Anasayfa , Haberler , Hasta Tutsaklara Özgürlük!

Hasta Tutsaklara Özgürlük!

Tecride karşı mücadeleye!

TC devletinde düşüncelerinden ödün vermeyen devrimci ve yurtseverler her daim bir ömür en ağır baskı ve işkenceler altında zindanda tutulur. Pişman olsun, düşünce ve ideallerinden vazgeçsin istenir.

Öyle ya, amaç “suçlunun ıslah edilmesi” değil midir? Eğer kişi bir takım politik düşünceleri ve bu düşünceler doğrultusunda politik faaliyetleri nedeniyle tutuklanıp zindana atılıyorsa, pek tabii olarak onun “ıslah olması” demek, o düşüncelerden ötürü pişman olması ve af dilemesi demektir!

Şu anda on binlerce insan, her yaştan kadın ve erkekler, hatta çocuklar, politik düşünceleri ve politik aktiviteleri nedeniyle hapishanelerde tutsak edilmiş durumda.

Tutuklular bir yana, mahkeme kararıyla mahkûm olanların ceza süreleri dolmuş olmasına rağmen, “pişman olmadıkları ve ideallerinden ödün vermedikleri” için en uyduruk gerekçelerle çeşitli “disiplin cezaları” verilerek tahliyeleri engellenmektedir. Şu an 30 yılı aşkın süredir zindanlarda tutulan, tahliye tarihleri gelmiş olan pek çok politik devrimci tutsak, bu türden uygulamalarla Türkiye ve hapishanelerinde tutulmaya devam edilmektedir.

Yaşları 70’i geçmiş, kendi başlarına kendi ihtiyaçlarını görmekte zorlanan hasta politik tutsaklar, “tutuksuz yargılama”, hükümlü ise “ceza ertelemesi” ya da “ev hapsi/denetimli serbestlik” türünden uygulamalardan hiçbir şekilde yararlandırılmaksızın en uyduruk gerekçelerle dört duvar arasında ölüme mahkûm edilmektedir. Apaçık bir intikam duygusuyla hareket eden faşist devlet, devrimcileri imha etmeyi amaçlamakta ve katletmektedir.

Sayıları neredeyse 600’ü aşan hasta tutsakların durumu ise, tüm dünya insanlığını isyan ettirecek bir gaddarlık örneği ve göstergesidir. Bugün zindanlarda kalmasının mümkün olmadığı, tedavi ve yaşamının idame ettirilmesi için mutlaka serbest bırakılması gerektiği sayısız doktor ve hastane raporuyla tespit edilen birçok hasta tutsak var. Hatta defalarca Adli Tıp kurul kararlarıyla belgelenen nice hasta olan politik tutsak sırf politik düşüncelerinden ötürü faşist devlete karşı çıktığı için ölüm anına kadar tutsak tutuluyor ve çoğu zindanda hayatını kaybediyor. Türkiye hapishanelerinde sessiz bir katliam gerçekleştiriliyor!

Faşist devlet “kendi katillerini”, uyuşturucu tüccarlarını, kadın katillerini, tecavüzcüleri, bu toplumun tortusu çürümüş tüm suçlu unsurlarını kısa süreli tutukluktan sonra bir çırpıda salıverirken, devrimci tutsaklar, politik tutuklu ve hükümlüler bilinçli bir imha politikası ile ölüme mahkûm ediliyor.

Türk devleti, 12 Eylül askeri faşist darbesinden bu yana devrimci tutsakları açıkça siyasi rehine olarak görmekte, çeşitli yollarla devrimci tutsakları imha etmek istemektedir. İdamlardan işkenceli katliamlara kadar her tür vahşeti uygulamaktan çekinmedi on yıllardır. Hasta tutsaklara yönelik “sessiz katliam” ise bunun son ama sonuncu olmayan bir halkasıdır.

Buradan bir kez daha haykırıyoruz: Sağlığa erişim bir insan hakkıdır. Hasta tutsakların inatla zindanlarda tutulması ve tedavilerinin engellenmesi, en temel insan hakkına, kişinin yaşam bütünlüğüne ve sağlık hizmetlerine erişim hakkına yönelik bir saldırıdır. Bu bir insanlık suçudur!

Yaşam mücadelesi veren tüm hasta tutsakların derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Hasta tutsaklar derhal serbest bırakılsın!

Tecrit insanlık suçudur, kaldırılmalıdır!

Politik tutsaklara özgürlük!

 

Tutsakların Sesi Platformu (TSP)

NADEK

UPOTUDAK