Home , Haberler , “Bekârlık sultanlık değil, ateistle evlenilmez, evlenmeden olmaz…

“Bekârlık sultanlık değil, ateistle evlenilmez, evlenmeden olmaz…

MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) “Hazreti Muhammed’in hayatı” dersi yeni müfredatını yayımladı. Yeni dönem müfredatı, bir kadınla neden evlenileceğinden kiminle evlenilebileceğine ilişkin birçok konuda kadınlara saldırı niteliğinde içerikler barındırıyor. Kitap “Ateistlerle evlenilmez”, “bekarlık sultanlık değil”, “evlenmeyecekseniz hoşça vakit geçirmeyin” gibi ilginç tavsiyeler içeriyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Hz. Muhammed’in hayatının anlatılacağı ders kitaplarını yayımladı. Müfredat yeni dönemde de kadınlara saldırı niteliğinde içerikler barındırmaya devam ediyor.

Erkeğin üstünlüğü ve belirleyiciliği esası üzerine kurulu 12. sınıf ders kitabında kadını erkeğe hizmet etmesi gereken, erkek tarafından seçilen bir alt varlık olarak sunuluyor.

“Bir kadınla neden evlenilir?”

Evlilikte Hz. Muhammed’in ortak olarak rağbet ettiği özellikler sıralanırken bu özelliklerden hangisinin başa alınması gerektiği de belirtiliyor:

“Bir kadınla dört şey için evlenilir: Malı, asaleti, güzelliği ve dini (dindarlığı) için. Sen dindar olanı seç ki elin bereket görsün.”

Yeni dönem ders kitabında, erkek seçici özne kadın ise seçilen nesne olarak tanımlanıyor:

Mal ve güzellik gelip geçidir, anlık mutluluklar sağlasa da ebedi mutluluk için bir kıstas değildir. Mal ve zenginlik dediğimiz şey,  varken yok olabilir; dış güzellik ise küçücük bir hastalık ya da kazayla zedelenebilir. Asalete gelince elbette ki hatırı sayılır bir aileden kız almak pek çok kişinin hayallerini süsleyebilir. Ancak kız, her zaman o asalete uygun davranışlar sergilemeyebilir ya da asaletini bir üstünlük vesilesi olarak kullanabilir. Böyle olacağı  iddia edilmez ama bu durumlar ihtimal dâhilindedir.

Evlenmeyecekseniz hoşça vakit geçirmeyin

Gençlerin evlilik tercihi yaparken birbirlerini tanıma ve karar verme süreçlerinde nasıl davranılması gerektiği aşağıdaki sözlerle açıklanırken, evlilikle sonuçlanmayan birliktelikler olumsuzlanıyor:

Yalnız gençler, tanışma süreçlerinde dikkatli olmalı, kutsal bir birliktelik olan aile müessesesine zarar vermeyecek yaklaşımlarda bulunmalıdırlar. Çünkü her tanışma evlilikle noktalanmayabilir. Bu bağlamda birbirilerini tanıma ve karar verme süreçleri gönül eğlendirme ya da hoşça vakit geçirmenin ötesinde “Bir ömrü birlikte paylaşabilir miyiz?” sorusunun cevabını aramakla geçmelidir. Yoksa diğer türlüsü insan psikolojisini de olumsuz yönde etkilemektedir.

“Bekar olanları evlendirin”

Kitapta evlilik törenleri öncesinde kız istemeye gidilerek merasimlerde “Allah’ın emri ve Peygamber’in kavliyle” denmesinin  âdet olduğu belirtilirken bu sözler ile “içinizden bekâr olanları evlendirin…” buyruğundan hareketle söylendiği belirtiliyor.

El âlem ne der!

Söz ve nişan törenlerinin, evlenecek kişilerin “Biz evlilik yolunda ciddi adımlar atıyoruz” mesajını topluma vermeleri ve çevrede oluşabilecek dedikoduların önünü kesmesi açısından önemli olduğu savunuluyor.

Evlenmeden olmaz!

Ders kitabında, bu görüşmeler sırasında henüz nikahları yapılmayan kişilerin Allah katında da henüz evli olmadıkları gerekçesiyle mahremiyet konularında dikkatli olmalı ve görüşmelerini meşru çerçeve içerisinde sürdürmeleri gerektiği yazılıyor.

Bekarlık sultanlık değil

Kitap, evliliği savunmak için yaygın halk deyişlerini de karşısına alıyor. Evlilik yüzüğünü “esaret halkası değil hürriyet nişanesi” diye sunarken bekarlığın sultanlık değil henüz karar verilmemiş bir sürecin sancılı bekleyişleri olarak tarif ediyor.

Ateistle evlenilmez

Kitabın “Kabul Edilemez Evlenme Çeşitleri” bölümünde ise ahlaki değerlere uygun olmayan bazı “değerler” kabul edilemeyen evlenme çeşitleri kapsamında değerlendiriliyor.

Kitap “berdel” gibi feodal gelenekleri olumsuzlarken, ateist ve farklı dinden kişilerle evlenmeyi de yasak ilan ediyor. İlgili bölüm şöyle:

Peygamberimiz’in (s.a.v.) yaşadığı dönemde cahiliye diye adlandırılan bir toplumda ahlaki değerlere uygun düşmeyecek evlilik uygulamaları vardı. Dinimiz bu uygulamaları kaldırmış ve kabul etmediğini  açıklamıştır.

Örneğin şigar kişinin kendi istediği bir kadınla evlenebilmek için kızını veya kız kardeşini feda etmesi yani o aileden biriyle zorla evlendirmesi demektir. Günümüzde bu durum, berdel vb. yöntemlerle sürdürülmeye çalışılmaktadır. Ayrıca dinimiz evli kadınla boşanmadan evlenmeyi, ateist, müşrik, mürted ve ehli kitapla yapılan evlilikleri de yasaklamıştır. (Sendika.org)