Home , Avrupa , Frankfurt’ta Binlerce İnsan Kira Artışlarını Protesto Etti

Frankfurt’ta Binlerce İnsan Kira Artışlarını Protesto Etti

Frankfurt |23.10.2018| Artan konut sorunu ve barınma hakkının gün geçtikçe budanması karşısında 30’dan fazla kurumun çağrısıyla binlerce insan Frankfurt’ta sokaklara çıktı. Önceki Cumartesi yapılan protesto etkinliğine birçok kurum, kuruluş ve parti çağrı yaparken gettolaşmaya, artan kiralara, yapılan spekülasyonlara ve sosyal konutların yıkılmasına dikkat çekildi.

Frankfurt’un Gallus semtinde bir araya gelen Yeni KADIN, ATİF, ADHK, MLPD, AntiFa Siempre, Enternasyonal Zentrum (IZ), KAGEF ve Sol Parti gibi kurum ve dernekler, Gallus semtinin gettolaşmasını, yapılan pahalı ve özel konutları protesto ederek yürüyüşe geçtiler. Gallus’tan başlayan yürüyüş Ana Gar önüne gelindiğinde binlerce kişinin toplandığı görüldü. Polis’in verdiği rakamlara göre 5 binden fazla, organizatörlerin verdiği rakamlara göre ise 10 binden fazla insan Kaiser caddesi boyunca kortejler oluşturdular. Kent merkezine doğru yürüyüşe geçen kitle slogan ve pankartlarla hükümete yönelik eleştirilerini ve taleplerini dile getirdiler.

Eşitlikçi refah sağlama derneği girişimiyle organize edilen yürüyüşte konuşan dernek yöneticisi, konut politikasının sosyal olması gerektiğini, ancak bugünlerde ekonominin konut politikasında belirleyici olduğunu dile getirdi ve bunun değişmesi gerektiğini, evsizler oranında yaşanan artışlara çare bulunması gerektiğini dile getirdi.

“Kentlerde barınma hakkı elimizden alınamaz!” diye haykıran kitle, “Evler, orda yaşayanlarındır!”, „şehir herkes için!“ sloganlarıyla kira ödeyemeyen ve bu sebeple evleri terk etmek zorunda kalanlarla dayanışma örneği gösterdiler. Sosyal yardımlara muhtaç kiracıların barınma hakkının sağlanması için evlerden ihraç etmelerin zorlaştırılması gerektiği dile getirildi.

Yapılan konuşmalarda, sosyal alanların ve konutların özelleştirilmesinden vazgeçilmesi gerektiği, ev ihtiyacını gidermek için aşırı kar elde edilmesine karşı mücadele edilmesi gerektiği ve savaşa/silahlanmaya harcanan vergilerin sosyal konut projelerine aktarılması gerektiği dile getirildi. Yarı özel olan Konut sektörünün Frankfurt’ta ki en önemli temsilcisi ABG’nin sosyal alandan çok özel girişimlerde bulunması ve kar ve spekülasyonları ön planda tutulması ise teşhir edildi.