Home , Avrupa , HDK İsviçre 1. Kongresini gerçekleştirdi : “Jin, Jiyan, Azadi“ ağırlığını koydu

HDK İsviçre 1. Kongresini gerçekleştirdi : “Jin, Jiyan, Azadi“ ağırlığını koydu

İSVİÇRE|16.01.2017| HDK İsviçre 15 Ocak 2017 pazar günü kongreisni İsviçre’nin Basel kentinde gerçekleştirdi.

İsviçre, göçmen Türkiyeliler arasında demokratik barış güçlerinin ağırlıkta olduğu bir ülkedir.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve Avrupa’da ilk kez doğrudan gerçekleşen genel milletvekili seçimlerinde yaklaşık yüzde elli oy ağırlığına sahip olan bu güçler arasında HDK taraftarları belirgin bir etkiye sahiptirler.

Bu güç ve ağırlık kitlesi, şimdi kendi örgütlü yapısı olan HDK İsviçre ( HDK-A) şemsiyesi altında örgütlenmektedir.

HDK İsviçre’nin 1. Olağan kongresi, bu dinamik gücün örgütlenmesinde önemli bir an’dı.

HDK İsviçre 1. Olağan Kongresi bu nedenle, beklendiği gibi, ciddi bir katılım ve çoşku ile gerçekleşti.

Basel’de ki Kongre, 200’ya yakın delege, seçkin konuklar ve yoğun izleyici katılımı ile başarılı bir Kongre olarak özel tarihteki yerini aldı.

Ancak kongrenin en karakeristik özelliği „kadın“ların kongreye koydukları ağırlıktı.

Son aşamada yapılan Seçimlere kadar genelde az söz alan delege ve misafir kadınlar, bazı erkek konuşmacıların: „kadın arkadaşlarımız, çoçukların bakımı ve aile sorunlulukları çerçevesinde, kendi zaman olanaklarını gözeterek öyle aday olsunlar“ mealindeki sözleri üzerine, adeta „ayaklanarak“ kongreyi „ele geçirdiler„

HDK İsviçre’li Kadınlar, tepkilerini ve iradelerini güçlü protestolarla ortaya koydular.

Art-arta söz alan kadın konuşmacılar: „biz icazet istemiyoruz! Biz erkeklerin gölgesi ve izni ile değil, yıllara dayalı mücadele geleneğimiz ve bilincimizle buradayız“

„Çocuklar için, siz erkeklerde üzerinize düşeni yapacaksınız, sizler de yemekleri pişireceksiniz, ev işlerini üstleceksiniz, bizlerle hayatı eşit paylaşacaksınız, biz de sizler gibi toplantılara ve eylemlere katılacağız, bizde yöneteceğiz“ diye haykırdılar.

Kadınların mesajları ve duruşları açık ve netti ve tavır alış Kongreye damgasını vurdu.

Bu açık tepki ve müdahale sonrasında bazı zayıf „eril“ direniş girişimleri de etkisiz kaldı, „kadınların iktidarı“ kongreye hakim oldu.

Bu vesile ile HDK İsviçre Kongresi salonunda kadın çoğunluğu da görülür oldu. „erkekliğini öldürmüş bazı yoldaşların“ da katkısı ile erkek egemen söylemler salondan silindi ve „kadın iradesi“ kongre sonuna kadar salonda hakim kaldı.

„Kadın iradesi“ seçimlerde de gücünü hissettirdi ve kadınlar, benzeri toplantılarda çoğu kez yaşananın tersine „seçilmişler“ listesinde eksiksiz temsiliyet kazandılar.

 

HDK isviçre Kongresi’nin akışı

Kongrenin açılışı bir divan seçimi ile başladı. İsviçre HDK geçici girişimi koordinasyonu adınaeşsözcü Savaş Demir faaliyet raporunu okudu.

Sözkonusu rapor değerlendirildi ve sonuçta yapılan bir açık oylama ile kabul gördü.

Ardından, salonda bulunan konuklar sıra ile söz aldılar.

Ilk sözü, HDK Türkiye kurucu eş sözcüsü ve HDP milletvekili Ertuğrul Kürkçü aldı.

Ertuğrul Kürkçü bir ülke durum bilgisi aktardı ve HDK’nın kuruluş ilkelerine atıfta bulundu.

Ertuğrul Kürkçü, göçmen örgütlenmesi olarak HDK Avrupa’nın özgünlüklerine dair bir değerlendirme yaptı, HDK Avrupa‘nın HDK Türkiye’nin bir organik parçası olmadığını vurguladı. Kürkçü, Avrupa’da HDK’lı olmanın bu coğrafyaya uygun „özgün bir çalışma tarzı ve program“ ve duyarlılık gerektirdiğini dile getirdi.

Ardından söz alan BASTA! Basel‘in iki kadın temsilcileri, HDK İsviçrenin kuruluşu ile Türkiye ve Kürdistan konusunda taşıdıkları duyarlılıklara yönelik daha güçlü bir muhatap ve mücadele kazandıklarını ve bunun kendilerini sevindirdiğini dile getirdi.

Basel BASTA! bünyesinden seçimleri kazanarak İsviçre ulusal parlamentosuna girmiş olanSibel Arslan‘ın bu gün bu kongrede olamamasının bir resmi toplantıda bulunması zorunluğundan kaynaklandığını aktardılar.

Kongre’nin ikinci misafir konuşmacısı ESU Avrupa Süryanililer Birliği Türkiye temsilcisi ve HDK Türkiye Genel meclisi üyesi Tuma Çelik oldu.

Tuma Çelik, kendisini sahneye davet eden Divan’ın kendi ismini yanlış telaffuz etmesinden yola çıkarak: „Süryaniler ve 100 yıl önce soykırıma uğrayan Hrisyan halkların hep benzer sorunlarla karşılaştığı, isimlerin, kimliklerinin, varlıklarının, sorunlarının tam bilinemediğini, anlaşılamadığını“, „isimlerinin bile tam bilinemediğini, söylenemediğini“ dile getirdi.

Bu sıkıntının bir çözümünün, İsviçre HDK‘nın azınlıkların katılımcılar ve bileşenlerle buluşup-tanışarak başka türden kaynaşması ve eşitlenmesi zorlu yolunda özel toplantılar, etkinlikler, çalışmalar düzenlenmesi olabileceğini dillendirdi.

ESU yetkilisi Tuma Çelik, Süryanilerin Türkiye, Orta-Doğu ve Diaspora’daki mevcut yaşamı üzerine bilgi aktararak, sonuçta neden HDK içinde olduklarını açıkladı.

Kongreye katılan misafirler arasında Basel-Van şehirleri Dostluk ve Dayanışma meclisieşbaşkanı Martin Flückiger de yer aldı.

Konuşmacı olarak BfS Bewegung für Sozialismus temsilcisi Peter Gysin söz aldı.

Peter Gysin kendi örgütü BfS’i tarihsel gelişimi içinde tanıtarak, HDK’yı oluşturan güçler ve diğer Türkiye ve Kürdistanlı siyasi çevreler ile olan mevcut dostluk ve işbirliklerini aktardı.

Gelecekte de bu ortaklaşmaların süreceğine vurgu yapan Peter Gysin bir somut işbirliği ve ortak çalışma planlamasının yapılmasını yarar ve gereğini vurguladı ve önerilerde bulundu.

Bu bölümde ayrıca Amnesty Schweiz’dan temsilcisinin duygulu, acılarımızı paylaşan bir konuşmasına tanık olundu. SP Sozail Dempkratische Partei Schweiz Göçmen Bürosu Eşbaşkanı Mustafa Atcı Kongreyi ziyaret Edip, şahsen başarılar diledikten sonra, BAKM Basel Alevi derneği Kongresinin eş zamanlı olduğunu ve kendisinin orada Divan görevlisi olacağını bu nedenle HDK İsviçre Kongresinin bütününde mevcut bulunamayacağını iletti.

Bunun üzerine, SP Schweiz Göçmen Bürosu adına kendisi de Kanton milletvekili olan, SP üyesi ve aynı zamanda HDK Lozan üyesi İsmail Kurt söz aldı. İsmail Kurt göçmen mücadelesi ve HDK İsviçrenin kamuoyu üzerinde söz gücünü arttıracağını düşündüğü önerilerini aktardı.

 

Ardından görüş bildiren diğer konuklar, Basel Üniversitesi Eleştirel çalışmalar grubuadına Hans-Uli Scheidegger, Solidarische Linke‘den Wolfrom, İCOR‘dan Thomas oldular.

Konuklardan eski HDP milletvekili Demir Çelik ise, HDK Avrupa’nın mücadelesinin insanlığın tarihsel kalkışmasına ve değişim arzusuna olan bağlantısını ortaya koyan bir konuşma yaptı.

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi SYKP Kurucu Eşbaşkanı Tuncay Yılmaz‘da konuklar arasında yer aldı.

Konuk konuşmalarının tamamlanmasından sonra delegelerin açık söz kullandığı bir bölümde karar taslakları ve HDK İsviçre‘nin izlemesi gereken hat’ta ilişkin önerilerin dile geirildiği tartışmalı bir bölüm başlatıldı.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, bu bölümde kadınların „müdahalesi“ belirleyici oldu.

1 saatin üzerinde devam eden zengin ve verimli bir tartışma süresi, Kongerenin canlı bir özellik kazanmasını sağladı.

 

HDK İsviçre Kongresi, Meclisini ve Eşsözcülerini seçti

Kongrenin son aşamasında yeni dönem İsviçre HDK Meclisinin ve eşsözcülerin doğrudan seçimi oldu.

Bu işlem için önce bir seçim heyeti kuruldu ve bu seçim heyetinde yer alanların elbette kurullara aday olamayacakları belirlendi.

7 delege „seçim heyeti“ne seçilmesine rağmen, kapalı seçime gerek kalmadan, yapılan geniş zeminli bir mutabakatla meclis üyelerinin kimler olacağı belirlenebildi.

Bu seçim sonuçlarına göre toplam 51 HDK İsviçre Meclisi üyesinden 26 tanesi kadınlar tarafından elde edildi.

HDK İsviçre Eşsözcülüğüne ise Meral Güngör ve Hakan Gürgen seçildiler.

HDK İsviçre yönetimi üyelerini belirlemek için ayrı tarihte „Meclis toplantısı“ yapılması kararlaştırıldı.

İsviçre HDK Kongresi, 4 Şubat’ya yapılacak olan „Avrupa HDK kuruluş Kongresi“ne, Brüksel’de güçlü bir katılım gösterilmesi yolunda çağrı ile son buldu. (Avrupa Forum)

scroll to top