Home , Haberler , İşçi Sınıfı Eylemleri Raporu: 2015 yılında bin 116 işçi eylemi yapıldı

İşçi Sınıfı Eylemleri Raporu: 2015 yılında bin 116 işçi eylemi yapıldı

emek-calisma-raporu-manset

İşçi Sınıfı Eylemleri Raporu yayınlandı. Raporda 2015 yılında bin 116 işçi eyleminin yapıldığını, 628 eylemin işyeri temelli olduğunu belirtildi

2015 yılı İşçi Sınıfı Eylemleri Raporu yayınlandı. Raporda 2015 yılında bin 116 işçi eyleminin tespit edildiği yer alırken, basına yansıyan sayının ise günde ortalama 3,1 eylem olduğu belirtildi.

Raporda eylemlerden 31’inin dayanışma eylemi, 95’inin ise genel eylem olduğu vurgulanırken kalan 990 eylemin bazılarının aynı işyerinde ve aynı sorun ya da talepler etrafında gerçekleştiği ifade edildi.

Raporda “Kalan 990 eylemin bazıları aynı işyerinde aynı sorun ya da talepler etrafında gerçekleştirilmiştir. Bu türden eylemleri birleştirdiğimiz takdirde 628 adet ‘işyeri temelli eylem’ olarak adlandırdığımız kimi birkaç saat, kimiyse aylar süren eylemler ile karşılaşmaktayız. Bu rapor asıl olarak 628 işyeri temelli eylem üzerinedir” denildi.isci-sinifi-eylemleri

‘En çok eylem Ocak ayında yapıldı’

En çok işyeri temelli eylemin gerçekleştiği ayın, 127 eylemle Ocak ayı olduğu belirtilen raporda, Metal Fırtına’nın zirve yaptığı Mayıs ayının 117 sayısıyla ikinci sırada olduğu aktarıldı. Raporda “Eylemlerin sayısı, seçimlerin ve yükselen çatışmanın ülke gündemine damgasını vurduğu yılın ikinci yarısında keskin bir şekilde düşmüş ve Temmuz sonrasında 50 bandının altında seyretmiştir” ifadeleri kullanıldı.

628 işyeri temelli eylemler şu şekilde sıralandı:

  • Yüzde 45’ini özel sektöre çalışan kadrolu işçiler, yüzde 17’sini kamu taşeronu işçiler, yüzde 17’sini memurlar, yüzde 14’ünü ise özel sektör taşeronu işçiler gerçekleştirmiştir.
  • Yüzde 43’ünde işverene yönelik basın açıklaması, yüzde 24’ünde fiili grev, yüzde 19’unda kamuoyuna yönelik basın açıklaması, yüzde 16’sında ise işyeri önünde kalıcı direniş gerçekleştirilmiştir.
  • Yüzde 31’inde işten atma, yüzde 21’inde işteyken ücret gaspı, yüzde 19’unda toplu iş sözleşmesi, yüzde 15’inde sendikalaşma, yüzde 13’ünde düşük ücret, yüzde 10’unda ise sendikaya tepki eylem nedenleri arasında yer almıştır.
  • Yüzde 58’i bir gün veya daha az bir süre içerisinde gerçekleşmişken, yüzde 5’i dört aydan uzun süre sürmüştür. Tüm işyeri temelli eylemlerin ortalama süresi 20 gündür.
  • Yüzde 28’inde en az bir (resmi ya da fiili) grev gerçekleşmiştir. Grevlerin ortalama süresi 9 gündür. Resmi grevlerde ortalama süre 30 güne çıkarken, fiili grevlerde bu süre 3 gündür.
  • Özel kadrolu işçilerin yaptıkları eylemlerin yüzde 44’ünde üretimi durdurma ya da yavaşlatmaya yönelik bir eylem yapılmışken, aynı oran kamu işçilerinde yüzde 16’ya düşmektedir.
  • Kamu taşeronu işçilerin eylemlerinin yüzde 46’sında işçiler var olan haklarını geliştirmeyi yüzde 54’ünde ise var olan haklarını savunmayı hedeflemişlerdir. Bu oranlar özel sektör taşeronu işçilerde sırasıyla yüzde 12 ve yüzde 88’dir.

aylara-gore-isci-sinifi-eylemleri

2015 yılında emekçilerin basına yansıyan bir eylem gerçekleştirdiğini, sendikal örgütlenme süreçlerinde en az iki bin 258 işçi sendikalaştığı için işten atıldığı belirtilen raporda şu ifadeler yer aldı:

İşçilerin bir sendikanın dahli olmaksızın kendi başlarına hak aradıkları aynı nitelikteki süreçlerde ise en az iki bin 104 kişi daha işten atılmıştır. Bu iki sayının toplamı dört bin 362’dir. İşyeri temelli eylemlerin yüzde 23’ü metal işkolunda, yüzde 16’sı genel işler iş-kolunda, yüzde 11’i ise inşaat işkolunda gerçekleşmiştir. 628 işyeri temelli eylemin yüzde 43’ü bir işçi sendikası tarafından, yüzde 16’sı bir memur sendikası tarafından, yüzde 4’ü ise sendika dışı kurumlar tarafından gerçekleştirilmiştir. yüzde 36’sı ise her hangi bir kurumun dahli olmadan emekçilerin kendi inisiyatifiyle gerçekleşmiştir. Sendikaların örgütlediği işyeri temelli eylem sayılarına baktığımızda birinci sırada 54 eylemle Birleşik Metal-İş yer almaktadır. İkinci sırada 41 eylemle Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, üçüncü sırada 36 eylemle Genel-İş Sendikası, dördüncü sırada ise 21 eylemle Petrol-İş sendikası gelir. Sendikaların gerçekleştirdiği eylemlerin yüzde 39’u DİSK, yüzde 27’si Türk-İş, yüzde 24’ü ise KESK’e bağlı sendikalarca yapılmıştır. Sendikaların sendikalaşmak için gerçekleştirdikleri işyeri temelli eylemlerin sayısına özel olarak odaklandığımızda ise birinci sırada 11 eylemle Nakliyat-İş, ikinci ve üçüncü sırada 9’ar eylemle Petrol-İş ve Birleşik Metal-İş gelir. Sendikaların örgütlediği eylemlerin yüzde 35’inde üretime yönelik bir hamle söz konusuyken, aynı oran sendikaların örgütlenmediği eylemlerde yüzde 41’e çıkar.

Raporun tamamına ulaşmak için: İşçi Sınıfı Eylemleri Raporu

scroll to top