Anasayfa , Haberler , Daha Yaşanabilir Mazgirt İçin Emeğimizi Birleştirelim

Daha Yaşanabilir Mazgirt İçin Emeğimizi Birleştirelim

İSTANBUL | 07 – 10 – 2010 | Dersim Mazgirt Belediyesi ilçenin yaşadığı bir dizi sorunları çözmek için kampanya başlattı. Dersim-Mazgirt Belediyesi, başta Mazgirtliler olmak üzere tüm ilerice ve devimci kişi ve kurumları “Daha Güzel ve Yaşanabilir Bir Mazgirt için Umudumuzu ve Emeğimizi Birleştirelim” kampanyası etrafında kenetlenmeye çağırdı.

2009 Yerel Seçimlerinde halkçı belediyecilik anlayışı ile Mazgirt Belediyesi’ne aday olan ve halkın sahiplenişi ile belediye başkanlığını kazanan Tekin Türkel halkla birlikte belediyeyi yönetmeye devam ediyor.

Mazgirt Belediyesi ve ilçe halkı, önceki yönetimlerin yarattığı sorun ve sıkıntıları yürttüğü çalışmalarla çözmeye devam ederken, yeni bir kampanya başlatarak başta topraklarından uzaklarda yaşamaya mahkum bırakılan Mazgirtliler olmak üzere herkesi “Daha Güzel ve Yaşanabilir Bir Mazgirt için Umudumuzu ve Emeğimizi Birleştirelim” kampanyası etrafında kenetlenmeye çağırdı.

Mazgirt Belediyesi tarafından başlatılan kampanyanın duyurusu için İstanbul Divriği Kültür Derneği’nde basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısına Mazgirt Belediye Başkanı Tekin Türkel, Demokratik Haklar Federasyonu Temsilcisi Eylem Yıldız, Dersim Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcı Cemal Yücel, Mazgirt Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Sedat Arslanpançesi katılırken, Emek ve Özgürlük Cephesi, Halkevleri, Devrimci Hareket Dergisi, Önder Babat Kültür Merkezi ve Emekçi Hareket Partisi’de destek verdi.

‘Bu mevzi ortak mevzimizdir’

İlk sözü alan Demokratik Haklar Federasyonu (DHF) temsilcisi Eylem Yıldız, Mazgirt Belediyesi’nin halkçı yönüne vurgu yaparak, başlatılan kampanyanın ana hedefinin ilçe yönetiminde iktidara gelen halkın yaşadığı sorunlar karşısındaki mücadelesini birlikte omuzlamak olduğunu aktardı. Yıldız, “29 Mart yerel seçimlerinde halkla birlikte halkın söz ve karar sahibi olduğu bir programla kazandığımız belediye geldiğimiz aşamada elimizde somut bir olanaktır. Halkın kendi gücüne güvenerek alternatif bir model ortaya koyması ve üzerindeki umutsuzluğu atması temel sorumluluk alanlarımızdandır. Bu mevzi ortak mevzimizdir. Dayanışmayı yükselterek sahip çıkmalıyız.” dedi.

Ardından söz alan Mazgirt Belediyesi Başkanı Tekin Türkel ise gerici sistemlerin ve yerel yönetim anlayışının hakın güçlü iradesi ile Mazgirt’te boşa düşürdüklerini ifade ederek, “ Mazgirt Halkı, 29 Mart 2010 yerel seçimlerinde belediye yönetimini bizlere emanet etti. Gerçek anlamda ise, söz ve yetkisini kazanıp kendisini yönetime taşıdı.” dedi.  Türkel, acılar, yoksulluklar, yok saymalar karşısında onurlu duruşundan taviz vermeyen tarihiyle, Dersim coğrafyasının bir parçası olan Mazgirt’in, göçler ve sürgünlerle insansızlaştırılan bir coğrafyada payına düşeni fazlasıyla aldığını ve almaya da devam ettiğini dile getirerek, “Dili, kültürü, inancı ve yaşam tarzıyla, zaman kadar kadim yaşanmışlıklarıyla kâbesini insan eyleyen Dersimliler, aydınlık, insanca bir dünya özlemini ve umudunu büyüttüler-büyütüyorlar. Biz de bu umudun meyveleriyiz. Onlardan öğrendik ve şimdi onlarla birlikte bu küçük ilçenin geleceğine umut taşımanın emeğini veriyoruz.” diye belirtti.

Türkel konuşmasını şöle sürdürdü: “İşimiz zor, olanaklarımız oldukça kısıtlı. Belediyenin gelirleri giderlerini dahi karşılamakta yetersiz kalıyor. On yıllardır yönetime gelenler geride yığılmış sorunlar bırakarak gittiler. Düzen partileri, Mazgirt Belediyesini, halkın beklentilerine cevap olacak bir zeminde değil; belediyenin zaten kısıtlı olan imkanlarının çıkar gruplarının hizmetine sunulduğu, rant kapısına çevrildiği, talan edildiği bir anlayışla yönettiler. Bu anlayış, 2004 yerel seçimlerinde AKP’nin belediyeyi almasıyla birlikte daha üst boyuta sıçradı.

Bu çıkar grupları kirli oyunlarıyla halkımızı sömürürken Mazgirtlileri karşı karşıya getirmeye ve dayanışma kültürlerini zayıflatmaya çalıştılar. Mazgirt halkı kendi tarihine, kültürüne, inancına ve demokratik özüne ait olmayan bu anlayışın temsilcilerine, 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde gereken cevabı verdi. Mazgirt halkı kendi emeği ve alın teriyle, Belediyesini, AKP’nin ve diğer düzen partilerinin hile ve oyunlarına rağmen geri aldı ve kendisini yönetime taşıdı.

Nasıl Bir Belediye Devraldık

AKP’nin Mazgirt halkına nasıl bir belediye bıraktığına bakalım.

Mazgirt Belediyesi’ni 29 Mart 2009 yerel seçimler sonrası 3 Nisan 2009’da devraldığımızda Belediyenin;

1.813.599 TL borcu vardı,

Mal varlıklarının tamamı hacizliydi,

Su gelirlerinin tamamı hacizliydi,

Belediyeye ait mevcut araçlar ve donatım malzemesi artık kullanılamaz hale gelmişti,

Ve ilçenin birçok temel sorunu çözülmek bir yana her geçen dönem derinleşerek bizim dönemimize kadar gelmişti.

Bu tabloda AKP’den önce olanların da en az AKP kadar payı bulunmaktadır. Geçmiş yerel yönetim döneminde Mazgirt’e bir tek çivi bile çakılmamış, ilçemiz onlarca yıl kendi kaderine terk edilmiş ve halkımızın yararına en ufak bir çalışma dahi yapılmamıştır. Öyle ki ilçemiz halkımızın deyimiyle “bir ilçeden çok köy muamelesi görmüştür”. Yukarıdaki tablodan da açıklıkla görüldüğü gibi on yıllar boyunca kazanan Mazgirt halkı değil kişiler ve onların etrafında kümelenen çıkar grupları olmuştur!

Ama Biliyorduk Ki Yalnız Değildik!

29 Mart yerel seçimlerine, Mazgirt halkının maruz kaldığı ekonomik, sosyal, kültürel, siyasal vb. saldırılara karşı halkımızın tarihini, kültürünü ve demokratik-devrimci değerlerini temsil etme anlayışıyla katıldık. ‘Halk kazanacak, halk yönetecek’ şiarıyla başladığımız çalışmalar boyunca Mazgirt halkının kendi sorunlarını ancak kendisinin çözebileceğini, belediyeyi daha iyi ve güzel bir ülke yaratma mücadelesinin bir parçası olarak yönettiğinde ve bu amaç etrafında kenetlendiğinde bütün zorlukları aşabileceğini söyledik. Hiçbir engelin, hilenin, saldırının halkın örgütlü mücadelesinin karşısında duramayacağını dile getirdik.

Mazgirt halkının kendi emeğine ve alın terine sahip çıkacağını biliyorduk. Nitekim tüm süreçler boyunca bizi ayakta tutan ve bu günlere taşıyan Mazgirt halkının bitmez tükenmez enerjisi, samimiyeti ve değiştirici gücü oldu. Mazgirt halkı hiçbir kişisel çıkar ve ayrım gözetmeden çalışmalarımızı sahiplendi, ilerletti ve belediyeyi kazandı.

On yılların biriktirdiği sorunlar karşısında halkın tarihine ve geleceğine sahip çıkma bilinci, umudumuza umut katmaya devam ediyor. Ve biliyoruz ki bu küçük ilçede yalnız değiliz. Bizi yalnız bırakmayan- bırakmayacak dostlarımız var. Kazmayla, kürekle, tırnaklarımızla en ufak bir imkânı dahi halkla birlikte, halkın yararına kullanarak yürüyoruz.

Mazgirt halkının çıkarlarını koruma, halkımızın tarihine, kültürüne, diline sahip çıkma ve devrimci-sosyalist bir anlayışla Mazgirt’i ileriye taşıma sorumluluğuyla, halkımızın bizlere verdiği göreve layık olma kaygısıyla elimizden gelen bütün çabayı sarf ediyoruz. Gelinen aşamada artık Mazgirt Belediyesi sadece Mazgirtlilerin değil; iyiden, güzelden yana olan, daha iyi bir ülke ve dünya yaratmanın mücadelesi, özlemi içerisinde olan bütün ilericilerin, demokratların, devrimcilerin, sosyalistlerin belediyesidir.

Dostlarımızı ve kurumlarımızı davet ediyoruz

Bu ülkenin aydınlık yüzü olan devrimciler, sosyalistler artık yerel yönetimler alanında da geçmiş deneyimlerini aşan yeni ve daha ileri örnek modeller yaratmak zorundadır. Var olan önemli deneyimlerden öğrenmek ve daha ileri örnekler yaratmak istiyoruz… Bütün güzel yürekli dostlarımızı ve kurumlarımızı birikimlerini, deneyimlerini, önerileri, küçük büyük demeden olanaklarını, fikirlerini, emeklerini, üretimlerini Mazgirt halkıyla paylaşmaya davet ediyoruz. Böylesi bir seferberlik hali yaratabilirsek yapılacak çalışmaların halkımızın hep iyiyi ve güzeli arayan, eşitlikten kardeşlikten ve özgürlükten yana tarihine, mirasına, kültürüne önemli bir katkı sunacağına inanıyoruz.

Dayanışma Kampanyamızın Çerçevesi ve Hedefleri

Başlatmış olduğumuz bu kampanyada  gerek yurt içinde, gerekse de  yurt dışındaki Mazgirtlilerin, Dersimlilerin ve tüm duyarlı dostların bizleri yalnız bırakmayacağına inanıyoruz. Yurt içinde ve yurt dışında eş zamanlı olarak başlatılan kampanyamız ilçemizin acil çözüm bekleyen sorunlarına bir nebze de olsa çözüm bulmayı hedeflemektedir.

Bu çerçevede kampanya sonucundaki hedeflediklerimiz;

Mazgirt’in Tarihi ve Kültürel Mirasını Ortaya Çıkarma, Koruma ve Geliştirme

Mazgirt’in tarihi, kültürel mirası Dersim’e yönelik sürdürülen kapsamlı asimile etme, yok etme politikalarından nasibini almıştır, almaktadır. Belediyemiz, akademisyenler, araştırmacılar, sanatçılar, bilim insanları, dil uzmanları ve bu ihtiyaçlar çerçevesinde çeşitli dallarda katkı sunabilecek dostlarımız vasıtasıyla ilçemizin tarihi ve kültürel mirasını koruma ve geliştirme üzerine çeşitli çalışmalar yapma ve bu konuda projeler geliştirme arzusundadır.

Köylülerimiz, kadınlarımız, gençlerimiz, yaşlılarımız, engellilerimiz özcesi bütün halkımız çeşitli sorunlar karşısında kendi kaderine terk edilmiş, çaresiz bırakılmıştır. Yanı sıra halkımız arasındaki dayanışma kültürü zayıflatılmaya,  Mazgirt kapalı bir kutu haline getirilmeye çalışılmıştır. Belediyemiz, Mazgirt’in sosyal yapısını uzunca yılları kapsayacak bir çalışma perspektifiyle, halkımızın beklentilerine cevap olacak Yeni Demokratik Bir Kültürle değiştirme kararlılığındadır. Belediyemiz, Mazgirt’in sosyal dokusunu değiştirme konusunda katkı sunabilecek bütün dostları aktif sorumluluk üstlenmeye davet etmektedir.

Ekonomi, Üretim Faaliyetleri ve Kooperatifleşme

Çoğu ilçemizde olduğu gibi Mazgirt’te de on yıllardır uygulanan baskı politikalarının etkisiyle bölgemiz insansızlaştırılmaya çalışılmış, kalan insanlarımız, köylülerimiz ise büyük oranda üretimden koparılmıştır. Üretimin teşvik edilmesi ve alternatif üretim alanlarının ortaya çıkarılması yerine insanlarımızın yerel idarecilere bağımlı-muhtaç hale getirilmesi hedeflenmiştir. Hem hali hazırda Mazgirt’te yaşayan insanlarımızın kendi emeğiyle üretip geçimini sağlayabilmesi, gençlerimizin şehirlere sürülmesinin engellenmesi hem de yerinden-yurdundan, toprağından kopmuş-koparılmış hemşerilerimizin geri dönmesinin sağlanması amacıyla her türlü (tarım, hayvancılık ve diğer) üretim olanağının bilimsel olarak araştırılması, bölgemize uygun projelerin oluşturulması, kooperatifler aracılığıyla halkımızın bir araya getirilerek üretime teşvik edilmesi gerektiği kanaatindeyiz.

Akaryakıt Pompalarının Açılması

Daha önce ilçemizde var olan ancak sonradan kapatılan akaryakıt pompalarının açılmasını hedefliyoruz. Dersim’in, köyleriyle birlikte en kalabalık nüfusuna sahip  ilçelerinden biri olan Mazgirt’te araç sahipleri akaryakıtı başka yerlerden almaktalar. Akaryakıt pompaları açıldığında yalnızca araç sahiplerinin bu mağduriyeti giderilmekle kalmayacak, aynı zamanda ilçemize ekonomik girdi sağlanacak, küçük de olsa istihdam sağlanacak, belediyenin ekonomik bütçesine de katkı olacaktır.

Otel Açılması

İlçemizde daha önce var olan, ancak AKP’li belediye tarafından satılan otel nedeniyle, Mazgirtlilerin misafirperverliğini bir kenara koyarsak misafirlerimizin kalacağı bir mekân bulunmamaktadır. Bina olarak kullanabileceğimiz bir yer belediyemizce tahsis edildiğinde,  dostların mütevazı katkılarıyla bu temel ihtiyacı gidereceğimize inanıyoruz.

Ağaç Atölyesinin Açılması

En temel ihtiyaçlardan biri olan ağaç atölyesini açarak Mazgirtlilerin en sıradan işlerini dahi dışarıda yapmak zorunda kalmalarına son vermek istiyoruz. Zira Mazgirtliler tabutu dahi ilçeden temin edememekteler. Oldukça düşük bir maliyetle Mazgirtlilerin hem temel ihtiyaçlarından biri giderilecek hem de bir iki kişiye istihdam yaratılmış olunacak.

Öncelikli Olan İş Makinelerinin Alınması

Belediyemizin birçok aracı hurdaya çıkmıştır. Bu nedenle ilçede var olan hafriyatları kaldırmakta dahi zorluk çekmekteyiz. Belediye gelirleri dönem dönem araçlara akaryakıt almaya dahi yetmezken, araçların sürekli arızalanması da ayrıca maliyet ortaya çıkarmaktadır. Gerek yurt içinde gerekse de yurt dışında sunulacak katkılarla bu sorunu aşmak için önemli bir adım atacağımıza inanıyoruz.

Belediyenin Temel Donatım Malzemeleri (Bilgisayar, Projeksiyon vb)

Belediyemiz içerisinde kullandığımız temel ihtiyaç malzemelerinin birçoğu kullanılmaz vaziyettedir. En temel ihtiyaçlardan olan bilgisayarlar dahi ya hiç çalışmamakta ya da çok yavaş çalışmaktadır. Bunun gibi belediye içerisinde kullanılacak malzeme ya bozuk ya da hiç bulunmamaktadır. Mazgirt ve Mazgirt dostlarının katkılarıyla Mazgirtlilere daha nitelikli hizmet vermek istiyoruz.

Ellerimizi ve Umudumuzu Birleştirdiğimizde Başaracağımıza İnanıyoruz!

Devasa dünya nimetlerini paylaşan bir avuç patronun serveti karşısında maddi olanaklarımızın lafı bile edilmez elbette. Ama bizi farklı ve haklı kılan emeğimiz ve geleceğe dair beslediğimiz umutlarımız var. Küçücük bir ilçede yalnız olmadığımızı her defasında bize hatırlatan ve kendi emeğiyle yarını güzelleştiren dostlarımız var. Yukarıda sıraladığımız ihtiyaçların maliyeti karşısında bizim dayanışma ve paylaşma gücümüz var. Belki bir patronun bir günlük harcaması kadar dahi maliyeti olmayan bu ihtiyaçların karşılanması için Dersimlilerin, Mazgirtlilerin ve Mazgirt dostlarının emeğini seferber edeceğine canı gönülden inanıyoruz. Yukarıda dile getirdiğimiz konularda ve yeni başlıklarda yapılacak öneriler çerçevesinde her türlü katkıya ihtiyaç duyduğumuzu yineliyor, akademisyenlerimizi, aydın ve sanatçılarımızı, iş insanlarımızı Mazgirt halkının umudunu paylaşan tüm dostlarımızı yanımızda görmeyi arzu ediyoruz.

Bu kapsamdaki her türlü çabaya katkı sunabilecek, deneyimi, birikimi ve çalışmalarıyla bizlere yol gösterebilecek bütün dostları belediyemizle irtibata geçmeye, fikir ve önerilerini, projelerini paylaşmaya, sorumluluk alarak Mazgirt halkının çabasına ortak olmaya çağırıyoruz.

Göçler ve sürgünlerle topraklarından kopartılan Mazgirtlilerin ve Mazgirt’e yüzü dönük olan dostlarımızın dönebilecekleri, gelip kalabilecekleri bir ilçe oluşturmak için emeğimize emek katan her cana şimdiden teşekkür ediyoruz”.

‘Başarı sosyalistlerin başarısıdır’

Türkel konuşmasında son olarak, “Belediyenin rutin işleri sorunumuz değil. Salt mücavir alanla ilgi bir çalışma değildir belediyecilik. Bize düşen sorumluluk çok büyüktür. O coğrafyadaki ayak izlerimizin kaybolmaması için, göçlerle insansızlaştırılan coğrafyada yeni göçleri önlemek ve topraklarından uzakta yaşamak zorunda bırakılan insanlarımızı doğduğu yerlere dönmesini sağlamak için her sosyalist, devrimci, demokrat kişi ve kurumlara büyük sorumluluklar düşüyor. Alternatif olmanın gereklerini yerine getirmek zorundayız. Tüm dostları  Mazgirt’e davet ediyorum. Çalışmaları yerinde görüp projeler üretmeleri yöreyle buluşarak katkılarını yerinde denetlemeleri önemlidir. Mazgirt belediyesi ve orada yaşanan sorunlar bizim ortak paydamızdır. Başarı sosyalistlerin başarısıdır, sorumluluk hepimizin omuzlarındadır.” sözlerini dile getirdi.

Türkel’in ardından söz alan Mazgirt Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Sedat Arslanpançesi ve Dersim Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcı Cemal Yücel ortak olarak Mazgirt Belediyesinin başlatmış olduğu kampanyanın önemli bir çalışma olduğunu ve bölgede önmli gelişmelerin bir adımı olduğunu ifade ederek, herkesin kampanya destek vermesini istedi. Kampanya destek veren kurumlarda basın toplantısında söz alarak, kampanyanın önemine değinerek destek vereceklerini açıkladı.