Home , Avrupa , Abdullah Gürlek ve Vedat Yeler‘ İçin Atina’da Basın Açıklaması

Abdullah Gürlek ve Vedat Yeler‘ İçin Atina’da Basın Açıklaması

ATİNAl15.01.2020l Bir yıla yakın bir süredir Yunanistan Komotini şehrinde tutuklu bulunan Abdullah Gürlek ve Vedat Yeler’in özgürlüğü için Atina’da Öğretmenler Sendikası OLME salonunda bir basın açıklaması yapıldı.

Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu-ATİK’e bağlı Uluslararası Politik Tutsaklarla Dayanışma Komitesi (UPOTUDAK) davetiyle gerçekleşen basın toplantısına Yunanistan’dan örgütler, kurlar ve bireyler katıldı. Katılımcılar arasında ‘Kriz ve Kritik‘ adlı oluşum adına bir Avukat, Avrupa Sosyal Forum adına bir başka Avukat, Yunanistanın 3. büyük Gazetesi olan Editörler Kolektifi muhabiri yanında çeşitli dayanışmacı örgüt temsilcileri vardı.

Bu Kampanya’nın Atina’daki aktif yürütücüsü ‘’Yunanistan Eylem Birliği Türkiye-Kürdistan’’ bu basın açıklamasına konuşmacı olarak destek sundu. Çeşitli kurum temsilcilerinin kampanya hakkındaki görüşleri ve talepleri dile getirildi.

Basın açıklaması açılışını bir genç kadın aktivist yaptı. Açılışın ardından ATİK-UPOTUDAK adına bir temsilci kampanyanın içeriği ve acil talepleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Daha sonra Yunanistan Eylem Birliği Türkiye-Kürdistan adına kampanyanın politik muhtevasına ve emperyalist politikaların bir ürünü olarak haksız tutuklamanın politik amaçlarına ve ortak mücadele ekseninde nasıl hareket edilmesi gerektiğine dair bir konuşma yapıldı.

ATİK Temsilcisi Abdullah Gürlek ve Vedat Yeler’in bir seneye yakın bir süredir insan kaçakçılığı ve organize suçlar kapsamında suçlandıklarını belirttikten sonra, söz konusu bu suçlamanın mesnetsiz, haksız ve objektif hiç bir yanı olmadığını vurguladı.

Mülteci ve sığınmacıların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik Avrupa’lı binlerce duyarlı insanın hukuki, insani, etik konulardaki yardımlarının organize suç ve insan kaçakçılığı kapsamında ele alınamayacağı değerendirmesi yapıldı. Abdullah Gürlek ve Vedat Yeler’i cezalandırmak isteyen Komotini savcısının mahkeme heyetini asılsız suçlamalarla yanlış yönlendirmeye çalıştığı ifade edildi.

Yunan avukatlar Abdullah Gürlerk ve Vedat Yeler‘e yönelik suçlamaların objektif olmadığını ve gerçeği yansıtmadığını, dolayısısyla böylesi politik insanların pratik yardımlarının ‘organize suç‘ kapsamında ele alınamayacğını bidirdiler. Her iki avukatta uluslararası arenadaki politik gelişmelerden kaynaklı olarak göçmenlere ve mültecilerin haklarına yönelik saldırganlıkların boyutlandığını ve bu özgül olayında bu durumu açıkça yansıttığını, buna karşı ortak mücadelenin gerekli olduğunu belirttiler.

Bu toplantının ortak bir önermesi olarak Abdullah Gürlek ve Vedat Yeler’e yönelik suçlamayı objektif tarif eden ve bu suçlamanın anlasızlığını-haksızlığını eleştiren yeni bir açıklamanın-bildirinin yazılacağı açıklandı. Basın açıklaması coşkulu alkışlar eşliğinde enternasyonal dayanışmayı yükseltme çağrısıyla sonlandrıldı.

scroll to top