Home , Avrupa , Ekim Devrimi’nin 100. Yılında Hamburg’ta Panel Gerçekleştirildi

Ekim Devrimi’nin 100. Yılında Hamburg’ta Panel Gerçekleştirildi

HAMBURG|16.10.2017|Hamburg’ta Partizan , Sınıf Teorisi , Atılım tarafından Ekim Devrimi 100. Yılı vesilesi ile panel gerçekleştirildi. ‘’100. Yılında Ekim Devrimi ve Sosyalizmin Güncelliği “  şiarı ile gerçekleştirilen etkinliğe Hannover’den Partizan okurları da katılım sağladı. Pazar günü (15.10) kitlesel katılımla 1 dakikalık saygı duruşu ardından kurum temsilcileri yarım saatlik sunumlarını gerçekleştirdi.

İlk olarak Atılım temsilcisi Ekim devrimi üzerine sunumunu yaptı. Kitleye Ekim Devrim’i deyince ne anlıyorsunuz? Sorusu üzerine gelen cevaplara ek olarak ‘’Barış ve Özgürlük’’ diye ek yaparak sözlerine başladı. Tarihsel istatistiki bilgilerle beraber süreci ve geriye dönüşe (Sovyetler Birliği’nde Revizyonistlerin İktidara gelmesi ile yaşanan sürece ) vurgu yaptı.

İkinci olarak Sınıf Teorisi temsilcisi söz aldı. Yaptığı sunumda Ekim devrimi tarihsel süreci ile beraber Ekim devrimi sonrası yaşanan sürece değindi. Okuma yazma oranına vurgu yaptı. Ve Ekim devrimi sonrası eğitim sağlık vb. alanlarda ki yaşanan gelişmeleri aktardı. Lenin’in son yazıları çeşitli yoldaşlarına ve kongreye yolladığı mektuplarına değindi.

Son olarak sunum yapan Partizan temsilcisi oldu. Daha farklı bir şekilde sunum yapacağını belirten temsilci ‘’ Kuşkusuz ki , Lenin ‘Sol Radikalizm’ Komünizmin Çocukluk Hastalığı kitabında saptadığı gibi, Ekim Devrimi salt Rusya’ya özgü değil , özgül ulusal değil , yerel değil, uluslararası önemde bir devrimdir. Aynı anlama gelmek üzere Stalin de Leninizm’in Sorunları kitabında Ekim Devrimi’ni ulusal çerçevede değil , uluslararası çapta , dünya çapında bir devrim olarak niteler’’ diyerek sözlerine başladı. Ekim devriminin öncesine Finlandiya, Macaristan ve Paris Komün’ üne değindi. Tarihsel süreçlerde ki durumu ve ustaların tespitlerinden örneklendirmelerle açıkladı. Ekim Devrimini anlamayı tarihsel süreçleri ile Çin devrimi ve Büyük Proleter Kültür Devrimi (BPKD) ‘ ni de anlamak gerektirdiği vurgulandı. Proletarya Diktatörlüğü üzerine de açıklamalar yaparak Lenin’den alıntılarla konuya değindi.

Soru ve düşünce bildirimi için dinleyicilere söz hakkı verildi. Gelen sorulara cevap vermek için panelistlere son söz hakları verildi. Atılım temsilcisi kendisine yöneltilen sorulara cevaplar verdi. Sınıf teorisi temsilcisi de aynı şekilde çeşitli sorulara cevaplar verdi. Son panelist Partizan temsilcisi de  yoğun sorulara muhatap oldu. Konuyu derinlemesine ve güncelle beraber değerlendiren temsilci Rojava devrimi , Türkiye ve T.Kürdistan’ ı , Avrupa olmak üzere güncelde Ekim devrimine değindi. Gelen sorulara da Ustalar ( Marx ,Engels , Lenin ,Stalin ve Mao ) dan örneklendirmelerde bulunarak cevap hakkını kullandı. Marksizm’den sonra Ekim devrimi ile beraber ikinci nitel sıçrama ile beraber Leninizm olduğunu vurguladı. Devrimin merkezden ziyade kanatlardan gelişeceğine değindi. Merkezde gerçekleşecek olaylarda burjuva-kapitalist sistemin kendi içinde durdurmak için argümanlarının bulunduğunu bunun kanatlardaki patlamalarla gerçekleşeceğini vurguladı. Kapitalist emperyalist sistemde merkezde olan ülkelerden ziyade sömürge yarı – sömürgelerde bunun mümkün olabileceğini vurguladı.  Sözlerini ‘’20.yüzyıl devrimleri ve devrimci girişimlerinin sonuçları ,21.yüzyıl devrimleri için çok büyük ehemmiyete sahip devrim laboratuvarıydı. Asıl olan , bu laboratuvarı devrim ve sosyalizm için kullanmayı bilmek dersimize iyi çalışmaktır. Ekim devrimine yol açan komünizmin ilkelerinin yenilmezliği, yok edilmezliği ve kendilerini zorla kabul ettirmeleri yalnızca buna bağlıdır. Eğer bunu başarırsak , devrimler için maya rolü gören Büyük Ekim Devriminin yol açtığı devrimci mücadelenin hiç sönmemiş alevinin dünyanın her yerinde birikmiş olan toplumsal patlayıcılar yığınını tutuşturarak yeni bir Ekimler dalgası yaratması kaçınılmazdır. Yeni Ekimlerin soluğu burjuva – kapitalist dünyanın ensesindedir!’’ diyerek sözlerini noktaladı.

 

Etkinlik sorulan sorulara cevap bölümü ardından sonlandırıldı.