Home , Avrupa , Hamburg’da „Kadına Yönelik Şiddet Politiktir“ Paneli Yapıldı.  

Hamburg’da „Kadına Yönelik Şiddet Politiktir“ Paneli Yapıldı.  

HAMBURG|06.12.2022| Hamburg’da Avrupa Kadın Dayanışması‘nın düzenlediği „Kadına Yönelik Şiddet Politiktir“ konulu panel 4 Aralık Pazar günü yapıldı. Panelistler ADKH, Rojbin, SKB ve Yeni Kadın temsilcileriydi. 25 Kasım etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen bir etkinlikti ve konular Tunus’da yapılan 3.Dünya Kadın Konferansı’ndaki atölye çalışmalarından seçilmişti. ADKH temsilcisinin konuşması „Küreselleşme ve Kadın“ üzerineydi. Emperyalist sistemin küreselleşme ve Yeni Dünya Düzeni ile dünyanın sınırlarının kalkacağını ve dünyanın küçük bir köye dönüşeceğini, insanların daha özgür ve mutlu yaşayacağını propaganda etmiş ancak gelinen aşama da mızrak çuvala sığmamış, sınırlara duvarlar ve tellerle örülmüştür. Emperyalist-kapitalist sistem insanların bilinçlerinde kültürel bir tahribat yaratmaya çalışarak insanları birbirine yabancılaştırmış, esnek çalışma gibi sigortasız, güvencesiz, kısa süreli işlerle kadın emeğini daha da değersizleştirmiş, kadını yaşlı yoksulluğuna mahkum etmiştir. Kadına yönelik yarattığı bu ekonomik şiddet diğer şiddet türlerine de zemin hazırladığı gibi savaşlar da bu dönemde artmıştır“ dedi. Rojbin Temsilcisi kadın kitlelerine ulaşamıyoruz. Onların dilini yakalayamıyoruz, onlara dokunamıyoruz. Aslında tam da dayanışmanın yükseltilmesi gereken bir dönemden geçiyoruz. Küreselleşme politikalarının 2015’de yaşanan büyük göç dalgası ve pandemi sürecinde çaresiz kaldığı maske bile bulunamadığı. Devletler birbirinin maskesini çalacak kadar aciz durumlara düştüklerini söyledi. Devletlerin erkek şiddetini erkeklerin üzerine atarak şiddetin asıl kaynağı olan kendi rollerini gizlediklerini söyledi.

Yeni Kadın’da Öz Savunma ve Kadın konusunu ele aldı. Kadının neden kendisini savunmak zorunda kaldığını, bunun tarihteki kadının iki büyük yenilgisi sonucu ortaya çıktığını bunlarında özel mülkiyetin ve buna bağlı ortaya çıkan Patriarkanın ve bütün dünya da neredeyse üçyüzyıl süren Cadı avlarının olduğunu söyledi. „Bu iki tarihsel yenilginin kadının yeniden üretim emeğinin değersizleştirilmesi, bedeninin tarlalar gibi çitlenmesi, cinselliğinin kriminalize edilmesi yoluyla da ilk sermaye birikimi  sağlanmıştır“ dedi. Öz savunmasın öz örgütlülük anlamına geldiğini ve siyasi bir duruş olduğunu, öz savunmanın aynı zamanda hem askeri hemde siyasi örgütlenme alanlarını kapsadığını söyledi. Soru bölümünde örgütlenme de ve birlikte mücadele konusunda yaşanan sorunlar tartışıldı. Kadınların aralarındaki dayanışmayı ve iletişimi artırmalarının önemi vurgulandı. Bu tür etkinliklerin daha sık yapılması kararlaştırıldı.

„Jin Jiyan Azadi „ sloganının birlikte ortak atılmasının ardından Panel sonlandırıldı.

ATİF Hamburg

scroll to top