Home , ATİK , Ezidi Halkını Sahipleniyor, Rojava Direnişiyle Dayanışmayı Yükseltiyoruz!

Ezidi Halkını Sahipleniyor, Rojava Direnişiyle Dayanışmayı Yükseltiyoruz!

ATIK logoATİK | 01 – 09 – 2014 | Başını ABD’nin çektiği pazar dalaşındaki emperyalistler, her türlü yöntemi kullanarak Ortadoğu’yu kan gölüne çevirmeye devam ediyorlar. Emperyalist haydutlar Ortadoğu’daki zenginlik kaynaklarını kontrol edebilmek için ölüm makinelerinden biri olan IŞİD’i işbaşına getirmiş durumdalar. Ezilen mazlum halkların isyan ve direnişini bastırmak, mücadelelerini kanla boğmak için insanlık dışı bir saldırı uyguluyorlar. Ortadoğu’da dikiş tutturamayan eli kanlı bu zorbalar, en iyi bildikleri yöntemle uşaklarını devreye koyarak kan döküp, ölüm saçıyorlar. Irak Şam İslam Devleti olarak bilinen bu çetenin gerçekleştirdiği katliamlara tüm insanlık tanıklık etmektedir.

Yaşanan bu durum, Ortadoğu coğrafyasında, ulusu, dini ve mezhebi ne olursa olsun bütün ezilen mazlum halklara, yağma-talanla başlayan, tecavüz, ölüm, sürgün ve katliamlara kadar uzanan bir insanlık dramı yaşatmaktadır. Her zaman olduğu gibi süreçte en büyük zararı ve zulmü mazlum yoksul işçi ve emekçiler görmektedir.

Ulus, din ve mezhepçilik üzerinden semirtilen ve emperyalizmin çıkarlarına hizmet edecek bir şekilde yön verilen IŞİD,  Ortadoğu’da petrol rezervlerinin ve su kaynaklarının zengin olduğu önemli bir coğrafyada hâkimiyetini kurmuş durumdadır. Emperyalistlerin eli kanlı uşağı Türkiye Cumhuriyeti ve IŞİD, Kürt ulusunun kazanımı olan Rojava’yı kan gölüne çevirmek için başlattıkları saldırı geri püskürtülürken, bu bölgede girdikleri köylerde yüzlerce kişiyi katletmiştir. Yine Musul’un Sincar ilçesini ele geçirdikten sonra Şengal’e giren bu çeteler binlerce kişiyi katletmiş, binlerce çocuk ve kadını kaçırmış, yüz binlerce Ezidi’yi göçe zorlamıştır.

Bugün Ortadoğu’da yaşanan bu insanlık dramının sorumlusu başta emperyalistler olmak üzere onlara uşaklık etmede sınır tanımayan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Katar ve Sudi Arabistan Krallığıdır. Bu dramın bizzat yaratıcısı ve sorumlusu olan Emperyalistler, bugün bölgede bu zulme maruz kalan halkın “kurtarıcısı”  görevine soyunmuş durumdalar.

Bugün Şengal’de Ezidi halkı büyük bir insanlık dramı yaşarken, yüz binlercesi direnişin simgesi olan Rojava’ya sığınmış durumdadır. Bu saldırıdan kurtulmak için gelen binlerce Ezidi de Türkiye sınırında faşist Türkiye devletinin tüm engellemelerine ve zulmüne rağmen Kürt halkının desteği ile Kürt illerinde oluşturulan kamplara yerleştirilmişlerdir.

ATİK olarak; emperyalistlerin ve onların uşağı IŞİD’in bu insanlık dışı uygulamalarını lanetliyor, bu uygulamalara karşı Ezidi halkı ile her türlü dayanışma içerisinde olacağımızı, Rojava direnişine destek vereceğimizi kamuoyuna ilan ediyor ve tüm ilerici kamuoyunu Ezidi halkı ile dayanışmayı yükseltmeye çağırıyoruz.

EZİDİ HALKINI YALNIZ BIRAKMA, DAYANIŞMAYI YÜKSELT!

ROJAVA DİRENİŞİNİN ATEŞİ SÖNMEYECEK!

ROJAVA DİRENİŞİNİ SAHİPLEN!

atikrojavakampanya