Anasayfa , Avrupa , DEN HAAG’da Ekonomik Kriz Konulu Seminer

DEN HAAG’da Ekonomik Kriz Konulu Seminer

denhaagseminerDEN HAAG | 23 – 06 – 2009 | HTİF’e bağlı Türkiyeli İşçiler ve Öğrenciler Derneği (T.İ.Ö.D) yaşanmakta olan ekonomik kriz konulu bir seminer organize etti. Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu Yönetim Kurulu üyesi ve IMA ikinci Başkanı Ufuk Berdan’nın konuşmacı olarak davet edildiği seminer,  ‘15–16 Haziran işçi direnişi’ hakkında yapılan sunumla başladı.

TİÖD Yönetim Kurulu üyesi Cemal Bozbey, konuya ilişkin tarihsel bilgiler aktararak, direnişi ortaya çıkaran siyasal zemin ve sonrasındaki devrimci gelişmelere değindi. Ardından, Ekonomik Kriz konulu bölüme geçildi. Sunumu yapan Ufuk Berdan, Krizin Kapitalist sistemle ilişkisini tanımlayarak, dünden bugüne deneyim ve tecrübelerden haraketle ATİK’in konuya nasıl baktığını belirtti. Kriz karşısında, devrimcilere düşen sorumluluklar ve süreci halk muhalefetini geliştirecek biçimde derinleştirmenin görev olduğunun altını çizen Berdan, ‘ .. Krizi aşmak için işçi ve emekçilerden alınması planlanan vergilere dayanan kurtarma paketleriyle, geleceğimiz ipotek altına alınmaktadır. İflasla karşı karşıya kalan tekellere, trilyonlarca dolar heba edenler, bunu çok açık bir biçimde halktan temin etmek istemekteler. Krizin sosyalleştirilmesi olan bu durum karşısında, işçi ve emekçilerle dayanışmayı çoğaltmak, kitleleri sürece dahil etmek zorundayız.’ dedi.

Son olarak, dinleyiciler konu hakkında düşünce ve var olan sorularını dile getirdi. Bu bölümde söz alan bir dinleyici, 18 yıldır sendika üyesi olmasına karşın, bu gibi sorunlar karşısında sendikanın  gerekli müdahaleleri yapmaktan kaçındığını belirterek, devrimci kurumlara düşen sorumluluklara işaret etti. Bir diğer dinleyici ise, kriz süreçlerinin gericileşmeyi tetiklediğini ve bunun ATİK saflarında işveren ve küçük işletme sahibi olan kesime de  belli bir iz düşümü olduğu/olacağına değinerek, bu konuda bir yoğunlaşma yaşanması gerektiğini önerdi. Yine söz alan bir diğer dinleyici, toplumsal yaşamdaki tüm sıkıntıların kaynağının Kapitalist sistem olduğu önermesinin doğruluğu, dönem dönem sistem içi hak alma mücadelesinde  devrimci kurumları yanlış şekillendirdiği, bir çok olguyu devrime erteleme kavrayışına götürdüğünü dile getirdi. Doğal afetlerin bile sebebini sisteme bağlayan kavrayışlarla karşılaşa bilmekteyiz diyen dinleyici, bu konuda yapılabilecek bir çok gelişmenin varlığından bahsetti.   Bu ve benzeri düşünce, eleştiri ve önerilerle verimli kılınan seminer, Ufuk Berdan’ın yaptığı toparlamanın ardından sonlandı.