Home , Takvim , Etkinlik – TEKEL İşçileriyle Dayanışmayı Büyütelim!

Etkinlik – TEKEL İşçileriyle Dayanışmayı Büyütelim!

TEKEL işçilerinin başlattığı direniş 70`li günleri geride bırakarak kararlı bir şekilde devam ediyor.Özelleştirmeye,işsizliğe kazanılmaş hakların gasbına karşı başlatılan bu direniş ,Başbakan ve bakanlardan gelen çeşitli tehditlere,her türlü aldatmaca girişimlerine rağmen kararlı bir şekilde sürdürülüyor.

Başbakan “yan gelip yatıyorlar” diyerek yanıltsama yaratmaya çalışıyor.Bilinirki; Bugün gelinen noktada TEKEL ve daha bir dizi kamu işletmesi önce içi boşaltılmış daha sonra da özelleştirme politikaları sonucunda yok pahasına emperyalist tekellere satılmış,satılmaya da devam edilmektedir.Bu politikalar paralelinde devreye konula4-C gibi sözde “sosyal planlar” bareberinde kazanılmış hakların gasbını ,güvencesiz çalışmayı ve kitlesel işsizliği getirmiştir.

Bugün TEKEL işçilerine reva görülenler yarın özelleştirme sırasını bekleyen şeker fabrikaları ve daha bir dizi kamu işletmelerinde çalışan işçileri-emekçileri beklemektedir.Bu nedenle de, bugün TEKEL işçileri tüm işçi sınıfı ve emekçilerin sesi ve yüreği olmuştur.

TEKEL işçilerinin sürdürdükleri direniş işine,emeğine,ekmeğine,onuruna sahip çıkma direnişidir.Gelinen aşamada bu meşru direniş gerek ülke emekçilerinin gerekse de uluslararası kamuoyunun büyük desteğini olarak devam etmektedir.

Bizler, emekten ve emekçiden yana olan demokratik kitle örgütleri olarak,emekten ve emekçiden yana herkesi,TEKEL işçilerinin bu meşru ve haklı taleblerini sahiplenmeye ve onları desteklemeye çağırıyoruz.Bu amaçla yapacağımız dayanışma etkinlikiğine tüm halkımızı katılmaya çağırıyoruz….

28.02.2010 -PAZAR

Bartelsstr 21-Sternschanze-Hamburg

SAAT 15.00

TEKEL- İşçisi Yalnız Değildir!

Yaşasın Enternasyonal Dayanışma!

ATİF (Almanya Türkiyeli isciler federasyonu)

ADHF (Almanya demokratik haklar federasyonu)

AGIF (Almanya göcmen isciler federasyonu)

Destekleyenler: Alevi Kültür Merkezi  Hamburg, Hamburg Anadolu Alevileri Kültür Birliği, Sol Derleniş, Avrupa Karabalılar Derneği