Home , Takvim , İltica evrensel insani bir haktır!

İltica evrensel insani bir haktır!

AVUSTURYA | 02 – 11 – 2010 | Son bir ay içerisinde Avusturya`da İlticacılar yasası sorununda çok çesitli evreler geçirilerek bir sonuç aranmaktadır. İlticacı/Mültecilerin evleri polis gücüyle basılarak çocuk büyük demeden insanlar alınıp insandışı ve anti-demokratik bir şekilde ülkelerine gönderilmektedirler. İktidarla yerel yönetimler arasındaki uyuşmazlık belirleyici ilk nedenlerden olduğu için ilticacılar yasası dedikleri geri yasanın ilticacıların sağlığı ve yaşamında rahatsızlıklar yaratarak bir çoğunda psikolojik rahatsızlıklara neden olmaktadır.

Geleceğinden endişe duyan bu kesim Avusturya´da rant olarak kullanılmaktadır, uzun yıllar çalışan ve sonrasında iş müsadeleri elinden alınan, işsizlik parası alamayan vs.. bu kesim Avusturya`da avukatlara en çok para veren kesim olmuştur. Elbetteki bunun sorumlusu Avusturya`da 10 yılda bir deyişime uğrayan ve dahada zorlaştırılan Avusturya devletinin çıkarmış olduğu gerici, ırkcı/ayrımcı yasadır.

Bu yasa altında göçmenlere ve mültecilere eziyet edilmektedir ve hatta insanları artık kriminal olmaya sürmektedir.

Biz Dayanışma halkası platformu olarak bu gerici yasaların geri çekilmesini ve yerine özgürlükçü, eşit yasaların getirilmesini talep etmekteyiz. Irkcı ve ayrımcı yasaların geri çekilmesi, insan hakları ve evrensel eşitliği demokrasinin bir gereği olarakta göçmenlerin onayları alınarak bir yaşama hakkının gündeme konulması içinde aynı zamanda çalışma yürütmekteyiz. Bu anlamıyla platform olarak çok kültürlü eşit haklardan yanayız. Buda farklı kimliklerin eşit şartlarda kabullenilmesi ve kaynaşmasıdır. Gercek anlamda toplumsal kaynaşma için, geçmişin misafir işçilerini, yani bugünün göçmenlerinin Avusturya`da kalıcı olduğunu kabullenilmesiyle ve buna uygun yasal düzenlemelerin yapılmasıyla mümkündür.

Böl ve yönet politikasinin bir anlayışı olarak gelinen aşamada Avusturya`da seçme-seçilme hakkının göçmenlere verilmemesini demokrasi ve insan haklarına aykırı olduğunu söylemek gerekir. Politik sığınma hakkı, savaş ve doğal afet mağdurlarının hakları yeniden düzenlenmeli ve yeni ilticacılar yasası olarak bilinen ırkcı ve insanlık onurunu kırıcı yasalar derhal iptal edilmelidir.

İlegal yaşamak zorunda kalan tüm göçmenlere yasal düzlemde oturma ve çalışma hakkı verilmelidir. Bu anlamıyla 4.11.2010 tarihi, perşembe günü organize edeceğimiz yürüyüşe tüm duyarlı göçmen ve yerli halkları çağırmaktayız.

  • Mültecilik sorununun bir iç politika malzemesi olarak kullanılmasına hayır!

  • Avusturyayı kendisine yaşam merkezi olarak seçen insanların

yurt dışı edilmesine karşıyız!

  • Yabancılar Yasasına Hayır!

  • İltica evrensel insani bir haktır!

DAYANIŞMA HALKASI PLATFORMU