Home , ATİF , Gençlik ve Kültür Derneği 45. Genel Kurulunu Gerçekleştirdi

Gençlik ve Kültür Derneği 45. Genel Kurulunu Gerçekleştirdi

|11.03.2019|DUİSBURG| ATİF bünyesinde faaliyetlerini yürüten Gençlik ve Kültür Derneği dün (pazar) 45. Genel Kurulunu gerçekleştirdi.

Dernek Yönetim Kurulu‘nun çağrısı ile bir araya gelen üyelerin salt çoğunluğu oluşturması üzerine saat 14:30’da, devrim ve demokrasi mücadelesinde ölümsüzleşenlerin anısına saygı duruşu ile Genel Kurul‘a başlandı.

Genel kurulu yönetmek üzere Divan seçiminden sonra, genel kurulun gündem maddeleri oylandı. Oylamada ATİF yönetim kurulunun alanlara gönderdiği ‚Eşbaşkanlık sistemi‘ önerisi  yoğun tartışmalar sonucu genel kurulun gündemine oy çoğunluğu ile alındı.

Genel kurul‘da ATİF’in önümüzdeki faaliyet yılına ilişkin hazırlamış olduğu perspektif yazısı okundu. Üyelerin üzerine yoğun tartışmalar yürüttüğü perspektif yazısını dernek üyelerinin çoğunluğu onayladıktan sonra, (16.03) cumartesi günü gerçekleştirilecek ATİF Kongresine 1 yedek,12 asıl olmak üzere toplam 13 delege seçildi.

Sonrasında bir yıllık Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu tarafından okunup tartışıldı ve onaylandı. Ardından Mali Rapor sunuldu ve oybirliği ile aklandı. Denetim Kurulu raporunun sunumunun ardından yeni dönem için yönetim ve denetim organların seçilmesiyle  genel kurul başarıyla sonuçlandırıldı.