Home , Avrupa , Enternasyonalist Birlik’in Yönetim Kurulu „Birlik Konseyi“ Toplandı

Enternasyonalist Birlik’in Yönetim Kurulu „Birlik Konseyi“ Toplandı

Hamburg |19.09.2018| Birlik Konseyi toplantısında Almanya’da gelişen sağcılığa ve yükselen faşizme karşı birleşik mücadeleye daha güçlü ivme katma kararı alındı!

Almanya’da iktidarda olan ve CDU, CSU ve SPD’den oluşan Büyük Koalisyon Hükümeti öncülüğünde  uzun zamandır sağcı ve ırkçı politikalar geliştirilmektedir.  Buna bağlı olarak devlet ve sistem destekli yükselen faşizm dalgası söz konusudur. Topumu kutuplaştırıcı bu tehlikeli ve tahripkar politikalara karşı birleşik mücadeleyi uzun zamandır baş gündemleri arasına alan Enternasyonal Birlik, 15-16 Eylül tarihinde ATİF-Hamburg derneğinin ev sahipliğinde, iki günlük başarılı bir buluşma ve toplantı yaptı.

Buluşmanın birinci gününde Hamburg şehrinde bulunan Ernst Thälmann Müzesi toplu ziyaret edildi. Ernst Thälmann Almanya Komunist Partisi’nin (KPD) 1925’den sonra 1933 yılına kadar parti  genel sekreterliğini yapmış bir komunist önderdir. 1933 yılında iktidarı ele geçiren faşizm tarafından KPD yasaklanana ve yeraltı faaliyetine çekilene dek, Thälmann sekreterlik görevini layıkıyla ve üstün başarılarla yerine getirmişti. 1933 yılında Hitler faşizmi iktidara gelir gelmez ilk yasakladığı parti olan KPD ve ilk tutuklanan komunist önderlerden olan Thälmann, 1944 yılında Thüringen eyaletindeki Buchenwald toplama kampında yine Hitler’in özel talimatıyla, 12 yıl en ağır kaoşullarda tutsaklığın ardından 18 Ağustos 1944 de kurşuna dizilerek yargsız infaz edilmişti.

Almanya devrimci-komunist hareketinin ve militan işçi sınıfı örgütlenmelerinin örnek ve ender önderlerinden olan E. Thälmann’ın yaşamı, çok önemli tecrübelerle doludur. Hitler Faşizminin yükseliş dönemlerinde devrimci komunist ve anti-faşist mücadele söz konusu olduğunda E.Thälmann mücadelesini ve deneyimlerini bilmemek ciddi bir boşluktur. Bu mücadeleden kesitler anlatan müze, yükselen faşizme karşı birleşik cephe ve faşizme karşı mücadelede bağımsız ve birleşik eylem mücadelelerinin siyasal öneminin yeniden arttığı günümüz koşullarında; toplumsal sorunları ve  anti-faşist mücadele yöntemlerini anlamak açısından da zihin açıcı bilgilere sahipti.

Daha sonra Enternasyonal Birlik içinde üye olan örgütlerin ve platformların kendi katkılarıyla ortaya çıkardıkları kültürel ve sanatsal değerlerden oluşan bir etkinlik gerçekleştirildi. ATİF Hamburg derneği bünyesinde çalışma yapan Grup Cemre, Rebell Korosu, Kadınlar Korosu, Pepperoni Müzik Grubu gibi ekiplerin sunum yaptığı kültürel etkinlik, büyük bir enternasyonal coşku ve kaynaşma içinde başarıyla sonuçlandı ve katılımcılara mücadele azmi aşıladı.

Buluşmanın 2. günü ise, yani 16 Eylül Pazar günü, Enternasyonal Birliğin yönetim organı olarak işlev gören Birlik Konseyi (BK) toplandı. Yaklaşık 30 kişinin katıldığı toplantı başarıyla sonuçlandı. Bu toplantı, Birlik Koordinesi‘nin (BK) verdiği siyasal gündeme dair sunumla başladı. Almanya’daki gelişen sağcılığa ve yükselen faşizme karşı mücadeleyi ve örgütsel görevleri tartışan birlik içindeki örgüt temsilcileri, bir dizi önemli kararlar aldı. İkinci gündem olarak Sağcılaşma sürecinde devlet örgütlenmelerinin konumlanışını ve artan siyasal baskıları tartışan birlik, önümüzdeki dönemde birliğin siyasal, örgütsel, ajistayon-propaganda, anti-faşist birlik anlayışı ve kitle işlikileri konularında tartışmalar yürüttü, yaklaşımlarını netleştirdi ve çeşitli kararlar alındı. Toplantının son gündemindeyse özellikle geleceğe dönük çalışmalarda hangi politik taleplerin ve eylem biçimlerinin öne çıkarılması gereketiği konusunda önemli kararlar alındı.

Bunlara göre;

  • EB önümüzdeki dönemde 16 eyalette çıkarılmak üzere hazırlanan Polis Görev Yasaları’na karşı mücadelenin gelecekte de aktif bileşeni olmayı sürdürme ve bu antidemokratik, baskıcı politikalara, yasalara ve uygulamalara karşı mücadeleyi kitleselleştirme kararı aldı.
  • Enternasyonal Birlik 13 Ekim’de Berlin’de gerçeleştirilecek olan baskılara ve ayrımcılığa karşı sonbahar yürüyüşüne merkezi bir blok tarzında olarak katılma kararı alındı.
  • ATİF’in önerisiyle ‘‘Erdoğan Hoş gelmedin!‘‘ kampanyasını yerel bölgesel ve merkezi düzeyde örgütlenecek miting ve yürüyüşlere katılma ve yine bu eylemlilklerde enternasyonal blok olarak hareket etme kararı alındı.
  • 19 Ekim’de Doğu Almanya’nın Thüringen eyaletinde yapılacak eyalet seçimlerinin Enternasyonalist Liste/ MLPD olarak yürütme ve destekleme kararı alındı.
  • 2019 yılında 26 Mayıs‘ta yapılacak olan Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılma konusunda prensip kararı alındı ve Enternasyonal Listenin oluşturulması için hazırlıklar yapılması konusnda görüş birliğine varıldı.
  • 18 Ağustos 2019 yılında Ernst Taelmann’ı anmak için eski toplama kampı Buchenwald anıtı önünde enternasyonal içerikli bir etkinlik yapma kararı alındı.
  • Bunun haricinde Enternasyonal Birlik’in eyaletler düzeyinde ve yerel boyutlarda örgütlenebilmesi için önümüzdeki dönemde örgütsel inşa çalışmalarının ilerletilmesi konusunda hemfikir olundu. Bütün bu kararların uygulanması ve gerekli hazırlıkların yapılması için Birlik Koordinasyonu görevlendirildi.
  • Enternasyonal Birliğe yönelik hesap numarasının Sparkasse bankası tarafından kapatılmasının protestosuna devam edilmesi kararlaştırıldı.

İki sene önce 8 örgütün seçim sürecinde Enternasyonalist Liste/MLPD’yi destekleme çalışmasıyla başlayan birlik örgütlenmesi, daha sonraki ikinci kongresinde Liste çalışmasını kalıcı Birlik çalışmasına çevirme kararı aldıktan sonra hızla gelişmişti. Bu birlik gelinen aşamada 20.000 üzerinde destekçisiyle ve toplam 31 örgütl ve platformlardan oluşan üye sayısıyla ciddi bir güç olarak gelişme göstermektedir.  Anti-emperyalist, anti-faşist, anti-ırkçı eksende ve devrimci-demokratik mücadeleyi geliştirme perspektifiyle hareket eden Enternasyonal Birlik, egemen güçlerin dikkatini de çekmiş olacak ki; son aylarda bu örgütlenmeye yönelik baskılar ve takibatlar da artmaktadır.

Birlik toplantısında sonra AHM’ye görüşlerinin belirten ATİF Temsilcisi Ufuk Berdan ‘‘Üyesi olduğumuz Enternasyonal Birlik, içinden geçmekte olduğumuz tarihsel süreçte devrimci ve demokratik mücadele güçlerine dayattığı görevlerin yerine getirilebilmesi açısından vazgeçilemez bir öneme sahittir. Özellikle, anti-faşist birleşik mücadele, bu birliğin üzerine ortaklaştığı en önemli uzlaşma noktasıdır. Faşizme karşı bağımsız ve birleşik mücadele çizgisi, küresel çapta sürdürülen sosyal kurtuluş mücadelelerinin tarihsel ve güncel deneyimlerinin bir ürünü olarak; denenmiş, sınanmış ve başarısı kanıtlanmış bir mücadele yöntemidir. Yükselen faşizmden rahatsız olan, faşizme karşı ortak mücadele etmek isteyen, bu görevi doğru bir birlik çerçevesinde sürdürmek isteyen bütün halk güçlerine çağrımızdır. Faşizme karşı birleşik cephe ve mücadele özellikle işçi sınıfı örgütlenmelerinin yeniden önemsemeleri gereken temel ve ilkesel bir mücadele yöntemidir. Bu mücadele yöntemi; ‘‘antifaşist birleşik cephe’’ politikası bağlamında; ‘‘eylemde birlik, ajitasyonda serbestlik‘‘ ilkesine yaslanarak sürdürülen ve geçmiş tarihsel süreçlerde başarıyla yürütülen bir kazanımdır’’ dedi. Enternasyonal Birlik’i federal, eyalet ve yerel düzeylerde daha fazla güçlendirme çağrısı yaptı.

scroll to top