Home , ATİK , Direniş Çizgisindeki Kürt Halkıyla Dayanışmaya!

Direniş Çizgisindeki Kürt Halkıyla Dayanışmaya!

ATİK | 23 – 06 – 2011 | BASINA VE DEMOKRATİK KAMUOYUNA!

Yüksek seçim kurulunun Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloğu’nun „KCK“ davasından tutuklu bulunan Diyarbakır Milletvekili Hatip Dicle’nin milletvekilliğini düşürmesinin anlamı, halkın iradesinin yok sayılmasıdır. YSK tarafından seçime birkaç gün kala istenen savunmanın gelmesi üzerine alal acele verilen bu kararın Dicle şahsında, halkın demokratik mücadele zemininde çözümü sağlamaya yönelik verdiği bu çaba ve gayretlere karşı hiçbir hukuki izahın olmadığı bir tasfiye ve sindirme hareketidir. Halkın iradesi hiçe sayılıp, saygı gösterilmeden alınan bu kararın Kürt halk iradesi karşısında hiçbir anlamı ve değeri yoktur.Faşist Türk devleti Kürt halkının yılardır büyük bedeller ödeyerek kazandığı mevzileri yasal kılıflara büründürülmüş saldırılarla yok etme çabasından geri durmuyor. Bu saldırının son halkası halkın iradesi, emeği ve meşru mücadelesiyle seçtiği, Hatip Dicle’nin vekilliğinin sözde yüksek seçim kurulu kararıyla gasp edilmesidir.

12 Haziran seçimlerinde önce birçok ‘’oyuna’’ başvurmasına rağmen, Kürt halkını iradesini parlamentoya girmesine engel olamayan egemen sınıflar bu ‘’yasal operasyon“la Kürt halkına ve onun demokratik-ulusal iradesine bir kez daha teslimiyeti ve boyun eğmeyi dayatarak, Faşist-Kemalist sistem karşısında sessizce kaderine razı gelmesi istenmektedir.

Kemalist geleneksel bürokrasinin temel kurumlarının, AKP’de yanına alarak başvurduğu bu mesnetsiz saldırı, gerek Kürt halkının gerekse devrimci-demokratik güçlerin direnişiyle bir kez daha boşa çıkarılacaktır. Meşru olan, demokratik olan ve halka ait olan her mevziye yönelik saldırılar halkın direnişi karşısında geri adım atacaktır.

Avrupa Türkiyeli İsçiler Konfederasyonu olarak Kürt halkının meşru haklarına yönelen bu iradesizleştirme saldırısını kınıyor ve egemenlerin bu yönelimini boşa çıkarmak ve demokratik hakların korunması İçin tüm ilerici-demokratik güçleri direniş çizgisindeki Kürt halkıyla dayanışmaya çağırıyoruz.

Halkın iradesi engellenemez!

Kürt halkı üzerindeki baskılara son!

ATIK_Hatip_Dicle – DOC

ATIK_Hatip_Dicle – PDF