Home , Avrupa , İngiltere’de Özgürlük İnisiyatifi Kuruldu

İngiltere’de Özgürlük İnisiyatifi Kuruldu

LONDRA |13.01.2018| Aralarında Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu, ATİK’e bağlı Tohum Kültür Merkezi’nin de bulunduğu 22 farklı kurumdan oluşan BRİTANYA ÖZGÜRLÜK İNİSİYATİFİ, 13 Ocak’ta Kuzey Londra Toplum Merkezi’nde yaptığı basın açıklamasıyla kuruluşunu ilan etti.

Basın metnini olduğu gibi paylaşıyoruz. 

BRİTANYA ÖZGÜRLÜK İNSİYATİFİ
Seçilmişlere, Gazeteci ve Medya Emekçilerine, Akademisyenlere ve Tüm politik Tutsaklara Özgürlük inisiyatifi

OHAL kaldırılsın, KHK’ler iptal edilsin; halklara özgürlük!

HDP Eş Başkanları şahsında ayrımsız tüm Siyasi tutsaklara özgürlük!

Ahmet şık Şahsında tüm gazeteci tutsaklara özgürlük!

Hayatın Sesi, Yol, TV10, İMC ve ROJ televizyonları şahsında tüm yasaklı medya kurumlarına özgürlük!

AKP politikalarını eleştirdiği için tutuklanan tüm akademisyenlere özgürlük!

Dünya ve coğrafyamızda birçok alanda acımasız bir savaş, baskı, sömürü ve zulüm sürerken Türkiye’de de iktidar, muhalifleri baskı altına alarak, gazete, dergi ve TV kanallarını kapatarak, HDP Eş başkanları ve seçilmişleri tutuklayarak sindirme ve biat ettirme politikalarını arttırmaya devam etmektedir. İktidar, “ darbe“ girişimini gerekçe göstererek Kürdistan ve Türkiye’de halklarımıza yönelik uyguladığı baskı askeri cunta dönemlerinde uygulanan terörü bile aşmıştır. Bu baskıların hedefi, AKP politikalarını reddeden özgürlük, demokrasi ve barış talebi etrafında birleşen ve mücadele eden kesimlerdir.

16 Nisan Referandumunda halkların önemli bir kesimi „tek parti, tek adam“ rejimine karşı daha demokratik bir Türkiye için „HAYIR” da birleşerek, despotizm ve faşizm heveslilerinin önüne barikat kurmuş, İktidar güçleri ise YSK üzerinden hileyle bunu aşmıştır.

Referandumun hemen ardından HDP’ye yapılan saldırılarla halklarımız teslim alınmak istenmiştir. Faşizmin saldırılarının zirvede olduğu bu dönemde direnişin her alanda büyütülmesi acil bir görevdir. Her alandaki karşı duruş, Kürdistan ve Türkiye’deki demokrasi, barış ve insan hakları talebinin çığlığıdır. İktidarın her alandaki baskılarına karşı koymak demokratik bir haktır.

AKP faşizminin ırkçı, şoven ve gerici zorunlu din dersine karşı durmak bir haktır
İnsan haklarının tümden ve toplu reddedilmesi, yargının tek kişinin denetimine alınmasına karşı çıkmak bir haktır. Tecritin tüm cezaevlerine yayılması ve Tek-Tip elbisenin tutsaklara dayatılmasına ve tüm hukuksuz uygulamalara karşı koymak bir haktır.Tüm bunlardan hareketle yarınlarımız için, tek adam- tek parti rejimine dur demek için, insanlık ve adaletten yana olan her kesin güçlerini birleştirerek mücadeleyi sahiplenmesi acil bir görevdir.

Demokrasi için HAYIR platformu sürecinde gösterilen ortak mücadele anlayışının bugün de HDP Eş-Başkanlarına, gazetecilere, medya emekçilerine, akademisyenlere, tüm politik tutsaklara karşı saldırılar karşısında gösterilmesinin acil ve demokratik bir görev olduğunu vurgulayarak barış, adalet ve demokrasiden yana olan kişi, kurum ve kuruluşları BRİTANYA ÖZGÜRLÜK İNİSİYATİFİ’ni oluşturmaya davet ediyoruz.

HALKLARIMIZIN ACILARINI PAYLAŞALIM!
HERKES İÇİN ADALET!
HERKES İÇİN BARIŞ, ÖZGÜRLÜK VE DEMOKRASİ!

İmzacı kurumlar

Day-Mer, Britanya Alevi Federasyonu, Kürt Halk Meclisi, Yüz Çiçek Açsın Kültür Merkezi, Göçmen İşçiler Kültür Derneği (GİK-Der), Tohum Kültür Merkezi, HDK İngiltere, El Com, Bozca Der Kırkısrak Dayanışma Merkezi, Nurhak Kültür Evi, Kılkapan ve Zedikanlılar, Alxas Kıstık Com Qasanlı Dayanışma Merkezi, Dersim-Der, Tilkililer, Paz Der, Koçgirililer Dayanışma Derneği, Demircilik Dayanışma, Kürecik Dayanışma Derneği, Göksun Dayanışma Derneği, Barış için Akademisyenler UK