Home , Haberler , Erkeğin Şiddeti Kelepçeyle Önlenebilir mi?

Erkeğin Şiddeti Kelepçeyle Önlenebilir mi?

TÜRKİYE | 19 – 07 – 2011 | Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Şahin’in eşine şiddet uygulayan erkeğin “elektronik kelepçeyle teknik izleme istemi” ile takip edileceğini söylemesi bir dizi soru işaretini birlikte getirdi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’in eşine şiddet uygulayan ve evden uzaklaştırma cezası alan erkeğin „elektronik kelepçeyle teknik izleme istemi“ ile takip edileceğini söylemesi bir dizi soru işaretini birlikte getirdi.

Bakan Şahin uygulamanın yasal alt yapısının da hazır olduğunu söyledi ancak bu alt yapı hakkında bir açıklama yapmadı. Dolayısıyla yasal düzenlemenin tam olarak ne getirdiği henüz açıklık kazanmadı. Şahin’in açıklamasında elektronik kelepçenin „eşine şiddet uygulayan ve evden uzaklaştırma cezası alan“ erkeğe uygulanacağının söylemesi bir dizi soruyu birlikte getirdi:

Elektronik kelepçenin getirdiği koruma yalnızca şiddet görmüş evli kadınlara sağlanan bir koruma mı olacak? Evli kadınların da şiddetten korunabilmesi için mutlaka şiddet görmesi ve eşine evden uzaklaştırma cezası verilmesini mi beklemesi gerekiyor? Evli olmayan çiftlerin, aynı evde yaşamayan çiftlerin arasındaki şiddete karşı bu uygulama bir koruma sağlayabilir mi? Kadınların eş olmayan diğer hane halkı erkeklerinden gördükleri şiddet -baba, akraba vs.- elektronik kelepçe kapsamına alınacak mı?

Yasal Düzenleme ve Kadına Karşı Şiddet

Elektronik kelepçenin kadına karşı şiddete gerçekten çözüm olup olamayacağını ya da şiddet gören kadınlara belli bir koruma sağlayıp sağlamayacağı tartışma konusu. Avukat Cevriye Aydın, bianet’e yaptığı açıklamada, „elektronik kelepçe ilk bakışta kadınların lehine bir uygulama gibi görünse de, kadının şiddet gördüğü erkekten korunması gibi görünse de uygulamalar başka boyutlarda olabilir“ dedi.

Elektronik kelepçe takılacak erkeğin, hangi yasal kategoride değerlendirileceğinin bilinmemesi de, uygulamanın baskıcı biçimlere bürünerek daha kötü sonuçlar yaratabileceği ihtimalini doğuruyor. Aydın, „elektronik kelepçenin bazı vakalar için önleyici olabileceğini“ söyledi ancak kadına karşı şiddetin elektronik kelepçeyle çözülemeyeceği görüşünde.

Aydın, „kadına karşı şiddetle mücadele etmek kadınlara sosyal haklar ve güvenceler vermektir“ dedi. Ayrıca, elektronik kelepçe uygulaması yapılan ülkelerde de hükümlülerin beden mahremiyetlerinin tanınmadığını söyleyen Aydın, bu uygulamayı insan hakları açısından uygun bulmuyor.

Avukat Hülya Gülbahar bianet’e yaptığı açıklamada, „kadına karşı şiddet bir toplumdaki güç ilişkilerinden, hiyerarşik tahakkümden kaynaklanır, bunları değiştirmeden ufak önlemlerle kadına karşı şiddeti bırakın tavsiye etmeyi azaltmak bile imkansızdır“ dedi.

„Elektronik kelepçe gibi sistemleri kadınlar lehine kullanma noktasına gelene kadar daha sağlam tedbirlerin ve düzenlemelerin yapılması gerekiyor. „Bianet