Home , Avrupa , Cumartesi Annelerinin 1000. Haftası: Bir cesaret ve mücadele mirasıdır

Cumartesi Annelerinin 1000. Haftası: Bir cesaret ve mücadele mirasıdır

Türkiye’nin kalabalık sokaklarında, günlük hayatın koşturmacası arasında, direnişçi fakat etkisi yüksek protestoları her türlü bask ve şiddetten daha yüksek sesle yankılanan bir grup var. Yağmur çamur demeden 1000 haftadır İstanbul’un Galatasaray Meydanı’nda toplanıyor ve ellerinde hiçbir iz bırakmadan kaybedilen yakınlarının fotoğraflarını taşıyorlar. Onlar, sarsılmaz bir cesaretin, direncin ve adalet arayışının sembolü olan Cumartesi Anneleri’dir.
1995’te Hasan Ocak’ın gözaltına alınarak kaybedilmesine karşı ailesi ve yoldaşlarının öncülüğünde her Cumartesi günü Galatasaray Meydanı’nda başlatılan oturma eylemi 25 Mayıs günü 1000. haftasına girmiş olacak. Cumartesi Anneleri mücadelesi, Türkiye ve Kürdistan’da devletin kolluk güçleri ve paramiliter çeteler üzerinden kaybetme saldırılarına karşı önemli bir mücadele tarihi ördü. Muhalif kimlikleri nedeniyle hedef alınarak gözaltında kaybedilen binlerce insan için hesap sorma eylemi haline geldi.
Her Cumartesi, ellerinde karanfilleri ile Galatasaray Meydanı’nda sevdikleri için hakikat ve adalet isteyen bu cesur kadınlar, aylarca süren devlet saldırılarıyla da yüz yüze geldiler. Galatasaray Meydanı’nına girişin yasaklanmasına karşı Cumartesi Anneleri ve insanlarının direnişçi mücadelesi belli bir sayıda insanın meydana alınmasının kabul edilmesi ile sonuçlandı. Onların kararlı duruşu, umutsuzluk karşısında umudun kalıcı gücünün bir kanıtı oldu. Eylem sürekliliği ile adalet arayışının zaman veya mekan tanımayacağını gösterdi. Tıpkı Arjantin’de Plaza de Mayo Anneleri gibi cesaret ve onurun adı oldular.
Cumartesi Anneleri’nin on yıllar süren mücadelelerine rağmen, birçok soru cevapsız, birçok fail cezasız kalmıştır. Adalet mücadelesi henüz sona ermedi ve Cumartesi Anneleri bu mücadelenin ön saflarında yer almaya devam ediyor.
Cumartesi Anneleri’nin 1000. haftasındaki mücadelelerini selamlarken, sadece kaybedilenlerin anısını değil, geride kalanların direncini de onurlandırıyoruz. Bu amaçla 17-31 Mayıs tarihleri arasında anılan Uluslararası Gözaltında Kayıplar Haftası vesilesiyle 1000. haftada Onların hakikat ve adalet için sürdürdükleri mücadeleyle dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyor, kayıpların bulunması ve hesabının sorulması için ortak mücadelemizi büyüteceğimize söz veriyoruz.
Cumartesi Anneleri’nin mirası cesaret, direnç ve sarsılmaz bir kararlılıktır. Onlar Galatasaray Meydanı’nda bir kez daha bir araya gelirken, kayıpların seslerinin asla unutulmamasını ve fedakarlıklarının boşa gitmemesini sağlamak için adalet arayışında olacaklar. Onlara katılalım!

Gözaltında kaybedilenlerin hesabını soracağız!

ADGB