Home , Avrupa , Avusturya Yeni Demokratik Kadın 9. Kurultayını Gerçekleştirdi

Avusturya Yeni Demokratik Kadın 9. Kurultayını Gerçekleştirdi

WÖRGL | 01 – 12 – 2010 |  Avusturya Yeni Demokratik  kadın Wörgl’de 9.Kurultayını  gerçekleştirdi. İçinden geçtiğimiz süreçte Avusturya 9. Kadın kurultayını yapması bizim için önemlidir. Sistemin tüm  saldırılarını, başta kadınlar olmak üzere tüm işçi ve emekçiler üzerinde yoğunlaştırdığı günümüzde, demokratik kurumların görev ve sorumlulukları daha da  artmaktadır.

Demokrasi mücadelesinin  önemli ayaklarından biri olan kadınlar cephesindeki, demokrasi  ve Özgürlük bilincinin geliştirilmesinde, önemli saç ayağı olan demokratik kadın örgütlerinin önemi de daha bir öne çıkmaktadır.

Avusturya örgütlülüğümüz , bir yıl boyunca, bize yol gösterici olacak politikalarımızın belirlenmesi doğrultusunda kurultayını gerçekleştirmiştir. Erkek egemen sisteme, ataerkiye karşı duruşun sağlamlaştırılması, kadın çalışmalarına ve örgütlenmesine yönelik yanlış ve olumsuz  bakış açılarının da açığa çıkarılmasının  önemli alanlarından biri olan kurultaylarımız, bu yıl daha da özel bir öneme sahipti. 20 yıllık mücadele tarihinde, genel örgütlenme perspektifimiz doğrultusunda yürüttüğümüz mücadele, amaç ve hedeflerimizi, niteliğimizi, örgütsel hiyerarşimizi ve bu hiyerarşinin görevleri noktasında, derli- toplu bir tüzüğümüzün olmaması, bazı sorunlarla karşılaşmamıza neden oluyordu. Bu sorunların aşılması ve karmaşıklığın giderilmesi noktasında, merkezi komisyonumuzun hazırladığı tüzük taslağının tartışılması ve kurultay kararımız olarak benimsenmesi önemli bir adımdır.

Avusturya’nın değişik şehirlerinden seçilip gelen 21 delegenin katılımıyla gerçekleştirilen kurultayımız, ülke kadınlar komitesinden bir arkadaşımızın yaptığı selamlama ve Mirabel Kardeşler şahsında tüm dünyada özgürlük- bağımsızlık ve özgür bir dünya yaratma mücadelesinde şehit düşenler adına bir dakikalık saygı duruşuna çağırmasıyla başlatıldı.

Avusturya Komite Başkanı arkadaş açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Kurultayımızı selamlayarak başladığı konuşmasında, Avusturya’ daki gelişmelere değinerek, özellikle Tasarruf Paketi adı altında dayatılan yıkım paketinin kadınlara nelere mal olacağına dikkat çekti. Emekçilere yönelik kemerleri her gün daha fazla sıkma paketleri olan ‘Tasarruf Paketleri’ Avusturya’ da yaşayan herkesi vursa da, özellikle kadınları ve çocukları daha fazla vurduğu açıktır. Ve bugün topluma dayatılan Tasarruf Paketine baktığımızda, 90’ lı yıllardaki kıyımlara, daha büyük kıyımlar getirilmeye çalışıldığı görülecektir.

Merkezi komisyonun hazırlamış olduğu tüzüğün tartışması oldu. Canlı geçen tüzük tartışmalarında, tüm maddeler tek tek tartışmaya açılarak, onaya sunuldu. Çoğu bölgemiz alanlarında ön tartışmalarını yaptıklarından, tüzük maddelerine yönelik bölgelerin eleştiri ve önerileriyle birlikte yeniden tartışılan tüzük çok fazla değişikliğe gidilmese de yapılan bazı düzenlemelerle ülke inisiyatifi olarak kabul gördü.

Yine Ülke komitesinden bir başka arkadaşımızın sunduğu Faaliyet Raporu da, ön siyasi belirlemeleriyle birlikte delege ve katılımcıların tartışmasına açıldı.

Geçmişten günümüze, kadına yönelik baskı ve şiddetin özünde değişiklik olmadığına değinilerek, kadının toplumsal devinim süreçlerindeki yerini bilmenin, kadının tarihini bilmesi noktasında önemli olduğuna dikkat çekiliyordu.

Kurultay aynı zaman da eksikliklerimizden- yapamadıklarımızdan ve nedenlerinden dersler çıkartarak, bir sonraki faaliyet dönemine yeni politikalar üreterek daha sağlam temellerde yola devam etmenin aracıdır da.

Bu anlamda sesimizi- sözümüzü- eylemlerimizi birleştirip, örgütümüzü daha da büyütmenin sorumluluğunu taşımalıyız!” diyerek, biten faaliyet raporunun tartışılmasının ardından, gelen eleştiri, öneri ve sorulara yönelik görüşleri toparlayan arkadaşımız,öncelikle karamsarlığın mutlaka zihinlerden kovulması gerektiğine vurgu yaparak, kadın örgütlenmesinin neden sahiplenilmesi gerektiğine dikkat çekti. Sorulara cevap verip yoğunluklu dikkat çekilmesi gereken noktaların altını bir kez daha çizdikten sonra,konuşmasını bitirdi. Sunulan önergelerinde onaya sunulmasının sonucunda, delegelerin çoğunluğunun faaliyet raporunu onaylamasıyla, yeni yönetim organının seçimine geçildi.

Avusturya da 3 arkadaştan oluşan Yönetimin seçilmesi  ve dilek- temennilerin sunulmasıyla sonlandırılan kurultayımızın ciddiye alınıp, sonuçlarını bölgelerda ciddiyetle tartışması gerektiği, vurgulandı.  Mücadelenin bizi beklediği ve  daha  fazla emek ve katkı, her üyenin üzerine  düşen sorumluluk ve görevlerine dört ele sarılması  temenileriyle kurultay sonlandırıldı.

SESİMİZİ- SÖZÜMÜZÜ VE EYLEMLERİMİZİ DAHA GÜÇLÜ KILDIĞIMIZ NİCE KURULTAYLARDA BULUŞMAK UMUDUYLA!