Anasayfa , Avrupa , Hindistan Devletinin Katliamları Protesto Edildi

Hindistan Devletinin Katliamları Protesto Edildi

ATİNA | 08 – 07 – 2010 | Hindistan’da son yıllarda, HKP (Maoist)-Hindistan Komünist Partisi (Maoist) önderliğinde gelişmekte olan köylü hareketi ve gerilla mücadelesine karşı Hindistan devleti de katliamlarla karşılık vermekte.

Adivassi köylü direnişini kanla ezme girişiminden sonra, son olarak da HKP (Maoist)’in iki kadrosu devlet tarafından katledildi. Tüm bunlara karşılık, Yunanistan’da bulunan devrimci örgüt ve kurumlar bir araya gelerek, Hindistan’ın Atina büyükelçiliği önünde bir protesto gösterisi düzenlediler. YKP (M-L), PARTİZAN, EKKE, AR. AN, AR.A.S, NAR, SEK, OKDE Spartaküs, GEFİRA-Anadolu Halkları Kültür Merkezi tarafından organize edilen eylem, 6  Temmuz Salı günü akşam 18.30’da başladı.

Truman meydanında toplanılmasından sonra yaklaşık 50 kişilik kitle elçiliğe yürüdü. Elçiliğe ulaşılması ile hazırlanan ortak açıklama okunarak, sloganlar atıldı. Polisin elçilik yolunu kapatması da atılan sloganlarla protesto edildi. Yapılan kısa konuşmada; “Hindistan, uçurum düzeyinde çelişkilerin yaşandığı bir ülke. Bir tarafta akıl almaz bir yoksulluk, diğer tarafta ise küçük bir azınlığın kalkınması.

Adaletsizliklere karşı Yüz Milyonu kapsayan ve ülkenin üçte birine yayılmış bir mücadele gelişmekte. Katliamlara rağmen, Hindistan köylüsü kahramanca direnmekte ve bizlere yol göstermekte.” İfade edildi. (Yunanistan’dan bir İşçi-Köylü okuru)