Home , Avrupa , HDK-A: Efrin Direniş Ruhunu Newroz’da Büyütmeye Çağırıyoruz!

HDK-A: Efrin Direniş Ruhunu Newroz’da Büyütmeye Çağırıyoruz!

Halkların Demokratik Kongresi – Avrupa (HDK-A) Merkez Yürütme Kurulu tarafından Newroz açıklaması yapıldı. Açıklamada “Etnik ve inanç üstü tüm halkların diriliş ve direniş bayramı olan Newroz’da gök kuşağı renklerimizle faşizme, tek adam diktatörlüğüne karşı Efrin direniş ruhuyla yan yana birlikte alanlarda, meydanlarda mücadele içinde olacağız” dendi.

Halkların Demokratik Kongresi – Avrupa (HDK-A) Merkez Yürütme Kurulu tarafından Yayınlanan açıklamayı haber değeri taşıdığı ve güncelliğinden dolayı aynen yayınlıyoruz.

Açıklama şöyle

EFRİN DİRENİŞ RUHUNU NEWROZ’DA BÜYÜTMEYE ÇAĞIRIYORUZ!

Newroz başta Mezopotamya halkları olmak üzere Ortadoğu ve Kafkasya halkları için tarihsel değerde olan diriliş ve direniş bayramıdır. Newroz yeni günü, baharın gelişini, yeniden doğuşu ve uyanışı ifade etse de, asıl olan onun diriliş ve direnişçi karakteridir. Halklar, Newroz’a bu tarihsel misyonla yaklaşmış, ona büyük anlam ve değer katarak kutlamıştır. Ortadoğu ve Mezopotamya halklarının varlığıyla Newroz’un bu direnişçi varlığı iç içe geçtiğinden, binlerce yıldan beri kesintiye uğramadan, yeni yaşamın umudu olarak hep kutlana gelmiştir.       

Ortadoğu ve Mezopotamya halklarından Kürtler büyük bedeller ödeyerek Newroz’un diriliş ve direnişçiliğin tarihselliğine denk düşen bir mücadele içinde olmuşlardır. Sömürgeciliğe karşı bir yandan kendi statüsü, dili, kimliği ve kültürü için direniş içinde olmuş, diğer yandan da halklar ve inançlarla insanlığın evrensel değerleri temelinde birlikte olmak, birlikte mücadelenin pratik örgütlenmesi içinde bulunmuşlardır.

Newroz’un devletsiz halklar, iktidar ve yönetim dışı kalmış toplum kesimleri için özgür ve yeni yaşamın umudu olduğunu bilen devletçi sistem, bu umudu karartmak için direnen halklara her seferinde katliam ve soykırımlar yaşatmıştır. Soykırımcı Arap, Fars ve Türk egemenleri, mazlum halkların ahlaki ve politik değerlerini unutturmaya, bu değerlere sahip çıkan, direnenleri ise katliam ve soykırımlarla ortadan kaldırmaya hep çalışmışlardır. Sadece fiziki soykırımla da yetinmemiş, siyasal, sosyal, kültürel, ekolojik ve kadın kırımı ile halkların tarihi belleğini silmeye, kendi ideolojik aygıtlarıyla egemen dili ve kültürü yerleştirmeye çalışarak insanın kök hücresi değerler kırımına da neden olmuşlardır. Tarih boyunca devletçi, iktidarcı sistem nasıl ki katliam ve soykırımda ısrar etmişse, Newroz’u bayraklaştıran halkların direnişi ve mücadelesi de o oranda özgürlükçü olma karakteriyle hep var olagelmiştir.

Halkların Demokratik Kongresi – Avrupa (HDK-A); yasakçı, katliamcı ve soykırımcı zihniyete karşı Newroz’u direnişçi çizgi geleneği ile sahiplenmek, özgür yaşam alanlarımızın var edilmesi mücadelesi açısında önemli görmektedir. Kürtler, Sosyalistler, Devrimciler, Ekolojistler, Emekçiler, Kadınlar, LGBTİ’ liler olarak Newroz’u kutlamamız; soykırımcı sömürgeciliğe, tahakküm ve sömürüye karşı çıkmak, Newroz’u sahiplenmek, onu coşkuyla kutlamak, büyük direniş demek olacaktır. Günümüz Dehaklarına, kapitalist-emperyalist zulme ve işgale karşı, Efrin direniş ruhuyla Newroz’u sahiplenmeli, alanlarda direnişi büyütmeliyiz.

AKP-MHP faşizminin, tek adam diktatörlüğünün soykırımcı politikalarına karşı Newroz’da halkların ve Kürt halkının ayağa kalkması, bu soykırımcı savaşçı politikalara karşı direnişin ifadesi olacaktır. Newroz’da Kürt halkının ayağa kalkması, Cizre, Nusaybin, Şırnak ve Sur’da yaşatılan vahşete eklenmek istenen Efrin işgaline karşı direnişin halkların gündemine oturması, direnişin kazanması demek olacaktır. 

Kürt soykırımı ile günümüz Hitler pratiğini yürüten Erdoğan vahşi, barbar vekalet savaşçılarıyla kuşattıkları Efrin’de, Çağın Direnişi ayları geride bırakarak, yirmi birinci yüzyılda halklara umut olmuştur. Rusya, ABD başta olmak üzere devletçi sistemin Türkiye işgaline, dolayısıyla Kürt soykırımına sessiz kalmasının nedenlerinden biri bu işgalin kendi jeo-stratejik çıkarlarına uygun olması, ikincisi ise Rojava’ da kapitalist-emperyalist sisteme alternatif yeni ve özgür yaşamın ete kemiğe bürünmüş olmasındandır.

Erdoğan’ın Efrin’den sonrasına Menbiç’i, hızını alamayıp tüm Rojava ve Başur’u tehdit etmesi, açığa çıkan yeni dengelerden yararlanmak istemesindendir. Yeni dengelerle birlikte, yeni statülerin de açığa çıktığını göz ardı eden bu emperyalist yayılmacı zihniyet Kandil’i bile hedefe koymuştur. İktidarları, kâr ve çıkarları için emeğimize, bedenimize, toprağımıza göz koyanlar onurumuzuda çalmak istemektedirler. Onlara onurumuzu çiğnetmeyeceğimizi göstermeli, savaş ve işgale karşı direniş içinde olmalıyız.

Demokratik, ekolojik ve kadın özgürlükçü çizginin yaşam bulduğu Rojava Devrimini el birliği ile karartmak isteyen devletçi sisteme karşı iktidar dışı halklar, ezilenler, yoksullar ve emekçiler olarak bizlerde umudumuza, yeni ve özgür yaşama sahip çıkmak için alanlarda meydanlarda olmalı, özgürlük şarkılarımızı haykırmalıyız.   

Newroz’da Tayyip Erdoğan’ın tek devlet, tek millet, tek bayrak, tek vatan faşizmine itiraz etmek, emperyalist tahakküm ve hegemonyaya isyan etmek için herkesi mücadele saflarına çağırıyoruz.

Newroz ‘da devletçi ve iktidarcı yapıların tekçiliğine karşı demokratik ulus şiarı ile halkların ve inançların ortak ve eşit yaşamını savunmak için alanlarda olacağız.

Etnik ve inanç üstü tüm halkların diriliş ve direniş bayramı olan Newroz’da gök kuşağı renklerimizle faşizme, tek adam diktatörlüğüne karşı Efrin direniş ruhuyla yan yana birlikte alanlarda, meydanlarda mücadele içinde olacağız. 

NEWROZ PİROZ BÊ ! • NEWROZ KUTLU OLSUN! • EFRİN’ İ SAVUNMAK; ÖZGÜR YAŞAMI SAVUNMAKTIR!  

YA SAVAŞ DEVRİME YOL AÇACAK, YA DA DEVRİM SAVAŞI SONLANDIRACAKTIR!

Halkların Demokratik Kongresi – Avrupa (HDK-A)