Home , Haberler , Dr. Banu Büyükavcı Neden Parmaklıklar Arkasında?

Dr. Banu Büyükavcı Neden Parmaklıklar Arkasında?

NÜRNBERG |26.06.2017|Verdi Migration biriminin yıllarca birlikte çalışma yürüttüğü üyesi Dr.Banu Büyükavcı ile ilgili düzenlediği ‘ Banu Neden Parmaklıklar Arasında’ adlı seminer ve tartışma 22.06. 2017’de DGB Haus’da gerçekleştirildi. Banu’nun yıllarca aktiv çalışma yürüttüğü Göçmen Örgütü ATİK’den de bir temsilcinin katıldığı seminerde Banu’nun Göçmenler için yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verildi. Avukatı Yunus Ziyal, Banu’nun gözaltına alınma sürecinin uluorta, bir kafeterya’dan yüzleri maskeli, silahlı özel timler tarafından kamuoyunun gözleri önünde gerçekleşmesinin devlet tarafından bilinçli olarak yapıldığı böylece ezilenlerden yana tarafını koyanların tehlikeli, terörist olarak damgalanarak onların toplumdan izole edildiği ve en küçük bir dayanışmanın bile teröristlere destek olarak damgalanarak toplumsal dayanışmanın yokedilmeye çalışıldığı vurgulandı. ‘Verdi Neden iki yıllık bir gecikmeden sonra bu konuyu gündemine aldı? Sorusunun cevabınında burada aranması gerektiği savunma avukatlarından Manfred Hörner tarafından dillendirildi. Verdi temsilcisi bunun doğru olmadığı Banu’nun iş yerindeki hakları için Verdi’nin gerekli girişimlerde bulunduğu açıklamasını yaptı.

Bu davanın hukuksal değil siyasi olduğunun en büyük kanıtının yasalara göre herhangi bir suç unsurunun oluşmadığı halde insanların evlerinin konuşmalarının düzenli olarak yıllarca dinlenmesi ve ortada toplum düzenini bozacak fiili bir durum(NSU VE İŞİD’in eylemleri gibi) yokken Adalet Bakanlığı tarafından birdenbire tutuklama kararının çıkarılmasının bu davanın hukuksal değil varolan politik konjoktüre göre Türk ve Alman devletinin siyasi ve ekonomik çıkarları gözönüne alınarak önceden planlanmış siyasi bir karar olduğu söylendi.

Katılımcıların soruları oldukça yapıcıydı. Bundan sonra birlikte neler yapabiliriz diye yaratıcı zengin önerilerde sunuldu. Bunun yanı sıra ‘Almanya gibi demokratik bir ülkede insanların evleri dinleniyorsa iki yıldır hala tutuklularsa mutlaka birşeyler yapmış olmalılar’ diye görüş bildirenlerde oldu.

Banu Büyükavcı’nın avukatı Yunus Ziyal tarafından iletilen umut ve direnç dolu sözlü mesajı, sendikada yıllarca ortak çalışma yürüten Verdi Göçmen birimindeki arkadaşlarına duygu dolu anlar yaşattı. Bu seminer dayanışmanın örüldüğü ve önyargıların kırıldığı, birleştirici ve sorgulatıcı bir seminer olması açısından Nürnberg için oldukça verimli geçti, önaçıcı oldu.

ATİF Nürnberg