Anasayfa , Avrupa , DÜNYAYI BiRLiKTE KURTARALIM..! KAPİTALİZM İNSAN VE DOĞA KATİLİDİR!

DÜNYAYI BiRLiKTE KURTARALIM..! KAPİTALİZM İNSAN VE DOĞA KATİLİDİR!

atikATiK |13-11-2013 |Emperyalist kapitalist sistemim  kar hırsı ile yaptığı plansız ve aşırı üretim, çevreyi ve doğayı tahrip etmeye devam ediyor. Gezegenimizdeki  yaşamın sürdürülebilmesini  tehlikeye sokuyor….Kapitalist üretim sürecinde oluşan kimyasal atıklar, doğanın binlerce yıl eritemediği çöpler, gazlar ve bütün pislikler doğaya salınmıştır. Doğanın kirlenmesi ile birlikte; bütün dünyada doğa felaketleri artmıştır. İklimler ve bitki örtüsü değişmiş, ozon tabakası delinmiş, nehirler taşmaya başlamış, doğadaki çok sayıda canlı türleri ve bitki türleri yok olmuş, sular kirlenmiştir. Kuraklık ve açlık başlamıştır. Zehirli gazlar havayı solunamaz hale getirmiştir. Fukuşima felaketi nükleer enerjinin ne kadar tehlikeli ve öngörülemez risklerle dolu olduğunu bizlere bir kez daha gösterdi. Küresel ısınma, öldürücü kasırgalara, aşırı yağmurlara, sel baskınlarına, hastalıklara yol açmıştır. Öyle ki, kapitalizmin iki yüz yıllık tarihi boyunca yaratmış olduğu doğa tahribatı, gezegenin, kapitalizm öncesi bütün tarihi boyunca uğramış olduğu tahribattan binlerce kez daha büyüktür. Her yıl ortalama 11 milyon çocuk hava kirliliği nedeniyle ölmektedir. Yaklaşık 2 milyar insan temiz içme suyundan yoksun yaşamaya mahkum edilmiştir. Birleşmiş Milletler Hükümetler Arası İklim Değişimi Konferansı’nda (IPCC) hazırlanan 2007 raporuna göre, 2015 yazı itibariyle Grönland buz örtülerinin çözülmesi de önlenemez bir hâl alacak ve deniz seviyesinin 5 metreden fazla yükselmesine neden olacaktır. Dünyadaki en büyük 50 şehir  sular altında kalacak ve insanlar çevresel mülteciler hâline geleceklerdir.

Yaşama alanları yok edildiği için, yeryüzündeki canlı türlerinin beşte biri 20 yıl içerisinde yok olacaktır. Yağmur ormanları kapitalist devletlerin yağması nedeniyle her geçen gün biraz daha yok olmaktadır. Zararlı ışınları süzen ozon tabakası yer yer inceldiği ve delindiği için işlevini tam anlamıyla yerine getirememekte ve bu durum insanların ve doğadaki diğer canlıların yaşamını tehdit etmektedir.
Hem bugünkü hem de gelecek kuşakların varlıklarını sürdürmeleri büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadır.

Ünlü astrofizikçi Stephen Hawking , “Yeni bir gezegen bulunamazsa, bu gidişle  insan soyu bin yıl ayakta kalamaz,” sözleri durumun ciddiyetini gözler önüne sermektedir.

Doğa ile insan arasındaki ham madde alış verişi, tam bir üretim ve tüketim tarzı, doğa ve insanın varlığını sürekli kılmayı garanti altına alacak biçimde yeniden düzenlenmek zorundadır.11-22 Kasım 2013  tarihleri arasında  Polonya da düzenlenen 19. çevre Konferansında alınacak kararlar ve önerilerle  gerçek çözümler üretilemez !..  Biz biliyoruzki; Kapitalist –emperyalistler bunu yapmaya da yanaşmayacaklar. Bunu yapmak kaçınılmaz bir insanlik görevidir ve bizlere düşmektedir.Vahşi yaşamın git gide daraldığı, ormansızlaşmanın bir yangın gibi yayıldığı, her geçen gün yüzlerce hayvan ve bitki türünün neslinin tükendiği, iklim değişimi nedeniyle toprakların çoraklaştığı ya da seller altında kaldığı ve yeni yeni hastalıkların türediği bir çağda kapitalist endüstriyalizmin aç gözlü uygulamalarına karşı direnmek hepimiz için bir ölüm-kalım meselesine dönüşmüştür.  Kapitalizmin ve sermaye güçlerinin her anlamda kirlettikleri dünyayı temizlemenin yolu, bu güçlerden kurtulmakla mümkündür.

Yaşanılabilir bir dünya için sesimizi ve mücadelemizi yükseltelim. Protesto etkinliklerine katılalım ve haykıralım;

-Atom santralleri derhal  kapatılsın.

-Doğal enerji kaynakları  kullanımı esas alınsın.

-Savaş ve silahlanma için  ve  Tekelleri kurtarmak için değil,

 doğayı,çevreyi korumak ve doğal felaketlere karşı önlemler  icin bütçeler

 yapılsın ve  kullanılsın !.

 ATiK-Cevre bildirisi-