Home , Haberler , Hamburg’ta Yeni Kadın ve Avrupa Demokratik Kadın Hareketi’nden Ortak Panel

Hamburg’ta Yeni Kadın ve Avrupa Demokratik Kadın Hareketi’nden Ortak Panel

Hamburg|24.03.2019| ‘‘Emeğimizin Gaspı Hayatımızın Gaspıdır’’ başlığı altında ‘‘Avrupa’da gelişen ırkçılık , yükselen faşizm ve Kadınlara yansıması’’ konulu Yeni Kadın ve Avrupa Demokratik Kadın Hareketi tarafından panel düzenlendi. Hamburg St.Pauli bölgesinde düzenlenen panele ATİK eş başkanı Yeni Kadın temsilcisi Zeynep Çalışkan ve Demokratik Kadın Hareketi (DKH) temsilcisi ayrıca HDP milletvekili Dilşat Canbaz Kaya katıldı. Açılış konuşması akabinde başta Rojava’da şehit düşen TKP/ML TİKKO savaşçısı Lorenzo Orsetti , MLKP Rojava temsilcisi Bayram Namaz ile tecrid dayatmasına karşı direnişlerde yaşamlarını yitirenler için bir dakikalık saygı duruşuyla etkinlik başladı.

 

İki bölümden oluşan panelde ilk olarak sunumlar gerçekleştirildi. Bu doğrultuda Yeni Kadın temsilcisi Zeynep Çalışkan’a ilk söz hakkı verildi. Yapılan sunumda Avrupa’da aşırı sağcı ve sağ popülist partilerin Kadınlardan aldığı oya dikkat çekildi. Bununla ilgili olarak yapılan araştırmalardaki sonuç üzerinde duruldu. Avrupa coğrafyasındaki kadınların yaşadığı sorunlara vurgu yapılarak Erk’ek egemen sistemin içerisinde Kadınların sorunlarını çözmeleri için örgütlenmeleri gerektiği ve birlik , beraberlikle mücadeleyi büyütmeleri üzerinde duruldu. Avrupa’da ikinci emperyalist paylaşım savaşından sonra ilk defa son seçimlerde hemen hemen bütün Avrupa’da ırkçı , radikal sağcı , gerici partilerin ya yüksek oyla milletvekili çıkardı yada iktidar veya iktidar ortağı oldukları üzerinde duruldu. Somut olarak Almanya’da AfD sağ popülist , ırkçı partinin yükselişi ve kullandığı argümanlara değinildi. Polonya’da sağ muhafazakar partinin iktidarında aldığı %40 kadın oyuna vurgu yapılarak bunların nedenleri üzerinde araştırma sonuçlarında yola çıkarak sunum yapıldı. Göçmenlerin sorunları , Kadınların , Gençlerin , LGBTİ+ların ve bir bütün emekçi toplumun yaşadığı sorunların sistemden kaynaklı olduğu bilinciyle örgütlenerek , birleşerek mücadeleyi büyüterek karşı koyuşların örgütlenmesi gerektiğine vurgu yapıldı. Kadınların toplumdaki rolünü ezilenlerin ezileni konumu üzerinden değerlendirdi. Ve hayata karşı Erkeklere göre ‘‘1-0 geriden başladıkları’’ noktasında duruldu. İçinden geçilen zorlu sürece rağmen bu zorlu süreci anlatmanın yolu olarak ‘‘Çare Direniş !’’ diyerek sunumunu bitirdi.

DKH temsilcisi Dilşat Canbaz Kaya yaptığı sunuma şehitleri anarak başladı. Türkiye’de kadınların yaşadıkları sorunlar ve giderek artan baskılara dikkat çekti. Türkiye’de son süreçte gazeteci , aydın , yazar , akademisyen , gençler, kadınlar , sosyalistler , yurtsevereler devlet tarafından terörist olarak görülmekte dedi. Devletin en küçük demokratik talebe karşı ortaya koyduğu tutumu eleştiren panelist son süreçte bu baskıların artarak devam ettiğini vurguladı. Leyla Güven’in başlattığı açlık grevi eylemlerine özel vurgu yaptığı konuşmasında eylemin başlangıcının PKK lideri Abdullah Öcalan’a karşı faşist T.C tarafından ortaya konan tecrit politikasına karşı olduğunu vurguladığı konuşmasının devamında bu eylemin haklı ve meşru talepler için yapıldığını söyledi. Sosyalistlerin açlık grevi eylemine bakış acısını sosyalist kimliği sebebiyle bildiğini gerçekleşen açlık grevlerini tüm sosyalistlerin , tüm toplumun desteklemesi gerektiğini söyledi. Günümüzde tecrid gençlere uygulanmaktadır , kadınlara , akademisyenlere , gazetecilere , hapishanelerdeki tüm politik tutsaklara karşı uygulandığını söyledi. Bunun için yapılan bu direnişi büyütmek için tüm toplumsal kesimlerin sahip çıkarak desteklemesi gerektiğini vurguladı.Ortaya çıkan karamsar tablonun ne yazık ki gerçeği yansıttığı vurgulanarak bu karamsar tabloya karşı örgütlü mücadeleyi büyüterek , birleşerek başta kadınlar olmak üzere süreçte önderleşerek geleceğin yaratılabilineçeği vurgulandı.

Her iki panelistin sunumunun ardından soru ve görüşler için gelen konuklara söz hakkı verildi. Ardından toparlama bölümünden önce kısa bir ara verildi. Verilen aranın ardından DKH temsilcisi Dilşat Canbaz Kaya ilk olarak gelen sorulara cevap verdi ve akabinde Yeni Kadın temsilcisi Zeynep Çalışkan gelen sorulara cevap verdi. Katılımcılara yapılan teşekkür konuşmasından sonra etkinlik sonlandırıldı.