Home , Avrupa , Faşist Saldırı ve Baskınlara Karşı Daha Güçlü Duracak, Direnişi Büyüteceğiz!

Faşist Saldırı ve Baskınlara Karşı Daha Güçlü Duracak, Direnişi Büyüteceğiz!

AVRUPAFaşist TC devletinin kolluk güçlerinin, Partizan ve Özgür Gelecek gazetesi ve okurlarına yönelik gerçekleştirdiği baskınlarla 22 kişi gözaltına alınmıştır.

1 Mayıs öncesi gerçekleştirilen kapsamlı bir saldırganlıkla, gözaltına alınan devrimciler, faşizmin Türkiye halkı ve onun devrimci öncülerinden duyduğu korku ve endişenin göstergesidir. Bizler bu panik ve korku halini, T.Kürdistanı`nda, mazlum Kürt ulusunun haklı ve meşru mücadelesini teslim alma, „diz çöktürme“, „göçertme“ amaçlı vahşi katliamlarında görmekteyiz. T.Kürdistanı`nda, gencinden, yaşlısına, , kadını ve kızından, tüm bir halkın zulüm ve vahşete karşı giderek daha da çelikleşen direnişin yarattığı korkudan görmekteyiz.

İşçi sınıfının, köylülerin, emekçilerin, öğrencilerin, değişik inanç kesimlerinin zulme ve baskılara karşı çıkışlarında, faşist devletin dizginsiz zulmünde görmekteyiz.

Korkuları; halkın devrimci öncüleriyle buluşmasındadır. Halkla buluşarak, örgütlülüklerin büyütülmesi, zulme ve faşizme karşı militan bir halk direnişinin yaratılmasıdır. Halka, kendi sorunlarına sahip çıkma, ve çözüm gücü olma bilincinin verilmesi ve inisiyatifinin açığa çıkarılması devrimci kalkışmasının engellenmesi ve bununla engelsiz bir şekilde diktatörlülüğü yaşatmaya çalışmaktadırlar.

Ama çaresi yok bu çırpınışların;

Bu zulüm ve vahşet düzeni kendini daha büyük katliam, saldırganlık ve sömürüyle devam ettirmeye çalışırken, sınıfımızın ve emekçi halkımızın örgütlü-bilinci öfkesinden kendisini asla kurtaramayacaktır. Halkımızın yiğit oğulları ve kızlarına her saldırganlığınız, daha büyük bir sahiplenme ; direniş bayrağının daha inançlı ve kitlesel dalgalanmasına tanık olmanızla, korkularınızın büyümesine yol açacaktır.

Saldırganlığınız, bırakın bizleri teslim almayı, sindirmeyi,; bir an olsun geri durmayacak, önder Kaypakkaya`nın bilimsel öğretisiyle donanmış bir bilinç ve öfkeyle karşınızda duracağız!

Halkımızın ve devrimci öncülerimizin kızgın ve kör bilimsel öfkesi, siz halk düşmanlarının korkularını büyütecek, faşizme rahat yüzü göstermeyecektir!

Saldırganlıklarınız, bizlere, sadece tarihsel ve güncel görevlerimize daha sıkı sıkıya sarılmamızı yaratmanın dışında hiçbir anlamı olmayacaktır. Tarihsel haklılığımız ve meşruiyetimizle, gün`ün ve an`ın bizlere yüklediği görevlere daha güçlü sarılalım!

Gün kurumlarımıza ve yoldaşlarıza sahip çıkma günüdür!

Faşist TC devletinin saldırılarını boşa çıkartmak ve yoldaşlarımızı sahiplenmek için tüm alanlarımızda protesto eylemlerini örgütlemeye çağırıyoruz.

Gözaltılar, Tutuklamalar Bizleri Yıldıramaz!

Gözaltına Alınan Devrimciler Derhal Serbest Bırakılsın!

Faşist Baskılara Karşı; Birlik-Mücadele-Zafer!

Faşizmi Döktüğü Kanda Boğacağız!

Avrupa PARTİZAN