Home , Avrupa , Essen’deki AfD Parti Kongresine Hayır! Yaşasın Enternasyonal Dayanışma!

Essen’deki AfD Parti Kongresine Hayır! Yaşasın Enternasyonal Dayanışma!

Essen’deki AfD Parti Kongresine Hayır

Yaşasın Enternasyonal Dayanışma

AfD parti kongresi 28-30 Haziran tarihleri arasında Messe Essen’de gerçekleştirilecek. Kongreye karşı çok çeşitli protestolar düzenlenecektir. Esen’de ırkçılara ve faşistlere yer olmadığını her kese gösterelim.

Yılbaşından bu yana Almanya genelinde 5 milyon kişi ırkçılığı, faşizmi ve AfD’yi protesto etti. Essen’de bu protestolara 30 bin insan katıldı. Ruhr bölgesi, burada yaşayan ve çalışan 100’den fazla milletten insanla enternasyonalizm ile karakterize edilir. Bununla da gurur duyuyoruz!

Kamusal alanda ırkçı ve faşist görüşlerin normalleştirilmesine kararlılıkla karşı çıkıyoruz. Çünkü, faşizm bir görüş değil, bir suçtur! AfD’nin lider çekirdeği faşist güçlerden oluşmaktadır. AfD, Almanya’daki faşist ağların parlamentodaki kolu haline gelmiştir. AfD’nin 1945 Potsdam Anlaşması uyarınca derhal yasaklanması ve tüm faşist örgütlerin ve propagandalarının yasaklanmasını talep ediyoruz!

AfD, kendisini demagojik bir şekilde sunduğu gibi „küçük insanların“ partisi değildir. Şirketlerin, büyük tarımcıların ve aristokratların çıkarlarını temsil etmektedir. Sömürüyü arttırmak ve dikkatleri gerçek sorunlardan uzaklaştırmak için çalışanları bölmektedir. Bu amaçları için mültecilere, göçmenlere ve sola karşı propaganda yapmaktadırlar. Vergi politikaları süper zenginleri rahatlatmayı amaçlamaktadır. Sosyal yardımlar azaltılacak ya da kaldırılacaktır. Her türlü çevre koruma önlemine karşı çıkıyorlar. Orta çağdan kalma aile imajları kadınları evlerine ve ocaklarına geri göndermek istiyor. Dayanışma ve kaynaşmanın bölünme ve kışkırtmadan daha güçlü olduğunu gösterelim! Esen’de ki taksi şoförlerini, restoranları, otelleri vs. bütün esnafları AfD parti konferansına karşı açıklamalar yaparak, kırmızı kart göstermeye çağırıyoruz!

Mevcut sistem partilerinin demokratik hak ve özgürlükleri ortadan kaldıran sağcı gelişimlerin eleştiriyoruz. AfD’ye karşı oluşturdukları güvenlik duvarı“ ikiyüzlüdür. Örneğin, AfD’nin iltica politikasıyla aynı minvalde hareket ediyorlar ve bununlada onlarınpolitikalarını destekliyorlar! Faşizmin kökleri kapitalizme dayanır. Bu nedenle bizimle birlikte çalışanlar, sosyalist bir perspektiften yana olan güçlerdir.

Tarih bize, aktif direnişe ve geniş bir anti-faşist birleşik cepheye ihtiyacımız olduğunu öğretiyor. Gençler, emekliler, işçiler, sendikacılar, göçmenler, çevreciler, demokratlar, devrimciler… Hep birlikte AfD’nin parti kongresine karşı çıkalım! Faşizmin, sömürünün ve baskının olmadığı bir gelecek için hep birlikte mücadele edelim, enternasyonal dayanışmayı büyütelim!

Sizleri, 29 Haziran Cumartesi günü saat 10’da Rüttenscheider Stern’de düzenlediğimiz miting ve yürüyüşe katılmaya çağırıyoruz!

PDF: Essen’deki AfD Parti Kongresine Hayır!