Home , Avrupa , “Güçlü bir çıkış için Hayır”

“Güçlü bir çıkış için Hayır”

İsviçrenin Zürih kentinde

“Diz çöktürme ve Teslim almaya karşı güçlü bir çıkış için; HAYIR” şiarlı hayır kampanyası kapsamında panel düzenlendi. Panel`e Halkın Günlüğü ve HDK/İsviçre de panelist olarak katılım sağladı.

“Bir ülke düşünelim”

Paneli platformla birlikte örgütleyen Partizan okurları, “Bir ülke düşünelim; kadınların sokaklarda özgürce yaşamasının mümkün olmadığı, hatta yaşamasının bile mucize olduğu. Rant ve kâr uğruna her toprağının karış karış satıldığı,  ormanların oteller yapılmak için yakıldığı bir ülke. Ekonomik kriz yüzünden yoksulluk, işsizlik ve ucuz işçiliğin arttığı, işçi ölümlerinin giderek çoğaldığı bir ülke. Alevilerin inançlarının yok sayıldığı, katliam provalarının yapıldığı, asimilasyonun aşağılanma ve gericilikle pekiştirildiği bir ülke. Kürt ulusuna yönelik ırkçılığın tavan yaptığı, Kürt şehirlerine bombaların yağdığı, kadın çocuk ayırt etmeden katledildiği, köylerin yakılıp yıkıldığı bir ülke… Ötekileştirilen LGBTİ+’lerin toplumdan dışlandığı, onlara yaşam hakkı tanımadığı gibi nefret suçunun ayyuka çıkarıldığı bir ülke..” diyerek Türkiye’nin özetini çıkardı.

“Güçlü bir çıkış için Hayır”

“Referanduma sunulacak anayasa değişikliği ile ilgili İsviçre’de yaşayan Partizan okurları olarak referandum tavrımız doğrultusunda kurulan platform ve eylem birlikteliklerinde yer alıyoruz” açıklaması yaptı.

Partizan okurları “Hayır” çalışmaları çerçevesinde “Diz çöktürme ve teslim almaya karşı güçlü bir çıkış için; HAYIR” şiarı ile bir panel örgütlediğini ve bu paneli Partizan olarak örgütlemelerine rağmen yaptıkları etkinlikleri Referanduma HAYIR`la şekillenen birlikte mücadele içinde ortak bir etkinlik olarak ele aldıklarını belirtti.

5 Mart tarihinde örgütlenen panel Alevi Kültür Merkezi’nde saat 13.30’de Partizan adına yapılan açılış konuşması ile başladı. Ardından saygı duruşu yapıldı ve teknik bir aksaklıktan kaynaklı panelist olmasına rağmen aramızda olamayan Ahmet Nesin’in gönderdiği mesaj okundu. Son olarak Umuda Haykırış’ın “Susma Haykır, hayır de hayır” diyerek hazırladığı video izlendi ve panelin birinci bölümü başlatıldı. Konuşmacı kurumların yanısıra Devrimci Parti de panele katılım sağlayıp söz aldı.

“Neden ‘Hayır’ diyoruz?”

HDK/İsviçre, Halkın Günlüğü ve Partizan temsilcilerinin de panelin birinci bölümünde referandumda neden hayır dediklerinin ve hayır çalışmalarını nasıl şekillendirmek gerektiği üzerine sunumlarını yaptı. Konuşmalarını yapan kurumların sunumlarının sonunda verilen aranın ardından ikinci bölüme geçildi.

İkinci bölümde İsviçre özgülünde kadın ve gençlik cephesinden çalışmaları yoğunlaştırma üzerinden gelen eleştiri ve yorumlarla birlikte “Boykot” ve “Hayır” tavırları üzerine tartışma yürütüldü. Partizan temsilcisinin ardından son olarak HDK/İsviçre eş sözcüsü söz aldı. İsviçre eş sözcüsü arkadaşında HDK/İ ve İsviçre Merkezi   Hayır Platformu üzerinden gelen sorularla birlikte önümüzdeki dönem çalışmalara yoğunlaşmak gerektiği vurgusu ile sözlerini tamamladı.

İkinci bölümde İsviçre Merkezi Hayır Platformu adına söz alan katılımcı teknik konuların üzerine bilgilendirme yaptı, ardından önümüzdeki süreçteki HAYIR çalışmaları için etkinliğe katılanların ve çevremizin de bu sürece dahil edilmesi için çağrıda bulundu.

scroll to top