Home , Haberler , Avrupa Parlamentosu önünde eylem:“Göçmen örgütleri terör örgütleri değildir”

Avrupa Parlamentosu önünde eylem:“Göçmen örgütleri terör örgütleri değildir”

timthumb.phpBRÜKSEL – Avrupa Ezilen Göçmenler Konfederasyonu’nun (AvEG-Kon) çağrısıyla bir araya gelen Avrupa Türkiye İşçiler Konfederasyonu (ATİK), Yeni Kadın (YK), Sosyalist Kadınlar Birliği (SKB), Young Struggle (YS) ve Yeni Demokratik Gençlik (YDG), “Göçmen örgütleri terör örgütleri değildir” sloganıyla eylem yaptı.Avrupa devletlerinin işçi ve emekçileri baskı altına almayı amaçlayan “antiterör yasaları” ve göçmenlere yönelik izledikleri baskıcı, ayrımcı politikalar Avrupa ülkelerinde ırkçılık ve faşist hareketin gelişmesine zemin sunuyor.Kurumlar adına yapılan açıklamada, Avrupa ülkelerinde milyonlarca göçmenin yaşadığı hatırlatılarak, “İster ekonomik isterse siyasi nedenlerden dolayı gelmiş olsunlar, ister işçi isterse mülteci olsunlar, Avrupa’ya gelmiş olan on milyonlarca insanın düşünce ve ifade özgürlüğü, örgütlenme ve demokratik hakları gibi temel insan hakları vardır. Bu hakları için sürdürdükleri mücadele meşru ve haklıdır” denildi.

Avrupa devletleri bu temel insan haklarını göçmenlere kullandırmak istemediğine dikkat çekilen açıklamada, göçmenlerin, susan, siyasetten ve mücadeleden uzar duran, hak talep etmeyen, pasif, edilgen bir topluluk olarak baskılara ve sömürüye boyun eğen bir şekilde yaşamaya zorlandığı kaydedildi. Açıklamada, “Üretime katılalım, vergi ve istenilen tüm kesintileri ödeyelim, ama hak talep etmeyelim. Daha çok sömürülelim, daha çok ezilelim. Ama örgütlenmeyelim, mücadele etmeyelim. Yaşadığımız ülke vatandaşlığına geçmemiş isek seçme ve seçilme hakkımız yok. Eşit sosyal ve siyasal haklarımız yok” denildi.

“Avrupa ülkelerinde yaşayan milyonlarca göçmen işçi ve emekçi olarak, yaşadığımız ülke işçi sınıfının bir parçasıyız” diyen örgütler, işçi sınıfının kapitalist sisteme karşı mücadelesi, işçi ve emekçilerin demokratik hak ve özgürlük mücadelesi ne kadar meşruysa, göçmenlerin de bu mücadele içinde yer almasının o kadar meşru olduğu vurgulandı.

Göçmenler olarak, demokratik haklar ve özgürlükler mücadelesi yürüttüklerinde Avrupa devletlerinin baskılarıyla karşı karşıya kaldıklarını belirten örgütler, aktivistlerinin gözaltına alınarak tutuklandıklarını, kurumların basıldığını hatırlattı.

Avrupa devletlerinin “antiterör yasaları” olarak lanse ettikleri gerici yasaların, toplumsal muhalefeti bastırmayı ve susturmayı hedefleyen faşist karakterli yasalar olduğunu vurgulayan göçmen örgütleri, bu yasaların Avrupa demokrasisinin işçi ve emekçiler, göçmenler için değil, burjuvazi için var olduğunun göstergesi olduğunu vurguladı.

AvEG-Kon, ATİK, YK , SKB, YS ve YDG, Avrupa Parlamentosu’nu bu antidemokratik yasaların kaldırılması, tüm Avrupa’da göçmenlere eşit sosyal ve siyasal hakların tanınması, örgütlenme ve ifade hakkının önündeki engellerin kaldırılması için harekete geçmeye çağırdı.

Açıklamanın ardından, bu antidemokratik yasaların kaldırılması talebiyle hazırlanan dosya Avrupa Parlamentosu’na sunuldu.

Eyleme Belçika Sol Parti üyeleri de destek verdi.

scroll to top