Home , Haberler , Çorlu Grup Suni Deri’de Sendikamıza Yönelik Baskılara Karşı Direniş Başladı

Çorlu Grup Suni Deri’de Sendikamıza Yönelik Baskılara Karşı Direniş Başladı

İSTANBUL | 19 – 12 – 2010 | Sendikamız işçi sınıfının kölece şartlarda çalışmaya zorlandığı Çorlu’daki örgütlenme hamlesini sürdürmektedir. Yeşil Kundura’daki örgütlenme çalışmalarımız devam ederken şimdi de Grup Suni Deri’de örgütlenerek işçilerin sendikal örgütlenme özgürlüklerini savunma ve mücadelemizi yükseltme kararlılığımızı bir kez daha ilan ediyoruz.

105 işçinin çalıştığı ve yurtiçine ve yurtdışına üretim yapan Grup Suni Deri’de sendikamız çoğunluğu almış ve yetki başvurusunu Bakanlığa yapmıştır. Başvurumuzun ardından sendikal örgütlenmeden haberdar olan işveren ve fabrika yönetimi ise üyelerimiz üzerinde baskı yapmaya başlamıştır. Üyelerimiz teker teker yazıhanelere çağrılarak sendika üyeliğinden istifaya zorlanmış, ancak üyelerimiz sendikal hak ve örgütlenme özgürlüklerine sahip çıkarak geri adım atmamıştır. Bunun üzerine 8 Aralık’ta 2 üyemiz, 9 Aralık’ta 2 üyemiz, 10 Aralık’ta 3 üyemiz ve 12 Aralık’ta 7 üyemiz olmak üzere toplamda 15 üyemiz fabrikaya alınmamıştır. Üyelerimiz haksız işten çıkarmalarla beraber tekrar işe dönmek üzere fabrika önünde direnişe geçmiştir. Fabrika önünde soğuğa ve karlı havaya karşın sendika üyelerimiz kararlılıkla ve coşkuyla direnişlerini sürdürmektedir.

Fabrika içindeki üyelerimiz de işten çıkarılan arkadaşlarımıza desteğini aktif şekilde göstermektedir. Üye arkadaşlarımızın işten atılması sebebiyle çalışma yerinde huzursuzluk baş göstermiştir. İşçi arkadaşlarımız fabrika yönetimine sendikayı tanıması, işten atılan üyelerimizin geri alınması ve sendika ile masaya oturması çağrısında bulunmakta, aralarda dışarıdaki işçilere slogan ve alkışlarla destek sunmaktadır. Başta Yeşil Kundura işçileri olmak üzere ilerici ve emekten yana kamuoyu da direnişteki arkadaşlarımızın haklı taleplerini desteklemektedirler.

Grup Suni Deri işçilerinin sendikamızla ilişkiye geçerek kısa sürede sendikamızda örgütlenmesinin sebepleri ise temel hatlarıyla şunlardır:

–          Maaşlar düzenli yatırılmamaktadır.

–          Fabrika 24 saat 2 vardiya halinde çalışmakta, işçiler her gün 12 saat çalışmaya zorlanmaktadır.

–          Fazla mesai ve hafta sonu çalışma karşılığı gerekli ücret ödenmemektedir.

–          Esnek çalışma dayatılmaktadır ve yasalara aykırı şekilde Cumartesi çalışan veya 10-12 saat fazla mesai yapan işçi arkadaşlarımızdan hafta içi bir gün işe gelmemeleri istenmekte ve böylece telafi çalışması dayatılmaktadır.

Sendikalı olmak işçilerin anayasal hakkıdır. İşvereni işçilerin anayasal hakkı olan örgütlenme özgürlüğüne saygı göstermeye çağırıyoruz. Tüm emekten yana güçleri direnişimizi desteklemeye davet ediyoruz.

DERİ-İŞ SENDİKASI YÖNETİM KURULU