Home , Avrupa , Fransa’nın İtalyan Devrimcileri Tutuklamasını Kınıyoruz

Fransa’nın İtalyan Devrimcileri Tutuklamasını Kınıyoruz

İtalya ile Fransa’nın ortaklaşa yürüttüğü operasyon sonucunda, eski Kızıl Tugay üyeleri oldukları iddiasıyla birçok İtalyan devrimci, iade için Fransa’da tutuklandı. İtalya’da kısa süre önce Başbakan Mario Draghi önderliğinde kurulun yeni hükümetin, Fransa ile sürdürdüğü işbirliği sonucunda, uzun yıllardır Fransa’da yaşayan 10 devrimciden 7’si göz altına alınıp tutuklanırken, üçü de aranmaktadır. Ayrıca yaklaşık 200 kişinin de isminin verildiği iddiası söz konusudur.

Fransa’nın son yıllarda, devrimcilere, ilericilere yönelik yoğun saldırıları söz konusu. Bu saldırıların nedeni, uluslararası emperyalist çıkarlara dayanmaktadır. Birçok işgalde başat rol oynayan Fransa’nın, özellikle Ortadoğu ülkelerinde, geçmişten beri önemli çıkarları söz konusudur. Bu çıkarlarını güçlendirmek için, Avrupa Birliği içerisinde güçlü konuma gelmek, uluslararası alanda ilişki ağını genişletip, diğer bileşen ülkeleri yanına çekmek amacıyla gerçekleştirdiği birçok hamlenin bir parçası da, bu tutuklama saldırısıdır. Zira bu tutuklamalarla, İtalya’yı da kendi yanına çekerek çıkarlarını güçlendirmek istemektedir.

İtalya’da Şubat ayında kurulan yeni hükümet ile birlikte, yaşamın her alanında saldırılar çok daha fazla yoğunlaştı. İşçi ve emekçilere yönelik saldırılar, temel haklarda kısıtlamalar, faşizan içerikli yeni güvenlik yasaları ve göçmenlere yönelik ırkçı politikalar bu hükümetin temel taşlarını oluşturmaktadır. Bu siyasetin bir parçası olarak ta, Fransa’daki 200 civarında devrimcinin iadesini talep etmektedir. Aynı zamanda bu operasyonun, her iki ülke hükümetlerinin ikili ilişkilerinin güçlenmesi amacıyla da yapıldığı açıktır.

Kızıl Tugaylar örgütünün 1970’lerde İtalya’da verdiği militan mücadele, İtalya ve tüm Avrupa’da önemli etki yaratmıştı. Onların militan mücadeleleri adeta çekim merkezi olup birçok Avrupa ülkesinde benzer örgütlenmeler oluşurken, yaptıkları eylemlerle, toplumsal muhalefetin gelişmesinde de önemli katkıları olmuştur. Bundan dolayı da başta İtalya olmak üzere, birçok emperyalist ülkede hedef haline gelmişlerdir.

Mücadelenin yenilgisiyle birlikte, birçok devrimci aranır duruma düştüğünden dolayı İtalya’yı terk etmek zorunda kalmışlardı. Önemli sayıda militan da Fransa’ya yerleşerek, hayatlarını orada idame ettirmeye çalışmıştır. Uluslararası mülteciler sözleşmelerine rağmen, bugün bu devrimcilerin iade edilmek istenmesi, emperyalist sistemin insan hak ve özgürlüklerine düşman olduğunun bir göstergesidir. Uluslararası Politik Tutsaklarla Dayanışma Komitesi olarak; Fransa devletinin İtalyan devrimcileri göz altına alıp, İtalya’ya iade etme girişimini kınıyoruz. Ayrıca başta Fransız halkı olmak üzere, uluslararası demokrasi güçlerini Fransa ile İtalya arasındaki bu gerici işbirliğine karşı durmaya çağırıyoruz. Eğer bugün güçlü bir karşı koyuş sergilenemezse, yarın çok geç olabilir. Çünkü bu saldırı aynı zamanda Fransa hükümetinin, toplumsal muhalefete yönelik gelecekteki planlarının bir göstergesidir. Emperyalistlerin bu plânlarını bozmak, saldırıları geri püskürtmek için yerli ve göçmen halkı birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz.

Fransa’da Tutuklanan Devrimci Tutsaklar Derhal Serbest Bırakılsın!

Politik Tutsaklara Özgürlük!

scroll to top