Anasayfa , ATİK , Emperyalist Korsanlar Libya’dan Defolun!

Emperyalist Korsanlar Libya’dan Defolun!

ATİK | 22 – 03 – 2011 | BM Güvenlik Konseyi’nin Libya’yı ‘uçuşa yasak bölge‘ ilan etmesi ve sözde ‘sivillerin korunması için gerekli önlemlerin alınması‘ kararına bağlı olarak ABD, FRANSA ve İNGILTERE devletlerinin başını çektiği üçlü emperyalist saldırganlık koalisyonu tarafından Libya’ya hava saldırısı başlatıldı. Emperyalistler, “saldırılarda sivil halktan kaybın beklenenin çok altında olduğunu” söyleseler de, yüzlerce sivil insanın katledildiği ve hatta bir hastanenin dahi bombalandığı haberi internet ağları üzerinden yayılıyor. Efendiler kendi aldıkları kararları/yasaları da yeri geldiğinde hiçe sayarak sivilleri imha etmekten, savaş suçu işlemekten asla çekinmiyorlar.

Emperyalist haydutluğun, talancılığın ve militarist saldırganlığın meşruiyet meclisi durumuna dönüşen Birleşmiş Milletler (BM) ve bu meclisin asli karar organı Güvenlik Konseyi (GK), batılı egemen devlet güçleri arasında amansızca süren pazar dalaşı, enerji-hammadde ve kaynak transferi,  meta ve sermaye ihracatı üzerinden sürdürülen hâkimiyet kavgasının da merkez üssü durumundadır. Bu saldırıda esas amaç, enerji ve petrol kaynakları üzerinde sıkı denetim ve sevkiyatı batı lehine engelsiz garantilemektir. Saldırganların kendileri zaten başlangıçta ‘esas hedef Kaddafi’yi devirmek değil, ilk etapta ülke içinde ilerleyen ‘askeri güçlerini durdurmaktır’ gibi bir açıklama yaptılar. Dünyada büyük petrol üreticilerinden olan Libya’nın bir kez daha paylaşımı egemenlerin iştahını yeniden kabartmaktadır.

Özgürlük ve demokrasi bahşedilemez, transfer edilemez!

Halkın asli çıkarlarını yansıtan gerçek-kalıcı demokrasi ve özgürlükler, toplumun kendi dolaysız gelişimi, devinimi ve halkın birleşik kurtuluş mücadelesi ile olasıdır. Sözde insan haklarını garantileyenlerin, demokrasi ve özgürlük transfer edenlerin, bariz fiyaskolarını tarih defalarca açığa çıkartmıştır. Dünya egemenleri, insani ve ilerici toplumsal beklentileri kendi sömürücü, talancı, baskıcı rejimlerinin bekaası ve çirkin emelleri uğruna bir gerekçe kalkanı olarak kullanmaktalar. Bu sayede saldırgan, militarist ve talancı politikalarına meşruluk kazandırmaya çalışmaktalar. Bu sahne, batı emperyalizminin sinsi ve bir o kadar da tehlikeli bir oyunun bir karesidir sadece.  İlerici, bağımsızlıkçı, devrimci, sosyalist herkes bu senaryo içindeki sinsiliklere karşı uyanık olmalı ve oyuna gelmemeli, siyasal tuzaklara düşmemelidir. Esaret altındaki uluslar, ezilen halklar ve sömürülen uluslararası işçi-emekçi sınıfı, dünyamızı her gün biraz daha yaşanılmaz kılan ve felaketlere sürükleyen bu emperyal oyunları, sadece ve sadece birleşerek bozabilirler. “Dünya halkları ve işçiler, birleşiniz” sözü, şimdi,  tam da bu tarihsel mecrada, bir kez daha güçlü bir anlam ve içerik kazanmaktadır.

ABD’nin Irak ve Afganistan halklarına zoraki dayattığı ‘zulümlerden zulüm beğen’ tercihi Libya özgülünde BM şemsiyesi altında yeniden devreye konulmaktadır. Saddam’ı azılı bir faşist haline gelene dek hoyratça besledikten sonra ‘aşırılıklarını’ kaldırmak istemeyenler ve bunları, ‘önleyici savaş konseptine’ gerekçe yaparak onu devirenler, şimdide aynı oyunu, Libya halkının haklı isyanını bir kalkan olarak kullanarak, Kaddafi özgülünde yapmaktalar. Alman emperyalizmin uşağı faşist Kaddafi rejimine karşı, onurlu Libya halkının başlattığı meşru direnişin bağımsızlığına, BM güdümlü son askeri müdahale ile gölge düşürülmek istenmektedir.

Zalimlerin zulmüne karşı Tunus’ta bir kıvılcımla başlayan ve gelinen aşamada Orta-Doğu’dan ve Kuzey Afrika’ya kadar bütün halkları saran isyansal direnişin ateş topları yeri göğü sarsmaktadır. Halkın özgürlük, demokrasi, sosyal refah ve siyasal adalet eksenli talepli, isyanları ATİK camiasınca tereddütsüzce desteklenmelidir. Libya özgülünde ise; ne emperyalist boyunduruk, ne de faşist Kaddafi rejiminin mezalimi kabul edilemezdir!

  • Yaşasın ulusların kendi geleceğini özgürce belirleme hakkı!
  • Yaşasın Libya halkının meşru özgürlük isyanı ve bağımsızlık mücadelesi
  • Emperyalist Korsanlar Libya’dan defolun!

Bildiri indir (pdf)