Home , Avrupa , Emperyalizme, Faşizme ve Ataerkiye Karşı 1 Mayıs’ta Alanlardayız!

Emperyalizme, Faşizme ve Ataerkiye Karşı 1 Mayıs’ta Alanlardayız!

Emperyalistler yarattıkları ekonomik krizi çözemiyor. İnsanlık düşmanı bu egemen güçler yeni bir dünya savaşını göze alarak hazırlanıyor ve bu savaşın faturasını da dünya halklarına ödetmek istiyorlar. Dünya’nın dört bir yanında yaşanan bölgesel savaşlarda, emperyalistlerin çıkarları için milyonlarca insan yaşamını yitiriyor, yaralanıyor ya da göç yollarına düşüyor.

Biz kadınlar bu zorbalığa ve talana karşı dur demek için bir kez daha İşçi Sınıfının Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü olan 1 Mayıs’ta sokaklarda olacak, emperyalizme, faşizme, ataerkiye ve her türden gericiliğe karşı mücadele bayrağımızı yükselteceğiz.

Dünyanın yarısı olan biz kadınlar,

Emperyalist savaş tehlikesine, ırkçılığa ve yoksulluğa karşı öfkemizi haykırmak ve mücadelemizi yükseltmek için;

Eşit işe eşit ücret alamayışımıza, şiddete, cinsiyet ayrımcılığına, tacize, tecavüze karşı “emeğimiz, bedenimiz, kimliğimiz bizimdir” demek için;

Bize güvencesiz, esnek çalışmanın dayatılmasına, çocuk, yaşlı, engelli bakımına harcadığımız zaman ve emeğin görülmemesine karşı emeğimize sahip çıkmak için;

Ulusal, cinsel, dinsel-mezhepsel farklılıklarımız temelinde bizleri parçalayıp düşmanlaştıran faşist rejimlere karşı sınıf kardeşliğimizi haykırmak için 1 Mayıs’ta alanlarda olacağız!

Yeni Kadın olarak 1 Mayıs İşçi Sınıfının Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü’nde taleplerimizi birlikte haykırmak, birlikte mücadeleyi büyütmek için tüm emekçi kadınları sokağa, eyleme çağırıyoruz!

Yaşasın 1 Mayıs, Yaşasın Kadın Dayanışması!

 

YENİ KADIN