Home , ATİF , ATİF: „Bu 1 Mayıs’da Sokaklarda ve Meydanlardayız Çünkü;“

ATİF: „Bu 1 Mayıs’da Sokaklarda ve Meydanlardayız Çünkü;“

ATİF | Alman emperyalizmi 21. Yüzyıla ulusal ve uluslararası piyasalardaki ‘Rekabet Gücü’nü’ arttırmak için ‘Sosyal Demokrat’ Schröder hükümeti tarafından 2004 yılında, ‚Agenda 2010’ adlı sosyal yıkım projesi devreye koyarak girdi. Merkel iktidara geldiğinden beri bu sosyal yıkım politikalarını daha da boyutlandırdı. Böylece kapitalistler ve işbirlikçisi hükümetler, işçi ve emekçilerin reel ücretlerini sistematik olarak düşürme, personel sayısını azaltma, fazla mesaisi dayatma ve emek üretkenliğini yükseltme gibi yöntemlerle insanları işsiz kalmamak için saat başı 5 Euro’ya çalışmaya razı olmaya zorladılar. Bu nedenle;

Bu 1 Mayıs’da, fazla mesailerle tatil haklarımızı gaspedip; üstelik biz emekçilere ‚tükenmişlik sendromu‘ (burn-out) yaşatan, bel fıtığı gibi sağlık sorunları olana kadar acımasızca çalıştıran, bizleri işsizlik korkusuyla ‚hizaya getirmek‘ isteyen ve buna da ‘Protestan Çalışma Ahlakı’ diyen işçi-emekçi düşmanı anlayışa karşı alanlardayız.

Bu 1 Mayıs’da, kendi işçi sınıfının günümüze kadarki bütün kazanımlarını tırpanlayan ve bunun üstünü örtmek için PEGİDA, AfD, NPD gibi faşizan-milliyetçi-neoliberal örgütlenmelere direk veya endirek destek vererek, ırkçılığı ve faşizan milliyetçiliği teşvik ederek, bu hak gasplarınının üstünü örtmeye çalışan alman burjuvazisine ve onun kirli militarist-yayılmacı emellerine karşı alanlardayız.

Bu 1 Mayıs’da, çok yakında savaş Almanya’ya da sıçrayacak. Halkının tepkisinden korkan alman militarizminin bunun doğuracağı sonuçlara karşı Altmark’ta Schnöggersburg adı verilen askeri bir hayalet şehir kurmasına karşı alanlardayız.

Bu 1 Mayıs’da, Dünya üçüncüsü alman silah tüccarlarının sattığı silahlar ve panzerlerle ortadoğuyu kan gölüne çeviren, yarattığı cehennemden kaçanları Frontex, AKP gibi güvenlik şirketleriyle tekrar o cehenneme geri gönderen anlayışa karşı alanlardayız.

Bu 1 Mayıs’da, Bütün zenginliğine rağmen toplumsal cinsiyet uçurumu endeksinde son on yılda beşinci sıradan onüçüncü sıraya gerileyen Alman patriarşik devlet yapısına; işyerlerinde, evlerde, görünmez emeğimizi gözünüze sokarak kadın kimliğimizle; Kürt, Türk, Arap, Bosnalı, Eriteryalı, Latin Amerikalı, Ezidi göçmen kadınların öfkeyi dirence dönüştüren gücüyle alanlardayız.

Bu 1 Mayıs’da, gelecekleri ellerinden alınan Alman, Kürt, Türk, Arap, Romen, Bosnalı, Macar, Rus gençlerinin dinamizmi ile alanlardayız.

Bu 1 Mayıs’da, her fabrikayı, iş yerini, plantajları işçilerin cehennemine dönüştüren kapitalizmin köküne kibrit suyu dökecek her dilden, ırktan, her renkten işçi sınıfının gücüyle alanlardayız.

Bu 1 Mayıs’da, kendi özgür geleceğimizi elimize almak için yollara düşmüş yoldaşlarımızı 129 a/b ve ‘c’ lerle zindanlara atan zihniyete karşı alanlardayız.

Bu 1 Mayıs’da, bu dünyayı, işçilerin, göçmenlerin, LGBTİ’lerin, halkların ve bunların hepsinin yarısını oluşturan kadınların, cehennemine çevirdiğiniz zirveleriniz, G20 değil G100 de olsanız, korkunuzdan lağım kapaklarını bile lehimleseniz, zirvelerinizi ıssız adalarda da toplansanız örgütlü direnişimizle alanlardayız.

Bu 1 Mayıs’da, anti-Marksist alman devlet geleneğine karşı onun mezar kazıcıları olan alman ve göçmen marksistlerin ve Ekim devriminin yüzüncü yılında yeni Ekimler’in yaratıcıları olarak Avrupa’daki emperyalistlerin korkusunu çoğaltacak yeni hayaletler yaratmaya geliyoruz.

Yaşasın Proleter Enternesyonalizmi!

Bütün ülkelerin İşçileri Birleşin!

ATİF – Almanya Türkiyeli İşçiler Federasyonu

Bildiri İndir (pdf)

scroll to top