Home , APP , ATİK | Chrysi Perperidou’yu Enternasyonal Mücadelemizde Yaşatacağız!

ATİK | Chrysi Perperidou’yu Enternasyonal Mücadelemizde Yaşatacağız!

Uzun süre uluslararası faaliyette birçok kampanyayı birlikte yürüttüğümüz ve ILPS’de ortak yönetimlerde yer aldığımız değerli arkadaşımız Chrysi Perperidou 10 Nisan 2021 hayatını kaybetti. Chrysi bir aydan fazla zamandır yakalandığı Covit 19 enfeksiyonuyla mücadele ediyordu. Fakat daha fazla dayanamayarak, sonsuzluğa kadar aramızda ayrıldı.

Yunan proletaryası yeri az doldurulacak değerli bir emekçisini kaybetti!

Genç yaşından devrimci hareketle tanışan Chrysi Perperidou, yaşamı boyunca birçok alanda görevler üstlendi. Yunanistan Komünist Partisi Marksist-Leninist’in 2016 yılına kadar üyesi ve bir dönem merkez komitesinde görevini de yürüten bir öncüydü. Mesleki olarak bir sağlık işçisiydi ve o alanda aktif militan bir sendikacıydı. Birçok emekçiyi örgütleyen ve onların sorunlarıyla bire bir yakinen ilgilenen bir işçi önderiydi.

Chrysi aynı zamanda halk içinde de sevilen değerli bir halk insanıydı. Halkın maden ocaklarına karşı yürüttüğü mücadelede onların yanındaydı. Doğayı koruma hareketinde en ön saflardaydı. Yıllarca mültecilerin sorunlarıyla yakından ilgilenen, onların haklı davasında yanında olan örnek bir enternasyonalist devrimciydi.

Chrysi Perperidou Enternasyonal proletaryanın değerli bir neferiydi!

Uzun yıllar enternasyonal alanda faaliyet yürüten Chrysi, ATİK ile birlikte ILPS (Halkların Uluslararası Mücadele Ligi) kuruluşunda ve sonrasında çeşitli kademelerde yönetimlerinde yer aldı. Enternasyonal alandaki bazı yanlış anlayışlara karşı ideolojik mücadeleyi hiçbir zaman elde bırakmayan değerli bir enternasyonalistti. İngilizce politik dile iyi hâkim olduğundan dolayı aynı zamanda birçok belgeyi ve kitabı Yunancaya çeviren iyi bir çevirmendi. Yunanistan’da ILPS tarafından örgütlenen, Selanik 2004 direnişinde aktif yer alan ve bu direnişin örgütlenmesinde değerli emeği olan arkadaşlarımızdandı. Birçok enternasyonal çalışmada katkı sunan Chrisi, bu alanda yoldaş sıcaklığıyla ortak çalışma yürüttüğümüz değerli bir arkadaşımızdı.

Chrysi Perperidou mücadelemizde yaşayacaktır!

Chrysi Perperidou’yu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Onun enternasyonal mücadele geleneğine kattığı değerler bize sürekli örnek olmaya devam edecektir. ATİK olarak; Yunan işçi sınıfına, onun değerli yoldaşlarına ve ailesine derin taziyelerimizi sunar, onu mücadelemizde yaşatacağımız söz veriyoruz. Yıldızlar yoldaşın olsun sevgili Chrysi, geride bıraktığın bayrağını enternasyonal proletaryanın burçlarında dalgalandıracağımıza bir kez daha söz veriyoruz!

Chrysi Perperidou Ölümsüzdür!

Yaşasın Enternasyonal Dayanışma!

scroll to top