Home , Avrupa , Edi Bese Shuttgart Platformu Kuruldu

Edi Bese Shuttgart Platformu Kuruldu

HABER MERKEZİ |14.01.2018| Aralarında ATİK ve YDG’nin de yer aldığı birçok ilerici, devrimci, demokratik ve yurtsever kurum tarafından oluşturulan Ebı Bese Shuttgart Platformu 13 Ocak 2018 tarihinde yaptığı basın açıklaması ile kuruluşunu ilan etti.

Basına ve Kamuoyuna

Avrupa Edi Bese Platformu’nun çağrısı üzerine Stuttgart’ta yapılan toplantıyla Edi Bese Stuttgart Platformu Kuruldu. Toplantıya katılan örgüt temsilcileri oy birliğiyle Platformun kuruluşunu ilan etti.

Edi Bese Stuttgart Platformu bileşenleri, Platformun yeni katılımlara açık olduğunu da deklare etti.

Aşağıda imzası bulunan çoğu Edi Bese Stuttgart Platformu bileşeni parti ve örgütler, kurumlar olarak, her türlü ayrımcılığa karşı göçmen ve yerli halklardan tüm özgürlük ve demokrasi güçlerini, insan hakları, düşünce özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü savunucularını, “Temel Haklarımızı Birlikte Savunalım” çağrısını yapıyoruz.

* Faşist Erdoğan diktatörlüğü, OHAL ve KHK’lerle ülkeyi yarı açık bir cezaevine dönüştürdü. Yayımlanan son 696 sayılı KHK ile sivil görünümlü cellatların yapacakları kitle katliamları için resmi izin ve cezasızlık ilan edilerek, iç savaşın adımları atıldı. Yine aynı kararname ile Tek Tip Elbise’yi (TTE) yasalaştırarak, tutsakları teslim almaya yönelik saldırı emrini verdi.

Bu iki boyutlu saldırı bir bütünün parçasıdır ve iç içe yürütüleceği açıktır. Önümüzdeki süreçte tüm cezaevlerinde uygulanması planlanan Tek Tip Elbise dayatmasın kabul etmediğimizi, kararlı bir karşı koyuş içinde olacağımızı belirtmek istiyoruz. Tek Tip Elbise uygulaması sadece tutsaklara yönelik bir saldırı olmayıp, tüm toplumu hedef alan ideolojik-politik bir saldırıdır.

* Türkiye’de demokrasi, insan hakları, kadın erkek eşitliği, barış, iş, ekmek, özgürlük gibi demokratik talebi olan herkes hapislere doldurulmaktadır. Faşizme biat etmeyip onun işlediği suçları onaylamayan herkes potansiyel suçlu olarak görülmektedir. HDP Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş, milletvekilleri, onlarca belediye eş başkanları da dahil, politik faaliyetinden dolayı on binlerce muhalif işçi, emekçi, öğrenci, akademisyen, gazeteci, yazar, sanatçı, avukat adeta rehin alınmış durumdadır.

* Kürt Halk önderi Abdullah Öcalan 19 yıldan bu yana İmralı adasında dünyada eşi benzeri görülmemiş bir izolasyon sistemi içinde tutulmaktadır. Abdullah Öcalan ve tüm politik tutsakların serbest bırakılmasını talep ediyor ve bunun mücadelesini her koşulda yürütmeye devam edeceğiz.

* Alman devletinin Türk devleti ile olan ilişkilerine bağlı olarak Kürt kurumlarına, devrimci, demokratik göçmen kurumlarına, Alman antifaşist kurumlarına yönelik geliştirdiği saldırıları, devrimcileri kriminalize eden antidemokratik 129 a-b maddelerini kabul etmiyoruz. Faşist Erdoğan diktatörlüğüne askeri, ekonomik ve siyasi destek sunan Almanya Hükümetinin politikasına, Erdoğan-Merkel iş birliğine, tekeller arasındaki işbirliğine karşı halkların enternasyonal dayanışmasını ve mücadelesini büyüteceğiz. Türkiye’deki faşist iktidar ve onun halklarımız üzerindeki zulmüne karşı mücadele ederken, diğer yandan Alman devletinin Türk devleti ile ekonomik, askeri ve siyasi kirli çıkar ilişkilerine dayalı olarak uyguladığı yasaklara ve baskılara karşı Almanya’da da demokrasi mücadelesi vermemizi gerekli kılmaktadır…

Edi Bese Stuttgart Platformu Bileşenleri

ADHK (Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu), AGİF (Almanya Göçmen İşçiler Federasyonu), ATİK (Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu), Avrupa Maraş İnisiyatifi, Ciwanen ve Jinen Ciwanen Azad, Dersim 38 Soykırıma Karsı Derneği, HDK (Halkların Demokratik Kongresi) Stuttgart, Initiative Kurdistan Solidarität Stuttgart, KOMAW (Kayıp ve Mağdur Aileleri), Mücadele Birliği Platformu, NAV-DEM (Demokratik Kürdistanlılar Toplum Merkezi), SKB (Sosyalist Kadınlar Birliği), SYKP (Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi), TJK-E (Avrupa Kürt Kadın Hareketi), TSP (Tutsakların Sesi Platformu), Yaşanacak Dünya, YDG (Yeni Demokratik Gençlik), Yeni Kadın, YS (Young Struggle), Zusammenkämpfen Stuttgart Arbeitskreis Solidarität