Home , Avrupa , Avusturyanın LİNZ, TERNİTZ,WÖRGL şehirlerinde Halk savaşçıları anıldı!

Avusturyanın LİNZ, TERNİTZ,WÖRGL şehirlerinde Halk savaşçıları anıldı!

anam116 Mayıs günü Dersim’de şehit düşen partizanlar Haydar Alğan (Sinan) ve Murat Tekgöz (Rıza) için  Avustury a  PARTİZAN tarafından organize edilen anma etkinlikleri  gerçekleştirildi.

Katledilişinin 43. yıldönümünde Proletarya Partisinin kurucu önderi Komünist Önder İbrahim Kaypakkaya ve 6 Mayıs günü şehit düşen TKP/ML TİKKO gerillaları Haydar Arğal ve Murat Tekgöz “İdealleri Rehberimiz, İsimleri Kavga Şiarımız Olacaktır” şiarıyla Avusturyanın Wörgl, Linz, Ternitz  şehirlerinde yapılan paneller ve anmalarla anıldı.   Paneller Acılış, sunuş ve müzik dinletisi şeklinde gerçekleşti. Üç alandada Partizan kitlesinin katıldığı anma etkinlikleri Geyiksuyu şehitleri şahsında, devrim, sosyalizm ve komüniz mücadelesinde şehit düşenler adına, yapılan saygı duruşuyla başladı.

‘Anıları bilincimiz, umutları direncimiz, kavgaları erincimiz olsun!

Anma etkinliğiğinde, Partizan yüreklerin hazırladıkları şiirler okundu . Müzik dinletisi yapıldı. Müzik dinletisine kitlenin eşlik etiği marşlarla devam etirildi. Zaman zaman duygusal anlarında yaşandığı anma etkinlikleri Yoldaşları yakın tanıyan akrabalarıda katıldılar.

Daha sonrasında PARTİZAN temsilcileri tarfından Mayis ayında ölümsüzleşenler ve Mayis ayındaki önemli anlamlı günlere yönelik sunumlar gerçekleşti.

Özelde Katledilişinin 43. yıldönümünde Proletarya Partisinin kurucu önderi Komünist Önder İbrahim Kaypakkaya, Orhan Bakır, yine Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan ve yine Kürt Ulusal Hareketinin öncü ve önder kadrolarının, Askeri faşist cuntanın Türkiye’de işbaşına gelmesinden sonra, Diyarbakır zindanında işkenceciler, yeşeren son özgürlük umutlarını da yok ederek tüm Kürdistan’a teslimiyeti hakim kılmayı, Ancak, Ferhat Kurtay, Eşref Anyık, Mahmut Zengin ve Necmi Öner yoldaşlar, Mazlum Doğan yoldaşların 12 Eylül faşizminin dayattığı karanlığa karşı üç kibrit çöpüyle başlattığı isyan ateşini kendi bedenlerinde söndürülemeyen bir özgürlük yangınına çevirmişlerdir dendi.

Sınıf mücadelesi tarihi geride milyonlarca şehidi bırakarak hükmünü sürdürmeye devam ediyor. Sınıf mücadelesi zor olmadan, bedel ödemeden ilerlemiyor. Marks demıstıkı, zor yeni bir topluma gebe, her eski toplumun ebesidir diyordu. Burjuvazi tarihsel olarak kendi zorunu sürekli uygulamış ve kendi iktidarını korumak için sürekli olarak toplumsal dinamikleri ezmiş ve yok etmek istemiştir. Proletarya da bu zora karşı zor kullanarak burjuvaziyi defalarca alt etmiştir.                                                                                              

Sınıf mücadelesinin tarihsel deneyimlerinin ve büyük proleter kültür devriminin ürünü olarak 1972 Nisan’ında Türkiye topraklarında Komünist önder İbrahim Kaypakkaya tarafından kurulan partimiz TKP/ML yüzlerce şehidiyle 44 yıldır kesintisiz sürdürdüğü mücadelesinde nice bedeller ödedi.

Kuruluşundan hemen sonra başta Kurucu önderimiz Kaypakkaya olmak üzere ilk savaşçılarını ve komutanlarını kaybeden partimiz bu büyük kayıplarına rağmen yeniden toparlanarak sınıf mücadelesindeki yerini aldı.

“Direnişi büyütmek boynumuzun borcudur!”Onların kavgamıza kazandırdıkları güzellikleri sahiplenmek, kavgalarından inançlarından ve fedakarlıklarından öğrenmek ve öğretmek esas olandır. Şehitlerimiz yaşamı ve ölümü devrime tabi kılmışlardı. Partimiz bu onurlu ölümlerden ve onların kararlılığından aldığı güç ve bilinçle halk savaşında ısrar ediyor.

Şehitlerimiz yüce komünizm davasının birer neferiydiler. Onlar biliyorlardı ki, bu onurlu davaya akıllar ve yürekler konmadan, yaşam feda edilmeden ne sökecek kızıl şafak, ne de sömürüsüz, baskısız düzen yaratılamayacağının bilincindeydiler.

Şehitlerimizin hesabını sormak ve Halk Savaşını büyütmek için dağlarda, sokaklarda, fabrikalarda ve okullarda direnişi büyütmek boynumuzun borcudur! Analarımızın gözyaşlarına and olsun ki Sinan ve Rıza yoldaşların intikamını alacağız! Katledilen yüzlerce yoldaşımızın kanları üzerine and olsun ki uğruna canlarını verdikleri ideallerini gerçek kılacağız!

Devrimci mücadelenin büyütülmesi çağrıları,yine kimi katılımcı ve Partizan taraftarlarının duygu-düşünce paylaşımları alkışlarla karşılandı.

Anma, devrim Şehitleri ölümsüzdür sloganlarıyla sonlandırıldı.

Haydar (Sinan), Murat (Rıza) yoldaşlar ölümsüzdür!

Partizanlar ölmez, yaşasın Halk Savaşı!

Yaşasın demokratik devrim, sosyalizm ve komünizm mücadelemiz!

Avusturya PARTİZAN