Home , Avrupa , HANNOVER’DE KADINLARA YÖNELİK ŞİDDET TARTIŞILDI

HANNOVER’DE KADINLARA YÖNELİK ŞİDDET TARTIŞILDI

HANNOVER |03.12.2017|  Hannover Tohum Kültür Merkezi’nin “Kadına Şiddet‘ konulu düzenlediği Seminer yapıldı. Seminer’in sunumunu, Göçmenler sorunuyla yakından ilgilenen Zeliha Altuntaş  yaptı.

Altuntaş, kadına karşı şiddetin mücadelesinin kısa tarihine değindikten sonra, dinleyicileri bir dakikalık saygı duruşuna çağırdı.

Seminerin veren Altuntaş, çalışmaları içinde karşılaştığı olayları ve kadınların ne gibi şiddetle karşılaştığını örnekleriyle verdi.

Özellikle Almanya’ya göçmen olarak gelmek zorunda kalan kadınların, geldikleri ülkelerde ve geldikten sonra da bir çok baskı ve her türlü kötülükle karşı karşıya kaldıklarını anlattı. Ve bu baskıların kadınlar üzerine psikolojik derin etkileri olduğunu bizzat yakından gözlemlediğini vurguladı.

Altuntaş, konuşmasının birinci bölümünden sonra dinleyicilere söz verildi. Kadın dinleyicilerin hemen hemen hepsi konuştu. Erkek egemen baskısından, ataerkil sistemden ve şiddetin yaratıcısı sınıfsal sorunlar tartışıldı.

Kadınları baskı altında tutan, ezen, ikinci sınıf yerine koyan, ev-mutfak-koca-çocuk arasında sıkıştıran bizzat kapitalist sistem olduğu hemen hemen bütün konuşmacılar tarafından vurgulandı.

Kadınlar Örgütlenmelidir

Kadınların suınıfsal bilince varması, kendi sorunlarını sahiplenmeleri ve bunun için örgütlenmeleri dile getirildi.

Seminer süreci boyunca tartışılan konulardan biri kadınların örgütlenmesinin zorunlu olduğu ve örgütsüz hiç bir mücadelenin başarıya ulaşamayacağı idi. Tartışmalı süren seminer, verimli bir şekilde sona erdi.

Hannover ATİF