Anasayfa , Avrupa , Faşist saldırılar haklı mücadelemizi engelleyemeyecektir!

Faşist saldırılar haklı mücadelemizi engelleyemeyecektir!

ITIF_LogoİTİF |28-10-2013 | Kapitalist-Emperyalist sistemler icinde bulundukları ekonomik ve siyasi krizleri bahane ederek işçi ve emekçi kesimlere yönelik saldırılarını arttırmaktadırlar. Krizi bahane ederek daha fazla baskı, sömürü ve hak gasplarını arttıran  kapitalist sistemlere karşı halkların örgütlenerek mücadele etmelerini engellemek için başvurdukları yöntemlerden biri de ırkçı ve ayrımcı politikaları tırmandırarak halkları birbirine düşürmesidir.

Bizzat devletler tarafından yürütülen bu ırkçı çalışmalar, yine devletin besleyip kolladığı bir takım çete ve gruplar üzerinden fiili saldırılara dönüştürülmektedir. Bu saldırıların hedefi de her zaman oldugu gibi devrimci, demokrat ilerici kurum, kuruluş ve kişilere yönelik olmuştur.

Uzun yıllardır Avrupada faaliyetlerini sürdüren ve sistemin tüm saldırılarına karşı etkin bir mücadele hattı izleyen Konfederasyonumuz ATİK’e  bağlı tüm kurumlara defalarca ırkçı saldırılar yapılmıştır vede  yapılmaya da devam etmektedir.

Son olarak 27 Ekim 2013 günü öglen saatlerinde ATiGF‘e bağlı Viyana Türkiyeli İşçiler Derneğine (VTİD) yönelik bir saldırı gerçekleştirilmiştir.

Saldırı esnasında dernekte KOMintern (Komünist sendikal İnsiyatif) toplantısı yapılmakta olup, toplantıya katılanlar da faşistlerin saldırısına maruz kalmışlardır.

Yaklaşık 40 kişilik faşist grup, silah ve kesici aletlerle yabancı  düşmanı  Irkçı- Neonazi söylemlerle saldıran faşistler dernekte bulunan arkadaşlarımız ile toplantıda olan KOMintern üyelerinin saldırıya karşı durmaları sonucu geri püskürtülmüştür. Saldırı sonrası KOMintern yönetiminden  1 kişi yaralanmıştır.

İsviçre Türkiyeli İşçiler Federasyonu (İTİF) olarak yapılan bu saldırı sonucu yaralanan arkadaşımızın bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyor, saldırıya maruz kalan Viyana Türkiyeli İşçiler Derneği yönetici üye ve taraftarlarına ve KOMintern aktivislerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Yapılan bu çirkin saldırıların tesadüfi, kendiliginden olmadıgını ve kimler tarafından tezgahlandıgını çok iyi bilmekteyiz. Ancak bu saldırıları yapanların da şunu çok iyi bilmesi gerekir ki, yapılan hiçbir saldırı haklı ve meşru mücadelemizi engelleyemeye güçleri yetmeyecektir.