Anasayfa , Köşe Yazıları , DİKKAT DİKKAT: Yeni Dünya Düzeni, Zombi İktisat! – 1-

DİKKAT DİKKAT: Yeni Dünya Düzeni, Zombi İktisat! – 1-

UFUK BERDAN | 04 – 06 – 2014 | Sömürücü, baskıcı, sosyal ve siyasal yıkımcı yeni bir zombi iktisat modeli daha doğuyor !

Almanya’daki demokrasi ve sosyal kurtuluş mücadelesi sürdüren göçmen emekçileri, özellikle de sınıf bilinçli göçmen emekçileri ”turbo finans kapitalizmi”in bu yeni ekonomik modeli olan Transnasyonal Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTYO) hakkında bilgilendirmek ihtiyacı duyuyorum.

Ancak öncelikle bir şeye dikkat çekmek gerekiyor: Hani şu çok konuşulan-yazılan ”bilgi çağındayız” tezini pekiştirmek için söylenen ‘bilgi muktedir/iktidar olmaktır’ savı var ya, bu hipotez bir anlamda doğru olsa da, asıl önemli olan şey; saf bilginin kimin, hangi sınıfsal gücün elinde olduğudur.

Bilgi sahibi olmak güç sahibi olmaya yol açıyor belki! Fakat, aslında insanı kötü/rüm yapan durum, bilimsel bilgi sahibi olmama durumudur.  Bu durum, hem bireysel hem de toplumsal anlamda aygın baygın bir duruş yaratıyor zannımca.

Egemenler, bilgiyi kontrol ettikçe, bilgiyi en ince detaylarına kadar böldükçe ve gerçek bilgiye erişmek zorlaştıkça, kendileri ve sistemleri daha da gericileşiyor. Toplumsal ve kültürel bir değer olan kollektif bilgiyi ”ihtisas ve/ya uzmanlık” adı altında tek elde topladıkça almanların dediği gibi bolca ”fachidiot”lar (uzman aptallar) yaratıyorlar!

Kapitalizme endeksli bilimcilik, kendi  alanında çok şey bilen ama başka bir mesleki alanda üç maymunları oynayan insanlar yarattıkça, egemen güçler bireyleri ve dolayısıyla toplumu daha da edilgenleştiriyorlar. Dinamik birey, dinamik toplum yerine korkak birey, cüretsiz toplum yaratıyorlar.

Avrupa’da büyük çoğunluğun henüz bilmediği ama politik ve reel savaşların temeli olan iktisat savaşlarını bir hayli boyutlandıran oldukça tehlikeli yeni bir gelişme var. Kısa bir süreden beri transnasyonal tekeller arası rekabetin, daha doğrusu ölümcül iktisadi savaşların yeni bir boyutu daha batı ülkelerinde burjuva siyasetin kapalı kapıları ardında müzakere ediliyor.

Geleceğimizi, hatta torunlarımızın torunlarının geleceğini hipotek altına alınacak yeni bir uluslararası ekonomik anlaşma modeli daha gizliden gizliye tezgahlanıyor!  ABD, AB Ve Rusya arası politik-askeri nufuz savaşı Ukrayna kriziyle derinleşirken, başka bir arenada uzun süreli iktisadi savaş hazırlıkları da yapılıyor.

Bir çok iktisat uzmanlarının ve muhalif toplumsal organizasyonların haklı olarak ‘ekonomik NATO” veya yeni bir uluslararası ”finans diktatoryası” diye tabir ettiği, çok boyutlu yeni bir ekonomik anlaşma, Amerika Birleşik Devletleri (ABD)  ve Avrupa Birliği (AB) arasında, Temmuz 2013’ten beri gizlice sürdürülen müzakereler içinde imzaya olgunlaştırılıyor.

Halihazırda bu anlaşma kapalı kapılar ardında müzakere edilse de, kaba hatlarıyla içeriği artık bilinen  ve Amerika Birleşik Devletleri  ile Avrupa Birliği arasındaki bu müstakbel iktisadi evliliğin adı şöyle: Transatlantik Ticaret ve Yatırım OrtaklıgıTTYO  (İngilizce: Transatlantic Trade and Investment Partnership TTIP, Almanca: Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft –THIP)

ABD, Canada ve Meksika arasında var olan serbest yatırım ve ticaret ortaklığı NAFTA anlaşmasının daha kapsamlısı şimdi de ABD-AB arasında imzalanmak isteniyor. Bu anlaşmanın bu yıl sonunda veya en geç gelecek yılın ilk çeyreğinde imzalanabileceği tahmin ediliyor . Özellikle AB parlamentosu seçimlerinden sonra bu anlaşmanın müzakere fasılları hızla kapanacağı söyleniyor.

TTYO anlaşması,  imzalandığı taktirde,  sadece anlaşma tarafları ülkelerin ekonomilerini değil, bu ülkelerdeki halkların yaşam standartlarını da çok olumsuz etkileyecek. Bu ortaklığın yarattığı vurucu ekonomik iklimde, tüm dünya ülkelerini, özellikle de BRİCS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika) ülkeleri yanında krizlerin Türkiye ekonomisini, sanayisini ve finans sektörlerini de vuracağı uyarıları uzman iktisatçılarca şimdiden yapılmaya başlandı bile. Ve buna bağlı olarak, yine bu ülkelerdeki işçi/emekçi sınıflar ve halklar üzerinde bu ortaklık depremsel sarsıntılar yaratacağı yönünde ikazlar dillendiriliyor!

TTYO anlaşmasının  reel gerekçelerini şöyle sıralamak mümkün: ABD ve AB arası ticareti ve yatırım ilişkilerini canlandırmak  ve dolayısıyla  bu hegemonik güçler ekonomik entegrasyonun derinleştirmek  için tasarlanan yeni bir ekonomik işbirliği modeli.

Böylesi bir ortaklık önerisi 1990’ların ortasında, Clinton döneminde gündeme gelmişti, ama gerçekleşemedi. H. Barrack Obama bunu  2013 Şubat’ında resmen açıklayınca yeniden tartışılmaya başlandı. Ancak 90’lardaki öngörüye nazaran iki açıdan ciddi farklılık var.

Birincisi, bugün Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika gibi Batı dışındaki ekonomilerin mali ve iktisadi krizler sürecinde tersine güç kazandıkları  ve karşılıklı ilişkilerini derinleştirdikleri farklı bir dönem gerçeği söz konusu.

İkincisi de, AB’nin ekonomik ve mali durumu endişe verici ve avro birliği  kamusal borç krizleriyle oldukça sarsılmış durumda. ABD’nin ise ekonomik olarak toparlanması beklenenin tersine ağır aksak gidiyor. ABD siyasal ve askeri gücünü ayakta tutabilmek, yeniden maksimal kar elde edebilmek ve dünya jandarması konumunu sürdürebilmek için yeni yatırımlara zorunlu ihtiyaç duyuyor.

Dikkat…Bu makalenin 2. bölümü de TTYO hakkında başka önemli bilgileri ve bazı siyasal yorumları içerecek!