilen OHAL kapsamında çıkarılan KHK’lar ile AKP iktidarının kendi tabiriyle “başkanlık sistemine fiili olarak geçildiği”, bu durumun KHK’lar ile anayasal zemine oturtulduğu, referandum ile hedeflenenin anayasal olarak OHAL uygulamalarını sağlama almak olduğu belirtildi. YDG, “egemenler yönetememe krizinin Başkanlık sistemi ile birlikte çözüleceğine inana dursun, halk gençliğinin örgütlü mücadelesini büyüttüğümüz sürece HAYIR çıktığında devlet tarafından gerçekleştirilecek azgınca saldırıları karşılayabileceğiz” diyerek “bizlerin YDG olarak devletin bekası tabiriyle ifade edilen faşizmin bekasına HAYIR dediğimizi, ‘Diz çökeceksiniz’ diyenlere HAYIR dediğimizi, ‘uslu çocuklar olacaksınız’ diyenlere bu coğrafyada baş eğmeyen bir gençliğin var olduğunu haykırmaya devam edeceğimizi, egemenlerin fiili durumuna ve hedeflediği anayasal duruma da HAYIR diyeceğimizi belirtiyoruz” belirtti.

“Başkanlığa HAYIR Gençlik VAR!”

Devletin OHAL uygulamaları ile kapatmayı hedeflediği demokratik mücadele alanlarının ancak birleşik mücadele ile büyütebileceği uzun bir süredir gözlemlenmekte. YDG, 11. Konferansının da önüne ödev olarak koyduğu “birleşik mücadeleyi büyütme” hedefini “Gençlik VAR!” kampanyası ile somutladı. YDG, “gerçekleştirdiği çalışmalar ile bileşik mücadele deneyimini geliştirdiğimizi gözlemlemekteyiz. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalardan olumlu tepkiler aldığımız içinde birçok yapının olduğu çalışmaların atıllığına pratiğin müsaade etmediği bir çalışma olarak gözlemlenirken yerellerdeki çalışmaların birlikte örülebilmesi noktasında atıl kaldığımız yerellerde bu çalışmayı geliştirmek için inisiyatifli adımlar atmamız gerekiyor” diye belirtti.

“Çalışma tarzımız”

YDG yaptığı toplantıda çalışmalarına dair şunları aktardı, “yaklaşık 2 ay boyunca gerçekleştireceğimiz HAYIR çalışmalarının bizi sürekli pratiğin içine sokacağını görerek bir hafta ila 10 gün arasında gerçekleştireceğimiz toplantılarda politik tartışmalar gerçekleştirmeyi alanlarda eğitim çalışmaları teorik okumalar yapılmasın gerektiği üzerine duruldu. Kitlelere başkanlık sisteminin teşhiri yapılırken aynı oranda mevcut sistemin meşru olamadığını, 90 yıllık faşist karakterini teşhir etmeyi önümüze hedef olarak koymamız gerektiği üzerine duruldu. Alanlarda özgün çalışma tarzlarının uygulanması, mevcut bulunduğumuz alanlardaki örgütlülüklerimizin geliştirilmesi ve ilişkilendiğimiz alanların örgütlenmesi konusunda ortaklaşıldı.”

Divan toplantı ile materyallerin çıkmasının ardından yapılacak çalışmalar konuşularak toplantı sonlandırıldı. (Kaynak: http://www.yenidemokratgenclik.org)