Anasayfa , Avrupa , ‘’Bu Daha Başlangıç Mücadeleye Devam’’ Şiarıyla Alanlardayız

‘’Bu Daha Başlangıç Mücadeleye Devam’’ Şiarıyla Alanlardayız

gezi1frankfurtFRANKFURT | 30 – 05 – 2014 | Almanya Demokratik Güçbirliği/Frankfurt ve Her Yer Taksim Her Yer Direniş Frankfurt İnisiyatifi tarafından yapılan bir çağrı ile Taksim/Gezi direnişinin birinci yılı vesilesiyle protesto çağrısı yapıldı. 31 Mayıs Cumartesi günü protesto etkinliğinin gerçekleşeceği belirtilen çağrı metninin tamamamı ise şöyle;

‘Gezi Direnişinin 1.Yıl dönümünde ‘Bu Daha Başlangıc Mücadeleye Devam’ Şiarıyla Alanlardayız

Tarihsel ve toplumsal olarak ezilenlerin  görkemli direnişlerinden bir olan  Gezi Direnişinin 1.yıl dönümüne girmiş bulunuyoruz. Gezi parkında başlayıp Türkiye’nin  her yerine   özgürlük eşitlik  şiarlarıyla faşizme ve  karşı  ‘Boyun Eğme’ yenlerin görkemiyle yayılan Gezi Direnişi,  sınırları aşarak tüm dünyada  ezilenlere esin kaynağı  olarak  evrensel  bir boyut aldı. Egemenlerin her türden baskı,şidet,eşitsizlik ve ötekileştirme  politika ve uygulamalarına karşı ‘’Her Yer Taksim,Her Yer Direniş’’sloganı  dünyanın  bir çok  meydanında  ezilenlerin dilinde şiar oldu.

Faşizme karşı  bu görkemli direniş  süreci ve sonrasında Abdullah Cömert, Ahmet Atakan, Ali İsmail Korkmaz, Ethem Sarısülük, Mehmet Ayvalıtaş, Hasan Ferit Gedik, Medeni Yıldırım ve Berkin Elvan  faşist polis şiddeti sonucu yaşamlarını yitirirken yüzlerce insan ağır bir şekilde yaralandı. Devamında süren operasyonlarda yüzlerce insan hapise konuldu soruşturmalara maruz bırakıldı. Gezi Halk Direnişi bir yanda egemenlerin sınırsız kar hırsı için doğa ve insanlığa karşı dizginsiz ve sınırsız faşist zülmü, biryanda buna karşı gelen‚ Boyun Eğme’yenlerin tarihsel görkemli direnişiyle tarihe not düştü.

Direnişin yaratıcılığı ve birleştirici gücü sadece egemenleri ve onların faşist zülmüne karşı değil,  aynı zamanda ezilen emekçi ve halklar için ciddi deneyim ve dersler içermektedir. Gezi Direnişinin 1.Yılında Frankfurt ve çevresinde çalışmalarını sürdüren aşağıda imzası bulunan biz devrimci, demokrat, ilerici kurum ve kişiler olarak Gezi Direnişinin 1.yılını selamlama, Faşist devlet şiddetini protesto etme ve Gezi şehitlerimizi anma amacıyla bir yürüyüş ve devamında Gezi Direnişi ve öğretileri içerikli bir form düzenliyoruz. Tüm devrimci, demokrat, ilerici kurum ve kişileri yürüyüşe ve yapacağımız foruma katılmaya çağırıyoruz.

TARİH: 31 MAYIS CUMARTESİ

SAAT:  16.00

TOPLANMA YERİ: Hauptwache Galeria  Kaufhofun Önü

Her YerTaksim,HerYerDireniş /Frankfurt İnisiyatifi

ADGBP/ Ffm  (AlmanyaDemokratikGüçBirliğiPlatformu /Frankfurt)

Avrupa Demokratik Dersim Birlikleri Federasyonu (ADBEF), Frankfurt Halkevi, DIE LINKE – Hessen, GüneşTiyatrosu, Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu (AABF ) – Hessen, Almanya Demokratik Haklar Federasyonu  (ADHF), Avrupa Demokratik Kadın Hareketi  (ADKH), Almanya Türkiyeli İşçiler Federasyonu  (ATİF), Yeni Kadın, Demokratik  İşçi Dernekleri Federasyonu (DİDF- Frankfurt),  İşçilerin Birliği Halkların Kardeşliği Platformu  BİR-KAR, Özgürlük ve Dayanışma – Hessen, Soykırım Karşıtları Derneği, Almanya Göçmen İşçiler Federasyonu (AGİF), Frankfurt Mezopotamya Kültür Merkezi’