Home , Avrupa , Engels Ölümünün 128. Yılında Anıldı

Engels Ölümünün 128. Yılında Anıldı

WUPPERTAL|13.08.2023|Uluslararası proleteryanın Komünist önderi Karl Marks’ın yoldaşı Engels, ölümünün 128.  yılında doğduğu kent olan Almanya’nın Wuppertal şehirinde anıldı.

12 Ağustos Cumartesi günü Wuppertal Gar önünde, saat 13.00’de başlayan mitinge yüze askin bir kitle katıldı. Yerli parti ve örgütlerin yanısıra Türkiyeli göçmen örgütlerinde katıldığı eyleme,  ATİF’de katılarak, Karl Marks ile birlikte yazdıkları Komünist Manifesto ve onlarca komünist kuram, teori ile yeni bir cağa kapı aralayarak ölümsüzleşen Engels’i sahiplendi. Yapılan konuşmalarda devrim ve sosyalizmin güncel ve acil olduğu vurgulanarak, kapitalist emperyalist sistemin dünyamızı hızlıca bir yok oluşa götürdügü koşullarda, komünist manifestonun ve Engels’in fikirleri etrafında örgütlenmeye ve mücadele etme çagrısı yapıldı.

Yoğun yağmur altında, Engels müzesine yürüyüşe geçildi. Enternasyonal dayanışma sloganlarının atıldığı miting ve yürüyüşte, Almanya’da artan polis şiddeti, baskı ve yasaklar ile birlikte yükselen savas politikalarıda protesto edildi. Yükselen ırkçılık ve faşizmede dikkat çekilirken, kısa zaman önce Dortmund şehrinde polis tarafından katledilen Senegalli mülteci sahiplenilerek, polis şiddeti tehşir edildi.