Anasayfa , Avrupa , Frankfurt KAGEF Dernek Genel Kurulu Yapıldı

Frankfurt KAGEF Dernek Genel Kurulu Yapıldı

FotoFRANKFUT | 17 – 02 – 2013 | 3 yıl aradan sonra tekrar lokal yeri açan KAGEF derneği, 4yıl aradan sonra ilk kez dernek genel kurulunu başarıyla tamamladı

Dernek üyelerinin büyük çoğunluğunun katıldığı Genel Kurul, 16 Şubat Pazar günü KAGEF dernek lokalinde gerçekleştirildi

Yapılan açılış konuşmasının ardından üye tespiti ve gündemlerin okunup oylanmasıyla birlikte Genel Kurul başlamış oldu. Ardından, yönetim kuulunun olmadığı dönem onun yerine faaliyet gösteren Yürütme Komitesi’nin hazırladığı faaliyet raporu okundu. Raporda ‘kadın,gençlik,kültür-sanat,eylem birlikleri ve platformlar’ ile ilgili çalışmalara değinildi.

Raporun tartışma bölümünde yeteri kadar insanın söz hakkı almamış olmasına rağmen renkli tartışmalar yaşandı. Dernek işleyişinin geçmişte ne olduğu, derneğin amaçlarının ne olduğu ve gelecekte neler yapılması gerektiğinin konuşulduğu bu bölümde, kollektif çalışma tarzının oturtulmamış olması üzerine birçok görüş belirtildi. Yönetim ve üzelerin birbirini sürekli olarak karşılıklığı beslemesi gerektiği ama bugüne kadar üyelerin yönetimi denetlemediği ve yönetimin de üyeleri sürece katamadığı ifade edildi.Derneğin emeğin harcanması ve emeğin yönlendirilmesi noktasında bir kadın derneği olduğu vurgulandı ama buna rağmen görüş belirtme konusunda halen kadınların geride duruyor olmasına vurgu yapıldı. bu durumu aşmanın yolu olarak, özelde kadınların ve genel anlamda ise bütün dernek bileşenlerinin siyasi seviyelerini yükseltmeleri ve bunun için de eğitim çalışmalarının olması gerektiği vurgulandı. Bu bölümde ATİF Yönetim Kurulu adına da bir konuşma gerçekleştirildi  Canlı geçen konuşmaların ardından faaliyet raporunun oylanıp kabul edilmesiyle bu gündem sonlandırıldı

İkinci gündem olarak mali rapor sunuldu. 2010’da derneğin kapanmasından sonra büyük borçla devralınan derneğin ekonomik anlamda rayına oturuyor olması, üyeler tarafından olumlu karşılandı. Yapılan bazı bilgilendirmee konuşmalarından sonra mali rapor oy birliğiylee kabul edildi.

Üçüncü gündem maddesi olaak yeni Yönetim kurulu ve Denetim Kurulunun seçimi yapıldı. gönüllü olanlar ve önerilerle birlikte 5 asil ve 2 yedek üyeden oluşan Yönetim Kurulu ile 3 kişiden oluşan Denetim Kurulu oluşturuldu

Dilek ve temenniler kısmında 30 Mart’ta yapılacak olan dernek gecesi ve daha birçok etkinliğin duyurusunun yapılmasıyla birlikte Genel Kurul sonlandırıldı

Foto2