Home , Avrupa , Irkçı Yasayı Halk Onayladı!

Irkçı Yasayı Halk Onayladı!

ITIF_LogoZÜRİH |10-06-2013| İltica yasasının sertleştirilmesi ile ilgili  09 Haziran da sonuclanan halk oylamasında, yüzde 78,5 evet diyerek  ırkçı yasa onaylanmış oldu.  Bu ırkcı yasayı protesto eden, İsviçre Türkiyeli İşçiler Federasyonu (İTİF) ve İsviçre Göçmen İşçiler Federasyonu (İGİF) ortak bir açiklama yayınlayarak protesto ettiler. Önümüzdeki günlerde referandumu protesto eden bazı eylemler organize edilecegini duyurdullar.

Açıklama;

Göçmenleri ötekileştiren bir ülkede demokrasi olur mu..!

09 Haziran’da yapılan referandum ile halkın yüzde 73 ü ırkçı yasaya evet dedi.  Son yılların en yüksek katılımı olan ve göçmenlere karşı ırkçı bir yasaya evet denmesi İsviçre’de ırkçılığın, ayrımcılığın geldiği düzey bakımından sorgulanması gereken bir durumdur.

Hemen hemen tüm partilerin evet dediği bu ırkçı yasayla birlikte bundan sonra mültecilerin yaşamı adeta savaş dönemlerinde esir kamplarını andıran mekanlarda sürmek zorunda bırakılacak. İltica başvurunda bulunan bir mülteci hızlıca bu etrafı tellerle çevrili, yerleşim yerlerin uzak ormanlar içinde, ekmeğin 5 frank olduğu bir yerde 8 frank ile yaşamak zorunda bırakılacak.

Dünyada demokrasinin ‚en iyi örneklerinden‘ bir olarak gösterilen İsviçre’de bugün mültecilere, göçmenlerin toplamına karşı ırkçı histerileriyle ve politikalarıyla yaklaşılmakta, başta SVP gibi ırkçı partilerin çabalarıyla ve girişimleriyle sürdürülen bu saldırılar ve politikalar bugün içinde SP, liberallerin olduğu partilerinde politikaları olmuş ve halka empoze edilmiştir.

Halkın yüzde 70’ler gibi bir oranla ‚evet‘ denmesinin ırkçılığın topluma ne düzeyde empoze edilmesi bakımından önemlidir.

Referandum ile birlikte, konsolosluklar üzerinden sığınma talebi de bulunanların bu hakları gasp edilerek insan tacirlerine ellerine bırakılmıştır. Geldiği ülkesinde hakkında herhangi cezai bir yaptırım olmadığı halde İsviçre’ye gelen ve burada katıldığı bir eylem veya yazdığı bir yazıdan dolayı geldiği ülkede cezai yaptırıma maruz kalabilecek olan kişilere iltica talebinde bulunmaları durumunda cezai yaptırım uygulanacak.

Askeri alanlarda, ya da yerleşim yerlerinden uzak alanlarda toplama kamplarında tutulacak mültecilere yönelik bu uygulamayla beraber insan hakkı ihlalleri gündeme daha sık gelecektir.

Yakın zamanda Neuchatel de bulunan mülteciler kampında görevliler tarafından kadın mültecileri zorla ve sınır dışı tehditleriyle cinsel ilişkiye zorlaması, insanlık dışı uygulamalara tabi tutulması, bugün bu yasayla birlikte gözlerden uzak alanlarda tutulacak mültecileri nasıl uygulamalar beklediğine dair kaygıları arttırmaktadır.

Bu bakımdan bugün İsviçre’de göçmenleri ve mültecileri hedef alan, onları dışlayan, ırkçı ve ayrımcı politikalara derhal son verilmesi gerekiyor. Önemli bir mülteci akını olması, insanlık dışı uygulamaların ve politikaların uygulanması anlamına gelmemektedir. Bugün İsviçre devleti mültecileri adeta düşman ilan etmiş ve değişik siyasi partilerde bu yaklaşımla hareket ederek böylesi ırkçı yasaları gündemleştiriyorlar.

Biz İsviçre’de bulunan göçmen örgütleri olarak bu gerici yasaların derhal geri çekilmesini talep ediyoruz. Herkesin her yerde yaşama hakkı olduğunu ve iltica hakkının da bir insanlık hakkı olduğunu BM Cenevre antlaşmasında kabul edilen bir madde olduğunu hatırlatmak istiyoruz.

İltica hakkı insan hakkıdır!

Mültecilerinde insan olduğunu unutmayalım!

İnsanca yaşam için ırkçılığa dur diyelim! 

10.06.2013

Referandum sonrası açıklama