Home , Haberler , Faşizme ve OHAL’e karşı „Emek ve Demokrasi için Güç Birliği“ kuruldu

Faşizme ve OHAL’e karşı „Emek ve Demokrasi için Güç Birliği“ kuruldu

emek ve demokrasi icin guc birligiSendikalar, partiler ve çeşitli devrimci, demokratik kurumlar biraraya gelerek faşizme, darbelere ve OHAL’e karşı umudu, dayanışmayı ve mücadeleyi büyütmek için “Emek ve Demokrasi için Güç Birliği” oluşumunu Ankara’da düzenlenen bir basın toplantısıyla kamuoyuna duyurdu.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin çağrısıyla bir araya gelen devrimci, demokratik güçler Ankara’da bir basın toplantısı düzenledi. KESK Eş Genel Başkanı Lami Özgen, DİSK Genel Başkanı Kani Beko, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, TTB Merkez Yönetim Kurulu Başkanı Raşit Tükel, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, HDK Eşsözcüsü Ertuğrul Kürkçü, Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi Eşbaşkanı Tülay Hatimoğulları, ESP Genel Başkan Yardımcısı Çiçek Otlu, EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan ve Halkevleri Genel Başkanı Oya Aslan’ın katıldığı basın toplantısında ortak metni Lami Özgen okudu.

 

“Karanlığın bir yüzü de AKP’dir”

AKP’nin ülkeyi uçurumun kenarına getirdiğini, darbe girişimine yol açan tehlikeli bir iklim yarattığını belirten Özgen, bu kanlı darbe girişimi gerçekleştiren cemaatin AKP’nin eski iktidar ortağı, cemaati içinde büyüten karanlığın bir yüzünün iktidardaki AKP olduğunu söyledi.

“Darbenin bastırılması onu da içinde büyüten sistemin değişmesi anlamına gelmiyor” diyen Özgen sözlerini “AKP, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlattığı karşı-darbeyle otoriter, baskıcı ve sömürü düzenini sürdürmeye çalışıyor. OHAL yasalarına ve Kanun Hükmünde Kararnamelere dayanarak kırıntısı kalan demokratik hak ve özgürlükleri bütünüyle askıya alıyor. KHK’ler ile kamuda hiçbir gerekçe göstermeksizin başlatılan görevden almalar ve soruşturmalar muhalif kesimlere yönelik baskı, tehdit ve topyekûn bertaraf etmeye dönüşüyor” şeklinde sürdürdü.

 

“Umutluyuz, bir aradayız, kararlıyız”

“Tarihleri darbelerle mücadele içerisinde geçen, birçok bedeller ödeyen emek ve demokrasi güçleri olarak darbe karşıtı tutumumuz dün de bugün de nettir” diyen Özgen kuruluşlarını şu şekilde ifade etti:

“Biliyoruz ki, bu gidişatı ancak emekten, demokrasiden, laiklikten, barış ve kardeşlikten yana güçlerin mücadelesi durdurabilir. Bu bilinçle ülkemizin geleceğine sahip çıkmak, demokrasiyi, laikliği, bağımsızlığı, barışı, eşitliği, özgürlüğü, adaleti savunmak ve gerçek kılmak için bir araya geliyor, omuz omuza veriyoruz. Eşit, özgür, demokratik bir ortak gelecek için umutluyuz, bir aradayız, kararlıyız! Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!”

 

Güç Birliği’nde yer alan kurumlar

DİSK, KESK, TMMOB, TTB, DBP, Devrimci Parti, EMEP, EHP, ESP, HDP, SEP, SYKP, YSGP, HDK, Haziran Hareketi, Halkevleri, İHD, Hacı Bektaş-ı Veli Vakfı, Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri, Alevi Bektaşi Federasyonu, Demokratik Alevi Dernekleri