Home , Avrupa , Basına ve seçmenlerimize

Basına ve seçmenlerimize

HDP_LogoYurtdışında 8 ile 25 Ekim tarihleri arasında 1 Kasım erken genel seçimleri için oy kullanılacaktır. Almanya, Fransa, İsviçre, Avusturya, Belçika, Danimarka ve Kuzey Kıbrıs’ta 8 Ekim tarihinde, diğer ülklerde ise YSK’nın belirlediği farklı tarihlerde oy verme işlemi başlayacaktır.

 

Yurtdışında HDP’ye destek vermek ve oy toplamak için örgütlü olunan bütün ülkelerde, seçmenimizin yoğun olduğu şehirlerde panel, halk toplantısı, dayanışma gecesi, ev ve esnaf ziyaretleri, kalabalık yerlerde stand açma v.b bir çok faaliyet seçim etkinlikleri kapsamında yapılmıştır. Tüm bu seçim etkinlikleri ile halkla buluşma sağlanmış, HDP’ye oy desteği sağlamak için yoğun bir propaganda yapılmıştır.

 

Bu etkinlikler 25 Ekim’e kadar devam edecektir. 25 Ekim tarihine kadar HDP’ye destek verecek, oy verebilecek her seçmene ulaşmanın çabasında olacağız.

 

Her şehirde kurulmuş olan seçim koordinasyon ve komisyonlarımız seçmeni sandık başına taşımak için organizasyonlar yapmaktadır. Yurtdışında nerede olursa olsun seçmen olup da oyunu HDP için kullanacak her seçmenimizi taşıyacak bir oraganizasyona sahibiz. Seçmenlerimizi komisyonlarımız ile ortak çalışmaya, HDP destekçisi seçmeni sandığa taşımak, etrafını harekete geçirmek, kendi özel taşıtlarını seçmeni taşımak için seferber etmeye çağırıyoruz.

 

Oy kullanma yerlerinde sandık çevresinde görevli olacak müşahitler yeterli sayıda örgütlenmistir. Yurtdışında örgütlü olduğumuz tüm ülkelerde her sandıkta en az bir kişi olacak şekilde müşahit hazırlanmış, bunun için gerekli eğitim ve toplantılar yapılmıştır. Yine oy kullanılacak her temsilcilikte olası bir hata, usulsuzluk yada yanlışlığa karşı HDP adına itiraz etme hakkına sahip YSK tarafından verilmiş resmi belgesi olan “itiraza yetkili kişiler” hazır bulunacaktır. Bu konuda gerekli görevlendirme tamamlanmıştır. Bunun dışında her şehirde HDP seçim komisyonlarımız hazır bulunmaktadır. Seçmene destek vermek, sorunlarına ve ihtiyaçlarına yanıt olmak için seçim komisyonlarımız 24 saat hizmet halinde olacaktır.

 

Sarayın savaşına karşı halkın direnişinin kazanması ancak kararlı ve ısrarlı bir çalısma ile mümkün olacaktır. Her HDP seçmeni kendi oyu dışında en az bir yeni oy getirmelidir. Her seçmenimiz HDP’ye ilk defa oy verebilecek en az bir yeni oy getirir, bu konuda seçmeni ikna eder ve bir çaba gösterirse büyük bir gelişme olacak, yurtdışından önemli bir oy desteği sağlanacaktır. Her HDP destekçisi seçmenin bu konuda sorumlu ve duyarlı davranacağına inanmaktayız. Seçmenimiz kendisini yeni oy desteği sağlama konusunda gorevli görmeli, komisyonlarımızda yer alarak çalışmalı, bu sürece aktif bir katılım sağlamalıdır. Sadece oy kullanmak yetmeyecektir, oy desteği sağlamak için de yoğun çalışmak gerekecektir.

 

Bismil, Silvan, Nusaybin, Cizre, Sur, Gever, Varto ve diğer yerlerde saray diktatörlüğüne karşı direnen, baskı ve zulmü kabul etmeyen, onurlu bir yaşam için hayatını ortaya koyan halkımızın kahramanca direnişini selamlıyoruz. Sarayın faşizmine karşı halkın direnişinin bir kez daha galip geleceğine inaniyoruz. Sarayın savaşına karşı halkın direnişi kazanacaktır.

 

Yurtdışında bulunan tüm seçmenlerimizi AKP ve Erdogan diktatörlügüne karşı daha fazla mücadele etmeye, kenetlenmeye, inadına HDP için çalışmaya, inadına HDP’ye oy vermeye, oylarına sahip çıkmaya çağırıyoruz. Tüm duyarlı, demokrat, barıştan yana ınsanları halklarımıza katliam dayatan bu faşist, tekçi AKP ve Erdoğan iktidarına sandıkta hesap sormaya, HDP’ye oy vermeye çağırıyoruz. Yurtdışında HDP’ye destek veren tüm bileşenleri 25 Ekime kadar yoğun çalışmaya, seferber olmaya, yurtdışında AKP ve Erdogan diktatörlüğünü bir kez daha sandığa gömmeye davet ediyoruz.

 

HDP Yurtdışı Seçim Koordinasyonu

7 Ekim 2015

 

 

scroll to top