Home , Avrupa , Augsburg´da Haluk Gerger´le Mali Krize ilişkin Panel

Augsburg´da Haluk Gerger´le Mali Krize ilişkin Panel

halukgergerAUGSBURG | 06 – 02 – 2009 | Pazar günü Augsburg Enternasyonal Kültür Merkezi-ATIF tarafından küresel Mali kriz ve etkilerine ilişkin bir Panel düzenlendi. Katılımın 60’ın üzerinde oldugu panelde sunum yapan arkadaş katılımcıları EKM ve ATIF adına selamladıktan sonra; Kriz olgusunun 2008 in son çeyreğinde en çok konuşulan konulardan biri olduğunu ve 2009 ise krizin kendisini dahada yakıcı bir şekilde hisettireceğini söylerek açılışı yaptı.

Dünya üzerindeki gelişmeleri Kapitalist-Emperyalist iktisattan bağımsız ele alamıyacağımızı, krizin çarpıcı sonuçlarına rağmen Kapitalist-Emperyalist sistem krizin nedenlerine ve özüne ilişkin kitleler üzerinde spekülasyon ve manipülasyon kampanyasına devam edildiği belirtildi. Krizi atlatma operasyonlarını sadece ekonomik toparlanmadan ziyade ideolojik meşruiyet temelinde ele aldığına da vurgu yaptıktan sonra sunucu sözü Haluk Gergere bıraktı. 

Haluk Gerger ilkin; bu krizin direk ABD´den yani emperyalizmin direk kalesinden dünyaya yayıldığını, bundan önceki krizlerden çok farklı olduğunu, bunun bir devrevi kriz olduğunu belirtti. Sonra, Kapitalist-Emperyalist sistemde üretim anlayışına, para üzerinde yaratılan artı değere, sermayenin global talanıyla kar güdülerinin sonuçları, milyarlarca insanı „varlık içinde sefalete“ mahkum ettiğini, dolaysıyla Kapitalist-Emperyalist sistemin dünyayı ahtapot gibi sardığına değindi. Bir avuç asalağın kontrolündeki sermaye dünyanın geniş´bir kesimini krize sürüklediğini dahası krizin konjektürel ve yapısal özelikleri bakımından kavranması gerektiğine vurgu yapan Gerger, özellikle devrimcilerin buradan hareketle değiştirmeye yönelik sonuçlar çıkarması, sınıf hareketinin daha üst düzeyde inşasına ve buradan hareketle iş ve güç birliğinin kurumsallaşmasına, mücadelenin her alanında hayata ortak müdahale etmenin devrimciler vede sosyalistler için acil bir görev ve zorunluluk olduğunun altını çizdi. Haluk Gerger, Türkiyedeki son siyasal gelişmeler hakkında da bilgi verdikten sonra konuşmasını sonuçlandırdı.

İkinci bölümde katılımcıların göstermiş olduğu yoğun ilgiyle beraber konuşma ve gelen sorulara verilen cevaplar eşliğinde panel sonlandırıldı.