Home , Dünya , Hiç kimse illegal değildir- GFMD’e Hayır!

Hiç kimse illegal değildir- GFMD’e Hayır!

Ningun ser Humano Es Ilegal- No Al FMMD![1]

DÜNYA | 21 – 11 – 2010 | Meksika, yada tam adıyla Birleşik Meksika Devletleri, dünya çapında iki konu ile ilgili meşhurdur; 1- Narko-devlet/politikalar, 2- İnsan/Kadın pazarı. Birde bilmediğimiz başka bir konu daha var ve bu konu hep bir şekillde gündeme yada en azında TV ekranlarında tanık olmuşuşdur, GÖÇ- iç göç ve kıtasal göç! Elbette yukarıda sayıdığımız 1. ve 2. gündem maddelerle iltindilidir.

Göç doğal sonuçlarla doğmaz, hiç kimse yaşadığı toprakları, ektiği tarlaları ve sevdikleri terk etmez, ama emperyalist-kapitalist sistemin varlığı, ve onun bağımlı ülkelerdeki hakmiyeti ve yarattıkları uşak devleleri, yaşanan sefalet, yoksulluk ve savaş, yerinden edinme, köy yıkılmaları ve devlet terör sonucunda; insanlar yurtlarını terk ediyor, daha iyi bir hayat için büyük tehlikeleri göze alarak ABD sınırlarında “land of opportunities”’e[2] ulaşmaya çalışıyorlar.

Her gün binlerce insan. Meksika’dan, Guatemala’dan, Honduras’dan ve San Salvador’dan ve diğer Latin Amerika ülkelerden geliyorlar. Ama önce çoğu zaman uzun süre Meksika’da kalıyorlar. Chiapas-Guatemala sınırında her gün, her saat onlarca bazende yüzlerce göçmen Rio Suarache nehiri geçip Meksika körfezi ulaşmaya çalışıyorlar ya nehir içinde düşüyorlar ve boğulup ölüyorlar. Yada tren kara yolları üzerinde geçerken tren onları öldürüyor yada federal polis ve Maras Salvatrucha çeteler tarafından öldürülüyorlar. Bu çete bir röportajda daha geniş ele alınacak.

Bu yazıda esasen Kasım ayında Porto Vallerta ‘da gerçekleşen BM-GFMD zirvesine karşı örgütlenen ve esas olarak IMA tarafından hazırlanan IAMR3 etkinliği değerlendirilecek. Kısa olarak GFMD nedir ve neden buna karşı IAMR ortaya çıktı.

Birleşmiş Milletler himayesindeki GFMD (Küresel Göç ve Kalkınma Forumu) bugüne kadar 4 tane Göç ve Kalkınma Küresel Forumu (GFMD) gerçekleştirdi. Birincisi Brüksel 2007’de, 2008 Manila’da (o zaman ilk defa güçlü bir karşı zirve yapıldı onun için IAMR3 söyleniyor) ve 3. 4-5 Kasım 2009 tarihlerinde Atina-Yunanistan’da gerçekleşti. 4. GFMD ise bu sene Meksika/Porto Vallerta’da yapıldı. Buna karşı IAMR3 gerçekleşti.

IAMR3’ün programı ve içeriği

‘Onlar göçmen ve mültecileri dahil etmeden  göç ve kalkınma hakkında tartışıyorlar! Onlar sürekli bizim adımıza konuştular, şimdi ise kendimiz konuşacağız!’

Bugünlerde her zamanda olduğu gibi, ABD emperyalizm Latin Amerika bölgelerinde kendi hakimyeti ve menfaatleri kuvvetlendirmeye çalışıyor. Bunu yaparken bölgesel, alt-bölgesel ve ikili ticari antlaşmaları güçlendirmektedir. Bunun için Bush döneminde ve önceki süreçlerde kurulan ABD askeri üssleri devam edilmekte ve güçlendirilmektedir. Aynı zamanda o ülkelerde ‘Karşılıklı Askeri Anlaşmaları’ yapıldı ve ülke sınırları (Brezilya, Honduras, San Salvador, Meksika vs.) askerileştirilmektedir. Bunu (ABD) aynı zamanda diğer emperyalist güçlerin hakimyetin önünde engel olmak için yapmaktadır. Meksika jeo-politik olarak çok önemli bir konuma sahiptir ve Meksika ABD ile dünyaca askerileştirilmiş bir sınır paylaşıyor ve Kuzey Amerika için göçmen emeğinin en büyük kaynağıdır. Meksika Orta ve Güney Amerika’dan gelen göçmenler için bir geçiş ülkedir (transit ground).

Bu seneki 4. GFMD’in zirve başlığı “Göç ve Kalkınma için Ortaklık; Paylaşım Refahı-Paylaşım Sorumluluğu” idi.  Orada STÖ’ler “önemli” toplantılar yaptılar. Ancak asıl amacı ilerici-demokrat göçmen örgütlemeleri frenlemek ve onların diğer sınıf katmanlarla birleşmenin önünde engellemektir. Hedefleri (STÖ’lerle birlikte berlediği maddeler) 2015’e kadar ulaşmak istiyorlar. Ne olursa olsun, hangi ortaklıklar kurulursa kurulsun bu politikalar mevcut ekonomik ve mali krizin soruları çözmeyecektir ve neo-liberal emperyalist politikanın mimarları için bir meydan okuması olarak duracaktır. En güzel masalar anlatsalar da ezilen yığınları bunu inanmayacaktır. Meksika devleti tıpkı Asya’daki devletleri gibi özellikle Filipinler, Endonezya ve Malezya göç gönderen devletler olarak yurt dışında yaşayan göçmen vatandaşlarının yaptığı havale yatırımlardan kaynaklı ekonomik olarak faydalanmaktadır.

Tabiki tüm bunlar içinde NAFTA (Kuzey Amerika Serbest Ticari Antlaşması) ve onun politikaları önemli bir rol oynamaktadır. O oluşum Meksika-ABD-Kanada ilişkili konularda hiç gündemden düşmez. Onun için GFMD Meksika’da yapılması tesadüf değildir.

IAMR3:

IAMR3 6-11 Kasım 2010 tarihler arasında gerçekleşti. 6 Kasım’dan önce iki bucuk gün süren bir tribünal yapıldı. ‘Halkın Bilinç Tribünali’ olarak adlandırıldı. O tribünalde çeşitli kıtalardaki işlenen göçmenlere yönelik suçlar sunuldu ve onun üzerinde ‘deliler’ toplandı ve onları Meksika Yabancı/Dış Bakanlığına (ikisi birlikte) verildi.

6 Kasım 2010 akşam saatlerinde ektinliğin resmi açılış yapıldı. Açılış geleneksel halk oyunarıyla başladı. Bunun dışında Vera Cruz eyaletinden iki müzik grubu ortalığı çoşturdu ve gerçekten açılışı renk kattı. Dominik Cumhuriyeti’nden bir kadın  aktivisti kendi ülkesindeki ve enternasyonalizmin önemini anlatan bir şiir okudu. Çeşitli şarkılar söylendikten sonra etkinlik salonuna geçildi. IAMR3 La Piramid de Sol’de yapıldı (Güneş Piramidi). Açılışın bir parçası olarak ILPS Başkan Prof. Jose Maria Sison’un dayanışma mesajı video mesaj üzerine İspanyolcada sunuldu. Açılışa damga vuran Honduras’tan katılan ‘Kayıplar Anaların Kervanı’ kurumu oldu. Analar birbirin elini tutarak sahneye doğru yürüdüler ve tüm salon ayağa kalkarak alkışladı ve “Viva, viva, luchamos para vencar” sloganı haykırdı (Yaşasın yaşasın, mücadele devam et). Analar kendileri anlattıktan sonra ektinliği ve enternasyonal delegeasyonları selamladılar ve akşamın resmi açılışı sona erdi.

7 Kasım Pazar: İkinci günde sabah oturumda ilk olarak Tribünalin sonuçları ve gelecek için neler düşünüldüğünü açıkladı. Sunum Dr. Camillo Perez-Bustillo Miredes International kurumu tarafından yapıldı. Ardından IMA başkanı Eni Lestari ana konuşmacı olarak “GFMD’i teşhir etmek, güçlü bir eleştiri” başlığı altında sunum yaptı.

Sabah oturumda devamında Jose Joaques Medina, Movimento Migrante Mesoamericano tarafından “Latin Amerika’da NAFTA, CAFTA ve diğer Ticari Anlaşmalar: bölgede insanlar ve göçmenler üzerindeki etkileri” adlı sunumu yapıldı. Diğer sunum Tony Tuan IBON International’den yapıldı onun konu “Ticari Anlaşmaların ve Kalkınma Yardımı  ve dünyada halklar ve göçmenler üzerindeki etkiler” idi. O oturumun son konuşmacısı Honduras Anaların Kervan kurumundan bir temsilcisi “Geçiş Yapan Göçmenlere Yönelik Militarizm ve Baskılar” konulu sunumu yaptı.  Öğle yemeğinden sonra Çalışma Gruplar bölümü başladı. O günde çalışma grupları aynen şu şekilldeydi;

1.ÇG – Kadın göçün çeşitli yüzleri ve kendi haklarını için mücadele

2.ÇG- Sınırlardaki Kontrolü ve geçiş yapan göçmenler

3.ÇG – Emeğin ihraçat politikaları, devlet baskıları, havaleler ve hükümetin sorumluluğu

4.ÇG – Mali Kriz ve göçmenlerin işçi hakları üzerindeki etkileri

5.ÇG – Sağlık ve sosyal hizmetler: gönderen ve alan ülkelerdeki problemleri ve etkileri

6.ÇG- Terörün yasal mekanizmaları ve göçmen ve mültecilerin mücadeleleri

ATİK olarak 6. ÇG’da yer alındı ve orada esas sunum bitikten sonra Avrupa’daki gelişmeler hakkında bilgi verildi ve aynı zamanda yükselen ırkçılığa karşı ortak ve etkili kampanyalar yürütülmesi gerektiğini altına çizildi. Bunun dışında ATİK-YK Komisyonu olarak 1. ÇG’daki son bölümüne katılıp kadınlar alan ülkelerde ve gönderen ülkelerde nasıl bir baskı karşılaşıldığını konusunda bilgi aktarıldı.

Akşam yemeğinden sonra açık panel yapıldı. “Evde ve dışında, Asya ve Latin Amerika’da sosyal hareketler: göçmenleri kazanmadaki başarıları ve zorlukları” konulu panel esasen ILPS tarafından sponsor edildi. Esas hazırlayanlar ILPS ABD ve Kanada ve Movimeno Migrante Mesoamericano. Panelden sonra ikinci gün bir tiyatro sunumuyla sona erdi.

8 Kasım: sabahta ilk olarak Meksika’da kaldınan otelden La Plaza Benito Juarez’e yüryüş düzenlendi. Benito Juarez Meksika’da ulusal kahraman olarak anılmaktadır. Benito Juarez Oaxaca eyaletinden Zapotec yerlilerdendi ve Meksika tarihinde ilk defa bir yerli Cumhurbaşkan olarak seçildi. Fransız işgaline karşı başarlı bir direniş savaşı yürtüttü ve ülkede belli “modern” reformları hayatta geçirdi. Onun için o anıta yürümek simgesel olmuş. Hemen anıtın karşısında Meksika Dış Bakanlığı var. Kocaman eski bir bina binanın arkadasında en az bina kadar büyük bir Meksika bayarağı asılıdır. Bakanlığın önünde asker araçları park etti. Tüm yürüyüş boyunca canlı ve militan bir şekilde sloganlar ve marşlar söylendi. En çok atılan sloganlar elbette göçmenlerin hakları ile ilgiliydi mesela ünlü olan El Pueblo Unido Jamas Sera Vencido (Birleşik Halk Yenilmez) sloganı atarken bazende onu değiştirerek Los Migrantes Unidos Jamas Sera Vencido olarak atılıyordu (Birleşik Göçmenler Yenilemez). Militarizme, işkence, kayıp ettirmeye karşı sıkça sloganlar atıldı. Birde tabiki klasik olan ve asla eksik olmayan bir slogan daha vardı ki ister Emiliano Zapata’yı sev ister sevme ister eksik o slogan hep vardır “Zapata vive, vive, la lucha siege siege” (Yaşasın, yaşasın Zapata, Mücadele kuşan) yani mücadele sarıl anlamında kullanılıyor. Özellikle ABD ve Kanada’dan gelen gençler bütün zaman boyunca seslerini yükselterek kortejlerde canlı ve militan bir performans sergilediler. Anıtın önünde kısa konuşmalar yapıldı. İlk konuşmacı Prof. Camillo Perez-Bustillo idi o Juarez’den bahs etti “bugün burada sessizlerin sesini yükseltmek için buradayız ve Dış bakanlığına Meksika’da göçmen ve mültecilere karşı baskıları ve çetelerin “serbestçe saldırı”ların son vermesini çağırıyoruz çünkü mücadelemize engel olmayacaksınız” dedi. Ardından bir kaç ana ve kurum temsilciler konuştu ve yürüyüş sonra erdi. Fakat bir bütün olarak yürüyüşü bitmedi çünkü başka bir yere daha gidildi. Bazı Meksikalı kurumlar “Sosyal Kongre” ilan etti ve orada mitingde IAMR3 sözcülere ve IMA başkanına söz hakkı verildi. Ardından tekrar ektinlik salouna geri gidildi. Öğle yemekten sonra çalışma grupların ikinci bölümü gerçekleşti. Çalışma gruplar aynen şöyle idi;

  1. ÇG- İklim değişikliği ve göçmenler üzerindeki etkiler
  2. ÇG- Irkçılığı ve yabancı düşmanlığa karşı mücadele
  3. ÇG-Kayıtsız işçilerin konu ve mücadeleleri ve göçmenlerin hakları için mücadele
  4. ÇG- Evde çalışanların resmi bir iş olarak kabul edilmesi için mücadele: sorular ve zorluklar
  5. ÇG- Gemicilerin soruları
  6. ÇG-Zorla Göçün sosyal bedeli
  7. ÇG- Yerli halk ve göç

O bölümü bitikten sonra her çalışma grubu rapor sundu. Ve özellikle birkaç ÇG’dan çıkan sonuç uluslararası çapta daha aktif ortak eylemler ve kampanyalar yürütütmek gerektiğini ortaya konuldu. Genel olarak bütün ÇG’ların raporları onaylandı ve ardındna sunulan sonuç deklarasyonu da yapılacak olan değişikliklerle birlikte kabul edildi. Etkinlik ilk günler sırasında yapılan tabloların gösterisiyle ve Ekvador halk oyunlarıyla sona erdi.

Akşam geç saatlerinde otobüsler binerek Guradalajara’ya gidildi. Sabah erken saatlerde Guradalajara, Jalisco bölgesine varıldı. Yorgunluk hiç önemli değildi çünkü otobüslerden iner inmez kalabalık bir kitle alkışlarla enternasyonal delegasyonları karşıladı. Meksika’nın birçok yerinden gelen kitle delegasyonlarla birlikte ortak basın toplantı yapılacak binaya yürüdü ve Meksika’da IAMR3 hakkında bilgi verildi aynı zamanda tribünal hakkında da bilgi sunuldu. Akşama doğru Cabanas Kurumda ve Centro Historica’da kültürel bir etkinlik sergilendi.

10 Kasım 2010’da sabah erkenden nihayet GMFD’in gerçekleştiği bölgeye varıldı. Yaklaşık 500 kişi yani ‘GFMD’e Karşı Halk Kervanı’ binlerce polisle karşı karşıya geldi. Yürüyüşte hem enternasyonal delegasyonlar hemde analar yürüdüler ve ardından diğer bölgelerden gelen katılımcılar geldi. Özellikle eski Bracerolular geldi onlar Meksika’nın 24 eyaletini temsil ediyorlar ve Michoacan’dan yerli halklar geldi. Tamaulipas’dan öğrenciler de katıldı. Kitle çok kalabalık olunca çoşku arttı ve miting alkış ve sloganlarla sona erdi.

Ardından bütün katılan enternasyonal delegasyonlar kendi saygın ülkelerine dönerek gördükleri ve karar altına alınan eylemlikleri hayata geçirmek için mücadele edecek.


[1] Hiç kimse illegal değildir- GFMD’e Hayır!

[2] Olanaklar ülkesi/hayal ülkesi