Home , Avrupa , Hamburg Kültür ve Dayanışma Derneği 44. Olağan Kongresini Gerçekleştirdi

Hamburg Kültür ve Dayanışma Derneği 44. Olağan Kongresini Gerçekleştirdi

Hamburg |10.03.2019| Hamburg’ta yarım asırdır faaliyet yürüten anti – faşist , anti – emperyalist mücadelede önemli bir mevzi olan ATİF’e (Almanya Türkiyeli İşçiler Federasyonu)  bağlı Hamburg Kültür ve Dayanışma derneği 44 . olağan kongresini gerçekleştirdi. Bugün saat 14’te hazırlanan sinevizyon gösterimi ile başlayan kongrede geçmiş süreçten çıkarılan derslerle gelecek dönemin zorlu koşullarında kararlılıkla kolektif emekle başa çıkılabileceği vurgulandı. Üye çoğunluğunun sağlanması ile açılış konuşmasıyla devam edilen kongrede divan secimi gerçekleştirildi.

2018-19 dönem DYK ( Dernek Yönetim Kurulu)’sı adına faaliyet raporunun okunması ile devam eden kongrede üye ve misafirlerden gelen eleştiri ve öneriler alındı.Rapora yansıyan geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen önemli faaliyetlerden Turgut Kaya Kampanyasına özel vurgu yapıldı. Olumlu olarak değerlendirilen Turgut K. Özgürlük Kampanyası dışında alanda kolektif bir çalışma ile örgütlenen Sokak stantları , Haziran Seçimleri ve “68 Hareketinin 50. Yılında devrimci sanatçı Yılmaz Güney’i anıyoruz!“ şiarıyla düzenlenen etkinlikler yer aldı. Çalışmalarda eksik kalınan noktaların nedenleri üzerinde duruldu. Yoğun bir faaliyet yılını geride bırakıldığından yola çıkarak daha iyisini örgütleme / yapma inancı , kararlılığı ve gücüne sahip olunduğunun altı çizildi. İçinden geçilen süreçte yılgınlık ve karamsarlığın kol gezdiği egemenlerin yoğun saldırılar gerçekleştirdiği bir dönemde olunduğuna dikkat çekildi.

Hamburg Kültür ve Dayanışma Derneği’nde Eşbaşkanlık Sistemi

Faaliyet Raporuna gelen öneri ve eleştirilere verilen cevaplardan sonra oylanarak onaylandı. Aynı şekilde mali raporda onaylandı. Denetim Kurulu’da kongreye rapor sundu. Akabindeki gündem maddesi tüzük değişiklik önerileriydi. Getirilen önerilerden eş başkanlık sistemine geçilme önerisi üyelerin büyük çoğunluğuyla kabul edildi. Her öneriden önce lehte ve alehte söz hakları kullanıldı.

Kongrede bir sonraki gündem maddesi olarak yeni Yönetim ve Denetim Kurulu seçimleri gerçekleştirildi. 5 asıl 2 yedek üye olarak yeni Yönetim Kurulu seçildi. Ardından 3 kişilik denetim kurulu seçildi. Dilek ve temennilerde de içinden geçilen sürece ve egemenlerin önümüzdeki süreçte planladığı kapsamlı ve sistemli saldırı politikalarına karşı daha kararlı , daha güçlü karşı koyuşların sergilenebilmesinin kolektif olarak daha örgütlü durulduğu takdirde başarılacağı vurgulandı.

Divan adına yapılan kapanış konuşmasıyla beraber kongre başarıyla sonuçlandırıldı.